Đề về 68 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 68

Bộ số Bộ số Bộ số
37 - 2 Lần 89 - 2 Lần 81 - 2 Lần
42 - 2 Lần 69 - 2 Lần 44 - 2 Lần
31 - 2 Lần 10 - 2 Lần 32 - 2 Lần
60 - 2 Lần 95 - 2 Lần 94 - 2 Lần
90 - 2 Lần 80 - 2 Lần 62 - 2 Lần
70 - 2 Lần 36 - 1 Lần 14 - 1 Lần
20 - 1 Lần 99 - 1 Lần 83 - 1 Lần
75 - 1 Lần 53 - 1 Lần 08 - 1 Lần
12 - 1 Lần 48 - 1 Lần 82 - 1 Lần
22 - 1 Lần 47 - 1 Lần 34 - 1 Lần
66 - 1 Lần 96 - 1 Lần 97 - 1 Lần
49 - 1 Lần 58 - 1 Lần 18 - 1 Lần
98 - 1 Lần 73 - 1 Lần 05 - 1 Lần
74 - 1 Lần 86 - 1 Lần 45 - 1 Lần
00 - 1 Lần 63 - 1 Lần 04 - 1 Lần
57 - 1 Lần 09 - 1 Lần 77 - 1 Lần
68 - 1 Lần 92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 68

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 11 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 68

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
02-10-2022 64668 65169 03-10-2022 01-06-11-14-16-19-25-26-30-32-35-35-41-46-51-52-55-59-62-66-69-70-70-77-77-84-92
25-06-2022 36768 46970 26-06-2022 09-12-12-16-19-22-33-33-36-38-40-42-47-52-53-57-64-64-66-70-76-84-90-91-92-95-96
02-06-2022 51768 89242 03-06-2022 11-11-15-23-24-31-36-36-38-40-42-42-43-54-55-58-59-61-66-67-92-92-92-93-94-95-99
19-05-2022 49968 78195 20-05-2022 06-09-12-18-19-22-23-24-25-26-28-36-38-46-48-48-58-60-73-74-74-76-77-78-79-95-99
25-04-2022 99368 32047 26-04-2022 00-01-06-06-10-13-14-18-22-26-31-31-35-36-38-40-45-47-47-52-54-58-65-75-76-92-94
27-02-2022 70968 89075 28-02-2022 03-04-05-12-15-16-16-18-19-20-32-39-45-49-57-57-64-69-71-73-75-76-76-89-90-95-96
10-02-2022 23768 49104 11-02-2022 04-09-13-15-20-23-24-24-27-27-37-41-41-50-53-53-57-60-61-64-65-67-84-87-91-92-98
12-08-2021 19868 17044 13-08-2021 04-04-05-17-27-27-29-30-30-31-33-34-43-44-51-53-60-67-68-69-71-76-86-86-88-93-98
06-07-2021 46868 61289 07-07-2021 04-04-06-08-12-18-19-21-21-22-27-30-35-42-44-49-57-59-67-67-74-82-83-85-89-90-98
30-09-2020 64268 03418 01-10-2020 01-02-16-16-18-18-23-23-29-34-34-37-42-60-61-63-65-67-68-69-72-86-89-90-92-94-95
07-03-2020 87368 55060 08-03-2020 02-03-10-21-22-29-33-35-40-42-43-43-48-53-55-57-60-61-65-73-77-85-85-92-92-94-95
16-12-2019 28068 83022 17-12-2019 11-14-14-18-22-24-25-25-32-34-35-37-41-60-66-71-71-72-76-77-78-81-82-82-89-92-96
25-11-2019 30468 16031 26-11-2019 06-07-10-17-19-20-31-32-35-36-41-42-42-43-46-48-57-58-81-84-85-90-91-92-93-95-99
01-11-2019 23568 93894 02-11-2019 02-07-10-25-39-45-46-46-47-55-59-62-64-65-67-67-68-69-73-79-81-81-93-94-94-95-98
11-10-2019 16768 31409 12-10-2019 03-09-16-19-24-29-34-34-35-44-45-47-48-58-63-64-69-70-75-78-80-82-84-86-86-92-97
08-09-2019 44868 52783 09-09-2019 04-16-17-17-17-19-20-23-26-28-31-34-38-45-48-51-57-60-64-65-68-70-78-82-83-86-91
25-06-2019 53768 90895 26-06-2019 00-12-14-17-19-23-25-28-28-29-37-39-41-42-48-50-54-61-65-66-68-76-87-90-90-95-99
13-05-2019 75368 38982 14-05-2019 05-07-13-17-18-25-26-28-49-50-53-53-55-59-60-60-68-74-75-79-80-82-86-92-93-95-98
25-02-2019 37168 17948 26-02-2019 01-13-14-14-16-25-26-32-35-44-48-49-50-52-54-54-60-65-69-73-77-80-83-89-92-95-96
21-02-2019 89968 34463 22-02-2019 00-05-06-13-14-20-27-28-30-35-36-39-44-55-58-62-62-63-69-73-80-83-84-86-90-95-98
21-07-2018 16268 77892 22-07-2018 03-04-07-27-27-40-43-53-55-57-61-61-62-64-67-68-69-75-81-85-89-92-92-93-95-96-99
22-04-2018 29568 32369 23-04-2018 16-18-20-25-27-28-29-32-40-45-46-48-63-63-67-69-71-73-73-74-77-77-80-81-85-91-99
29-03-2018 46168 44900 30-03-2018 00-01-03-06-07-10-11-11-16-20-24-28-30-32-32-36-40-40-46-47-47-59-76-83-85-90-94
11-02-2018 49568 40999 12-02-2018 00-02-02-13-19-19-25-29-33-35-39-39-50-58-60-66-66-77-77-79-80-85-88-91-93-95-99
25-01-2018 60568 82445 26-01-2018 01-11-12-14-17-20-26-28-30-32-35-43-44-45-46-47-63-64-72-77-80-81-90-91-93-95-96
20-12-2017 94568 96758 21-12-2017 05-09-16-24-32-32-45-46-49-51-52-55-55-56-58-58-59-70-72-80-83-87-87-93-95-96-98
15-12-2017 17168 71531 16-12-2017 01-10-15-17-18-21-22-28-29-30-31-32-38-45-49-49-51-53-53-53-64-67-67-67-71-77-82
24-11-2017 43268 72680 25-11-2017 01-05-09-14-18-25-25-26-35-40-46-47-48-52-56-59-62-73-76-80-81-86-88-89-89-96-98
23-08-2017 18468 41949 24-08-2017 01-04-05-06-15-16-23-27-29-31-34-36-38-41-42-44-45-48-49-49-61-69-70-74-79-93-96
18-11-2016 73368 52462 19-11-2016 04-08-09-10-10-15-18-20-35-39-40-41-43-47-48-54-54-56-57-62-62-76-81-82-87-91-97
20-12-2015 58868 07742 21-12-2015 05-11-12-14-16-16-22-26-37-39-42-44-46-50-57-58-58-68-71-78-80-80-81-94-95-96-96
22-11-2015 23368 52781 23-11-2015 09-16-17-17-23-24-26-34-36-37-38-41-44-55-73-77-81-82-87-88-90-90-91-91-94-97-99
10-05-2015 58268 00620 11-05-2015 01-04-10-11-14-19-20-20-27-40-41-44-44-46-49-52-54-55-58-63-70-71-78-81-84-91-91
21-04-2015 39768 19460 22-04-2015 04-13-16-19-21-25-28-29-32-33-34-49-56-58-60-63-70-70-72-79-82-86-89-91-92-96-98
20-11-2014 94868 83532 21-11-2014 00-04-09-14-16-24-24-24-28-32-34-34-44-47-48-50-53-58-69-70-71-73-74-75-79-83-89
15-08-2014 61468 77362 16-08-2014 03-09-11-12-16-18-32-33-36-37-40-46-47-50-62-68-69-72-74-74-78-81-85-86-87-91-99
30-04-2014 77368 89294 01-05-2014 04-08-15-26-31-33-39-40-42-42-51-53-54-62-64-69-70-70-76-80-83-87-87-92-94-96-98
07-04-2014 41768 14312 08-04-2014 01-04-07-12-14-21-21-22-29-29-34-35-35-36-36-40-44-56-59-63-66-72-72-82-84-85-88
23-08-2013 05768 78680 24-08-2013 01-03-04-05-08-11-12-15-15-17-19-39-40-45-53-60-60-61-64-65-66-75-79-80-80-92-99
13-08-2013 85368 40132 14-08-2013 01-05-10-15-22-23-32-34-35-35-40-49-54-58-59-60-64-65-69-75-76-76-77-87-87-89-98
27-12-2012 88468 94686 28-12-2012 06-14-17-17-19-21-22-25-29-30-36-41-41-44-45-47-54-60-60-62-65-68-74-76-79-86-92
03-11-2012 33068 30790 04-11-2012 00-03-08-17-19-22-22-25-31-31-35-38-41-44-44-45-53-66-68-69-71-74-80-81-90-96-98
20-09-2012 50568 88774 21-09-2012 00-04-10-11-14-15-19-27-35-42-53-61-62-63-63-65-65-69-73-74-75-77-79-80-86-86-94
31-03-2012 10668 35970 01-04-2012 07-13-14-14-21-22-29-29-34-38-47-47-47-49-57-68-70-71-72-74-75-76-78-79-85-86-89
04-03-2012 96968 99914 05-03-2012 04-05-12-13-14-17-18-20-26-29-29-30-31-34-35-41-41-44-48-50-56-60-62-63-84-88-96
23-10-2011 05468 67989 24-10-2011 01-01-03-05-10-13-13-25-28-33-41-44-45-50-51-55-56-59-64-67-68-70-77-79-89-89-94
19-06-2011 04168 19936 20-06-2011 03-10-10-19-23-36-40-41-43-44-45-56-56-62-66-71-73-74-77-78-86-86-91-91-93-94-99
18-06-2011 31868 04168 19-06-2011 19-21-22-26-32-34-35-37-39-40-49-49-49-51-53-56-57-59-68-70-71-74-75-76-77-81-85
09-06-2011 24268 89705 10-06-2011 01-02-05-08-10-13-19-27-28-29-29-31-43-46-48-52-58-61-68-69-78-79-81-85-85-90-99
22-11-2010 88368 44808 23-11-2010 05-08-09-20-21-26-28-29-30-33-34-34-35-39-43-46-47-52-54-56-62-62-69-74-76-76-92
14-11-2009 86668 79977 15-11-2009 00-03-04-06-13-16-16-20-20-20-21-22-24-25-32-40-40-56-64-67-74-77-78-83-86-91-94
22-10-2009 32868 54473 23-10-2009 00-00-09-13-14-16-19-21-27-31-39-40-43-47-47-64-64-64-67-68-69-73-85-93-96-98-99
19-04-2009 52968 83437 20-04-2009 05-06-08-34-37-47-51-53-56-60-62-63-69-70-70-70-70-72-72-74-77-80-85-86-87-95-97
03-03-2009 97068 44496 04-03-2009 05-06-15-22-24-26-27-29-32-33-45-49-50-56-61-63-66-69-74-76-83-83-84-93-96-97-99
30-01-2009 54268 04657 31-01-2009 08-15-17-27-29-41-42-44-46-47-55-57-59-68-69-69-73-74-76-77-81-84-87-90-92-92-93
23-09-2008 96668 05110 24-09-2008 07-09-10-10-10-13-14-20-20-24-25-31-41-43-45-45-49-52-57-70-70-76-80-81-91-94- 
24-06-2008 02968 29366 25-06-2008 03-03-04-11-13-13-17-18-24-26-30-42-45-47-57-57-58-58-59-64-66-68-68-71-82-82-93
19-05-2008 99368 18844 20-05-2008 01-04-09-09-11-11-12-13-13-15-21-36-44-44-45-55-58-58-62-65-73-75-78-87-90-97-99
01-05-2008 38368 88698 02-05-2008 03-05-12-17-18-21-21-24-30-30-31-35-41-48-60-62-64-65-66-71-73-85-88-90-92-97-98
31-01-2006 94868 70134 01-02-2006 00-05-10-16-18-34-34-37-39-39-41-44-47-49-56-60-60-62-64-68-68-86-87-90-92-94-96
29-12-2005 99368 48190 30-12-2005 00-11-14-14-31-31-33-34-48-48-49-53-60-65-65-66-72-72-79-81-84-86-89-90-92-95-98
21-05-2005 28168 46837 22-05-2005 01-03-09-14-17-18-21-25-29-31-32-37-41-42-50-50-51-54-54-59-63-70-74-87-93-94-99
28-04-2005 57568 22410 29-04-2005 00-00-03-03-10-11-23-23-25-26-36-39-40-44-44-46-53-55-56-59-72-74-80-88-88-94-98
02-04-2005 42868 59481 03-04-2005 01-06-07-21-23-25-27-31-42-49-51-52-52-53-59-60-62-67-70-72-76-81-89-92-96-97-98
26-01-2005 97368 72697 27-01-2005 05-05-16-18-19-22-23-25-27-28-33-34-34-35-36-37-40-48-51-53-59-66-74-76-76-90-97
03-01-2005 36268 72253 04-01-2005 03-17-20-21-25-28-29-36-36-38-39-41-42-46-53-53-57-59-69-73-79-81-89-91-94-95-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 68 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 68 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 68 thì hôm sau về con gì? Đề về 68 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 68 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 68 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 68 có nghĩa là như thế nào

Đề về 68 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 68 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc68, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 68 hoặc đề 68.

Khi đề về 68 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 68 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 68 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 68 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 68 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 68 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 68 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 68 người chơi chỉ cần lấy 6 + 8 = 68 như thế sẽ ra được số 68 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 68.

Khi mơ về số đề 68 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 68 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 68 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 68 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 68 đó. Đừng bỏ lỡ con số 68 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 68 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 68 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 38 – 84

Khi mơ thấy con số 68 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 68 bằng vàng là: 80 – 81

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 68 thì hãy đánh số đề con 78, 98 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 68 thì đánh con số 87, 89 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 68 đuổi theo mình thì quất ngay con số 28, 83 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 68 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 68 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 68 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 68 đánh con gì

Đề về 68 mà đi kèm con lô 89 thì hôm sau bạn cứ cặp con 98, 82 mà đánh

Nếu đề 68 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 18, 84 về cùng nhau

Lô 68 mà xuất hiện cùng đề 28, đừng nên bỏ qua con 82, 48 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 68 về cùng lô tô con 84, chốt ngay bạch thủ 87

Đề 68 mà về cùng lô 80, ngày mai nổ con 83 chắc chắn, nếu 80 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 58, 78

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 68 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.