Đề về 71 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 71

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 60 - 2 Lần 89 - 2 Lần
36 - 2 Lần 51 - 2 Lần 26 - 2 Lần
99 - 2 Lần 12 - 2 Lần 94 - 2 Lần
46 - 2 Lần 90 - 2 Lần 52 - 1 Lần
58 - 1 Lần 15 - 1 Lần 95 - 1 Lần
43 - 1 Lần 55 - 1 Lần 91 - 1 Lần
87 - 1 Lần 40 - 1 Lần 09 - 1 Lần
74 - 1 Lần 67 - 1 Lần 48 - 1 Lần
06 - 1 Lần 84 - 1 Lần 53 - 1 Lần
69 - 1 Lần 04 - 1 Lần 16 - 1 Lần
92 - 1 Lần 57 - 1 Lần 79 - 1 Lần
80 - 1 Lần 63 - 1 Lần 82 - 1 Lần
23 - 1 Lần 00 - 1 Lần 56 - 1 Lần
20 - 1 Lần 98 - 1 Lần 83 - 1 Lần
49 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 71

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-06-2022 62171 13149 28-06-2022 03-08-12-16-16-18-21-26-31-37-40-40-41-44-49-49-55-63-64-72-77-77-91-95-96-99-99
21-06-2022 81571 50846 22-06-2022 04-04-07-08-13-16-17-18-18-33-37-44-46-47-48-50-57-59-62-63-68-78-79-87-92-93-95
20-12-2021 74271 38683 21-12-2021 01-14-21-22-23-24-27-31-35-36-41-44-46-47-52-56-56-59-66-66-71-71-79-80-81-83-94
10-08-2021 29771 53620 11-08-2021 00-04-06-20-22-23-24-26-27-31-46-50-51-51-53-55-59-65-67-73-74-81-83-87-87-91-93
27-07-2021 52371 50098 28-07-2021 13-15-20-22-23-25-28-31-31-39-39-42-42-46-46-52-55-61-62-66-68-71-75-82-84-98-99
25-05-2021 82871 64904 26-05-2021 01-03-04-08-09-11-18-32-33-33-35-36-38-41-45-45-49-57-61-62-64-71-75-78-82-96-97
27-12-2020 85971 07690 28-12-2020 03-06-09-11-14-18-21-23-27-34-41-44-49-52-55-58-59-63-64-65-65-66-70-74-84-86-90
26-11-2020 23071 23126 27-11-2020 02-03-05-08-13-18-19-20-26-28-33-42-49-52-53-56-66-67-69-69-69-73-81-85-86-95-98
06-11-2020 44571 00356 07-11-2020 01-04-08-12-16-17-26-32-39-43-44-48-50-56-58-61-63-63-67-70-80-83-87-87-88-89-95
17-01-2020 97571 34706 18-01-2020 01-06-09-18-18-30-35-37-37-42-45-46-48-49-50-51-55-59-64-71-71-74-80-81-89-89-98
04-05-2019 63371 21900 05-05-2019 00-02-11-14-15-16-17-19-19-22-32-33-35-41-51-53-54-54-63-70-71-74-80-83-85-90-93
15-03-2019 40771 26682 16-03-2019 04-04-04-04-06-25-38-38-39-44-45-50-56-60-61-65-73-77-77-78-82-84-90-91-94-96-99
11-11-2018 65771 20970 12-11-2018 01-03-04-04-09-16-17-19-28-31-34-50-52-55-56-58-59-68-69-70-71-77-84-89-90-94-99
16-07-2018 44371 88323 17-07-2018 07-09-16-16-17-19-23-24-31-35-39-39-50-52-58-59-60-66-72-74-74-75-87-88-93-96-97
01-04-2018 75571 19012 02-04-2018 04-10-10-12-13-19-37-40-41-42-43-45-45-49-55-56-61-68-74-74-76-79-82-83-85-95-99
14-02-2018 83871 15-02-2018
10-10-2017 62571 00090 11-10-2017 01-02-06-07-09-11-12-18-24-26-28-30-31-34-43-48-56-57-59-65-65-68-75-78-90-93-95
03-09-2017 95371 79857 04-09-2017 05-05-07-11-22-25-47-47-49-49-55-57-60-60-63-65-71-74-79-80-82-83-85-91-94-95-99
17-08-2017 36271 22279 18-08-2017 04-06-22-24-25-29-29-30-30-31-42-43-48-51-53-54-56-57-60-72-74-79-80-83-84-95-96
15-06-2017 38171 05480 16-06-2017 02-02-04-06-08-21-23-25-30-35-37-38-41-43-44-54-57-62-67-70-79-80-84-88-89-93-99
26-04-2017 71071 24363 27-04-2017 03-09-18-25-26-26-26-37-41-42-47-50-53-53-57-61-62-63-63-64-73-79-93-95-95-96-98
06-10-2016 43271 91616 07-10-2016 15-16-17-18-20-21-28-28-29-33-44-49-51-53-55-60-60-61-62-62-72-74-79-79-79-92-98
29-09-2016 65071 06570 30-09-2016 02-07-08-09-15-15-17-19-25-26-26-27-42-44-45-46-46-52-55-59-62-70-72-81-82-82-86
26-07-2016 95471 45804 27-07-2016 01-04-04-06-06-09-14-17-17-19-20-22-23-30-31-32-35-36-37-50-52-57-59-76-79-81-98
05-07-2016 60071 18292 06-07-2016 13-15-16-16-30-37-39-41-42-48-51-52-53-55-57-64-74-81-83-85-86-89-89-91-91-92-98
12-09-2015 72771 87653 13-09-2015 02-09-12-15-18-31-31-42-45-53-55-62-62-64-78-80-86-87-87-87-88-89-89-90-97-97-98
28-04-2015 48571 80669 29-04-2015 07-15-18-19-26-26-29-32-36-38-38-40-40-40-41-57-63-64-65-69-71-73-81-83-86-87-92
30-03-2015 49471 04704 31-03-2015 01-04-05-06-06-09-16-23-34-43-50-60-62-65-70-72-73-76-81-81-81-85-86-93-95-97-98
06-02-2015 50971 97236 07-02-2015 00-06-27-33-36-36-44-44-47-49-51-53-56-60-61-63-67-74-75-85-87-89-90-93-94-97-98
26-10-2014 62771 92384 27-10-2014 00-00-00-04-07-09-22-22-28-37-41-43-44-45-47-48-60-62-64-68-68-69-69-75-84-87-96
03-05-2014 97171 23309 04-05-2014 02-09-11-13-15-17-18-23-29-30-36-39-42-44-51-51-61-63-65-67-73-79-81-82-89-91-93
18-04-2014 65471 84874 19-04-2014 00-02-04-11-11-17-20-20-25-26-27-27-30-32-43-45-50-60-66-70-71-74-76-77-90-90-98
14-11-2013 22171 50194 15-11-2013 02-05-10-14-14-17-20-22-24-28-36-37-37-42-51-51-61-73-78-78-80-86-89-90-92-92-94
04-11-2013 42671 82367 05-11-2013 02-03-08-08-10-22-24-25-26-29-31-31-38-39-41-47-50-55-57-58-66-67-70-72-75-92-93
30-10-2013 00571 57148 31-10-2013 06-06-12-23-26-27-30-32-33-45-46-47-48-49-51-56-57-64-65-67-70-73-82-82-82-83-96
15-08-2013 25771 45906 16-08-2013 03-05-06-09-09-28-28-34-40-42-43-44-49-50-58-64-65-65-72-74-79-82-83-85-86-99-99
12-05-2013 82671 66287 13-05-2013 01-03-05-06-12-14-15-19-20-24-28-33-33-34-38-40-41-42-52-56-61-62-68-68-78-87-91
27-03-2013 45571 62540 28-03-2013 00-09-25-25-27-36-39-40-41-49-55-57-59-63-64-65-65-66-66-69-76-77-81-83-84-87-90
03-09-2012 14271 73943 04-09-2012 05-15-18-21-29-31-37-38-40-41-41-41-43-43-45-50-52-58-61-63-68-78-86-92-96-96-97
27-08-2012 41871 96446 28-08-2012 02-03-03-04-13-18-20-25-25-26-37-43-46-48-49-58-61-69-71-74-76-77-78-88-91-95-99
20-08-2012 17171 60055 21-08-2012 08-11-11-12-13-15-17-17-30-31-43-50-50-55-60-60-62-63-65-74-75-80-80-85-90-91-95
23-06-2012 83071 57260 24-06-2012 01-02-07-09-11-13-13-18-20-23-28-31-34-40-41-45-54-59-60-62-66-66-76-81-82-93-93
26-02-2012 63171 88299 27-02-2012 00-04-06-15-16-17-18-20-24-28-30-33-36-45-45-47-54-59-65-80-82-83-84-92-98-98-99
15-01-2012 02971 65991 16-01-2012 01-02-02-03-03-04-08-11-17-20-25-25-28-29-30-34-40-45-64-68-71-84-89-91-93-97-99
04-05-2011 55471 21494 05-05-2011 00-02-04-10-13-14-19-23-26-30-34-40-49-55-56-60-66-72-90-90-90-91-92-94-94-94-99
01-04-2011 00771 29995 02-04-2011 08-10-19-21-22-24-29-30-34-40-41-45-49-52-63-66-73-73-74-75-75-77-80-82-85-92-95
27-01-2011 83971 64051 28-01-2011 03-04-05-08-22-24-31-39-42-51-54-54-55-63-67-67-70-71-73-74-83-87-90-92-93-95-97
20-07-2010 16971 65615 21-07-2010 02-12-15-16-18-18-19-22-27-35-38-50-52-53-56-57-61-63-65-67-77-81-82-88-96-97-98
07-01-2010 86471 85726 08-01-2010 06-08-08-13-17-19-20-26-29-30-42-44-54-59-64-68-74-75-78-81-85-86-87-92-92-94-96
12-11-2009 42871 53099 13-11-2009 09-09-17-17-20-29-31-36-42-50-51-52-52-54-57-60-62-67-70-78-80-83-90-93-93-99-99
29-07-2009 32371 83812 30-07-2009 01-02-09-10-12-13-13-15-18-21-22-24-25-40-41-51-53-63-72-73-74-74-75-79-84-93-95
27-04-2009 02571 11889 28-04-2009 04-06-08-12-17-22-24-27-32-41-43-44-46-56-56-56-58-73-76-76-76-89-91-91-95-97-99
23-12-2008 29871 57951 24-12-2008 10-15-17-17-22-32-38-39-40-41-43-51-53-58-58-59-60-60-62-62-76-77-80-85-94-97-98
10-11-2008 62771 25452 11-11-2008 00-00-02-09-09-12-12-13-20-21-23-28-28-30-30-32-40-44-48-52-53-63-71-74-81-94-98
01-11-2008 62071 66358 02-11-2008 00-02-02-04-06-07-11-13-19-20-21-28-49-52-56-57-58-60-68-72-74-74-74-82-94-96-97
08-06-2008 70571 83736 09-06-2008 04-09-11-11-16-23-30-36-38-45-48-57-64-65-67-72-75-80-85-86-87-89-90-92-92-98-99
27-08-2007 63271 25560 28-08-2007 01-18-20-21-23-34-34-39-50-51-55-55-60-62-63-67-67-68-68-73-77-81-86-92-92-94-94
01-05-2007 18971 59389 02-05-2007 04-14-18-18-19-20-20-25-33-36-45-51-53-57-58-58-59-65-66-66-78-78-89-90-92-95-99
24-04-2007 47271 85270 25-04-2007 01-03-03-17-21-23-25-25-31-31-38-42-44-51-57-58-60-61-62-62-70-71-72-80-81-82-94

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 71 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 71 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 71 thì hôm sau về con gì? Đề về 71 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 71 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 71 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 71 có nghĩa là như thế nào

Đề về 71 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 71 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc71, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 71 hoặc đề 71.

Khi đề về 71 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 71 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 71 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 71 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 71 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 71 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 71 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 71 người chơi chỉ cần lấy 7 + 1 = 71 như thế sẽ ra được số 71 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 71.

Khi mơ về số đề 71 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 71 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 71 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 71 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 71 đó. Đừng bỏ lỡ con số 71 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 71 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 71 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 31 – 14

Khi mơ thấy con số 71 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 71 bằng vàng là: 10 – 11

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 71 thì hãy đánh số đề con 71, 01 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 71 thì đánh con số 17, 01 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 71 đuổi theo mình thì quất ngay con số 21, 13 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 71 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 71 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 71 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 71 đánh con gì

Đề về 71 mà đi kèm con lô 11 thì hôm sau bạn cứ cặp con 19, 12 mà đánh

Nếu đề 71 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 11, 14 về cùng nhau

Lô 71 mà xuất hiện cùng đề 21, đừng nên bỏ qua con 12, 41 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 71 về cùng lô tô con 14, chốt ngay bạch thủ 17

Đề 71 mà về cùng lô 01, ngày mai nổ con 13 chắc chắn, nếu 10 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 51, 71

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 71 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.