Đề về 74 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 74

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 4 Lần 98 - 3 Lần 42 - 3 Lần
93 - 2 Lần 29 - 2 Lần 46 - 2 Lần
74 - 2 Lần 43 - 2 Lần 79 - 1 Lần
52 - 1 Lần 31 - 1 Lần 00 - 1 Lần
86 - 1 Lần 05 - 1 Lần 40 - 1 Lần
18 - 1 Lần 37 - 1 Lần 07 - 1 Lần
57 - 1 Lần 70 - 1 Lần 61 - 1 Lần
97 - 1 Lần 99 - 1 Lần 80 - 1 Lần
77 - 1 Lần 04 - 1 Lần 24 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 33 - 1 Lần
34 - 1 Lần 96 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 21 - 1 Lần
22 - 1 Lần 90 - 1 Lần 75 - 1 Lần
11 - 1 Lần 08 - 1 Lần 38 - 1 Lần
89 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 74

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 32 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 74

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-04-2024 93374 30147 08-04-2024 04-05-07-13-15-15-16-20-22-32-32-47-47-50-55-59-60-61-61-63-67-73-79-83-90-94-98
24-03-2024 88274 16342 25-03-2024 02-11-13-14-19-21-22-25-35-37-38-39-40-42-42-42-46-49-54-60-61-70-77-92-92-96-99
02-02-2024 28174 33389 03-02-2024 12-14-16-18-19-21-22-33-35-35-36-41-41-42-42-58-62-65-65-69-80-84-88-89-92-93-97
28-01-2024 68274 75346 29-01-2024 09-09-11-12-12-14-14-32-35-38-41-43-46-50-52-54-56-65-71-71-74-81-83-85-89-89-99
14-10-2022 57974 79638 15-10-2022 00-01-12-14-15-20-23-24-30-31-38-52-57-58-60-65-66-67-73-76-84-84-88-91-95-96-97
17-06-2022 68274 87190 18-06-2022 03-04-10-12-12-13-18-21-25-28-32-33-44-50-64-65-69-72-74-75-76-80-88-90-90-95-96
23-03-2022 38074 71400 24-03-2022 00-08-12-19-23-27-28-29-32-33-37-39-43-48-51-57-62-62-66-67-69-75-76-78-83-87-98
10-11-2020 37874 56842 11-11-2020 02-03-04-11-14-17-26-29-30-37-40-40-41-42-42-45-47-49-49-53-56-63-64-66-71-91-95
14-06-2020 36374 75952 15-06-2020 00-03-04-17-20-24-27-30-37-38-41-42-48-49-51-51-52-53-55-64-64-72-72-79-79-87-98
19-03-2020 85074 85736 20-03-2020 01-06-14-16-21-31-31-36-41-42-46-55-56-62-64-68-68-71-73-74-74-75-78-89-91-91-94
09-01-2020 91574 26396 10-01-2020 08-14-20-22-30-31-32-38-41-48-49-50-58-58-60-61-64-73-80-86-86-88-91-94-96-96-99
24-10-2019 65074 88584 25-10-2019 00-02-03-07-11-13-21-21-22-26-33-35-43-45-48-49-57-62-63-63-76-77-79-80-82-84-87
21-10-2019 72174 17237 22-10-2019 02-04-05-14-21-21-24-29-33-34-35-37-41-49-57-63-66-68-69-69-69-73-76-78-86-87-95
22-09-2019 03074 92329 23-09-2019 05-11-13-18-18-20-26-27-29-31-41-42-43-53-53-59-60-62-75-77-81-83-83-85-86-88-88
16-08-2019 65374 84598 17-08-2019 01-05-20-20-27-28-30-33-40-43-44-45-52-53-58-60-67-68-77-81-82-85-90-93-98-98-99
15-08-2019 17474 65374 16-08-2019 03-03-06-11-11-12-13-19-23-30-34-35-38-40-47-51-62-64-68-70-71-74-83-88-91-93-93
23-07-2019 75074 54161 24-07-2019 00-00-01-05-05-08-17-19-21-22-29-33-35-42-47-49-49-59-61-63-64-82-85-88-92-92-99
17-06-2019 74374 86598 18-06-2019 00-07-19-20-23-27-28-39-40-46-47-53-57-60-62-65-74-78-79-81-83-87-88-94-95-98-99
28-03-2019 27974 21642 29-03-2019 00-01-02-03-05-12-16-20-24-26-28-30-31-39-42-46-49-57-62-63-71-77-81-82-84-92-99
29-10-2018 23974 42318 30-10-2018 07-11-12-16-18-22-24-32-32-32-34-34-36-42-58-59-65-68-69-69-73-75-81-83-83-92-93
04-01-2018 62274 18105 05-01-2018 05-06-08-10-10-14-16-22-23-37-42-47-51-57-62-63-66-67-68-70-71-73-83-91-93-96-99
04-05-2017 18574 95129 05-05-2017 04-07-11-12-14-15-20-21-29-30-32-33-35-44-46-58-63-63-65-66-69-76-79-80-83-92-93
13-03-2017 51674 81040 14-03-2017 04-07-17-23-23-29-33-34-40-43-46-47-53-55-56-57-58-68-68-70-84-85-87-88-94-95-98
12-01-2017 69974 96334 13-01-2017 06-15-23-23-26-34-34-40-41-42-44-45-45-51-59-65-69-69-70-73-79-80-86-88-93-95-95
20-11-2016 66074 39593 21-11-2016 04-05-08-10-27-28-38-39-55-58-68-69-69-70-75-75-76-78-79-81-85-87-87-91-93-98-99
06-11-2016 47674 91479 07-11-2016 09-15-20-24-31-35-40-47-47-48-48-52-53-55-60-60-64-67-71-74-75-79-81-82-85-91-92
31-07-2015 21574 66443 01-08-2015 04-05-06-10-26-30-32-38-39-42-43-43-52-57-65-67-71-71-72-79-81-86-88-88-90-95-98
12-07-2015 65874 16984 13-07-2015 03-05-10-10-13-21-24-30-31-32-36-38-39-41-41-42-60-61-65-70-78-82-84-84-95-96-97
19-04-2014 84874 92108 20-04-2014 05-08-09-09-11-12-21-26-38-40-44-52-54-63-65-67-68-83-84-84-86-88-88-97-98-99-99
10-04-2014 74674 95633 11-04-2014 03-04-07-07-09-09-11-13-15-17-21-29-32-33-37-50-63-71-74-74-80-82-87-93-94-95-98
30-03-2014 50174 53984 31-03-2014 00-03-10-10-14-17-17-18-20-21-27-28-39-42-54-54-63-67-72-74-74-74-74-84-92-94-96
14-01-2014 63674 14570 15-01-2014 01-06-09-15-16-16-19-20-21-28-35-45-47-48-54-58-61-69-70-74-75-77-78-85-92-94-95
27-12-2013 40974 18822 28-12-2013 01-02-03-08-11-16-20-22-22-24-37-43-44-46-49-50-54-55-58-62-65-68-78-84-86-88-95
11-09-2013 04474 87404 12-09-2013 04-07-07-12-18-25-27-28-29-30-30-31-40-44-45-58-58-65-67-69-74-76-77-81-85-89-91
17-06-2013 02974 03805 18-06-2013 02-03-05-11-13-14-19-22-23-31-31-41-46-47-49-50-58-61-66-66-66-72-79-84-87-92-98
20-03-2013 93974 75377 21-03-2013 03-04-07-14-19-20-21-24-28-28-36-37-37-39-43-51-60-62-68-69-70-73-77-79-91-93-96
19-01-2013 85374 00611 20-01-2013 11-11-13-16-19-23-32-41-44-49-51-53-53-56-69-73-74-75-78-82-86-90-93-94-95-95-96
21-09-2012 88774 47921 22-09-2012 00-02-04-04-06-07-08-09-12-12-21-23-26-28-30-35-42-47-49-60-68-69-73-76-78-83-86
03-05-2012 87274 90435 04-05-2012 00-01-05-06-12-15-16-18-33-35-42-52-52-52-69-72-77-77-85-86-87-89-91-91-92-94-96
25-02-2012 41674 90875 26-02-2012 03-06-18-20-21-24-25-30-33-42-44-52-53-57-63-64-65-66-71-75-76-90-90-91-91-93-96
29-11-2011 93574 01057 30-11-2011 04-05-08-12-15-28-30-30-44-46-48-57-59-64-64-68-73-75-76-81-82-82-85-86-94-99-99
26-09-2011 76474 59586 27-09-2011 00-02-02-09-14-19-29-33-33-51-53-58-59-59-59-66-68-69-70-73-81-86-86-86-87-96-98
25-08-2011 56074 78588 26-08-2011 04-04-05-06-08-11-11-16-22-29-34-37-46-48-54-55-63-63-63-68-74-81-85-86-87-88-90
03-08-2011 45174 07580 04-08-2011 07-09-18-22-22-23-24-26-35-39-42-43-50-58-58-60-69-70-72-72-73-77-79-79-80-87-93
28-06-2010 60474 45246 29-06-2010 04-05-10-13-20-22-23-24-24-28-30-31-36-38-45-46-48-51-58-60-63-69-70-72-76-87-98
08-03-2010 44974 69900 09-03-2010 00-04-05-07-11-20-22-24-26-27-30-31-37-41-42-57-64-68-71-74-82-87-90-93-94-96-98
25-12-2009 36074 50891 26-12-2009 04-06-15-18-18-25-25-27-36-41-41-41-42-45-46-49-50-56-56-58-60-77-77-87-91-93-94
29-11-2009 29874 81793 30-11-2009 04-05-06-13-15-24-24-31-40-50-54-56-59-60-63-68-69-70-85-85-88-90-91-93-93-98-99
10-09-2009 69074 93124 11-09-2009 02-07-11-16-18-24-26-29-35-40-43-49-51-52-58-60-61-62-63-68-72-76-80-82-82-96-99
17-08-2009 95574 61131 18-08-2009 01-02-13-17-18-21-31-31-34-35-36-40-41-44-57-58-58-61-65-66-67-70-71-76-79-81-87
14-07-2009 22474 81098 15-07-2009 03-10-18-18-22-26-35-49-52-54-55-56-58-63-65-70-71-72-76-77-77-91-92-93-97-98-99
07-04-2009 38074 45800 08-04-2009 00-04-05-13-14-17-33-33-40-41-56-57-57-64-68-72-76-80-80-82-83-90-90-92-94-95-95
12-08-2008 73274 09107 13-08-2008 01-07-17-25-29-33-34-40-41-46-47-48-48-52-52-56-57-58-61-68-77-78-87-88-89-93-94
30-01-2008 36074 48499 31-01-2008 02-05-07-09-16-17-20-21-30-33-34-38-46-52-54-56-59-66-67-77-77-83-88-91-95-99-99
24-11-2007 77074 80843 25-11-2007 03-04-08-18-22-34-36-43-44-46-48-48-49-64-66-67-68-72-77-82-83-83-89-90-90-92-95
05-08-2007 96374 80484 06-08-2007 03-07-17-19-26-30-31-32-33-34-38-42-56-58-66-66-71-76-77-81-84-85-90-91-91-96-98
18-04-2007 00474 38997 19-04-2007 06-13-20-22-25-27-29-31-33-39-40-42-45-46-48-58-59-59-59-63-66-67-78-84-88-91-97
18-01-2006 54174 96100 19-01-2006 00-02-04-05-08-20-25-47-59-65-67-69-71-73-76-81-82-82-83-85-85-85-86-88-90-95-95
22-07-2005 52174 88609 23-07-2005 01-03-04-08-09-12-17-23-26-30-36-42-44-45-47-52-56-56-63-64-68-72-88-89-91-97-98
21-07-2005 94274 52174 22-07-2005 00-15-19-21-27-29-36-41-41-44-49-56-58-62-69-69-71-71-72-74-78-79-80-82-90-96-98
07-02-2005 96574 08-02-2005

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 74 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 74 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 74 thì hôm sau về con gì? Đề về 74 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 74 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 74 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 74 có nghĩa là như thế nào

Đề về 74 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 74 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc74, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 74 hoặc đề 74.

Khi đề về 74 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 74 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 74 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 74 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 74 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 74 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 74 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 74 người chơi chỉ cần lấy 7 + 4 = 74 như thế sẽ ra được số 74 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 74.

Khi mơ về số đề 74 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 74 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 74 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 74 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 74 đó. Đừng bỏ lỡ con số 74 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 74 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 74 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 43 – 44

Khi mơ thấy con số 74 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 74 bằng vàng là: 40 – 14

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 74 thì hãy đánh số đề con 74, 04 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 74 thì đánh con số 47, 04 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 74 đuổi theo mình thì quất ngay con số 24, 34 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 74 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 74 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 74 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 74 đánh con gì

Đề về 74 mà đi kèm con lô 04 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 43 mà đánh

Nếu đề 74 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 41, 34 về cùng nhau

Lô 74 mà xuất hiện cùng đề 49, đừng nên bỏ qua con 14, 44 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 74 về cùng lô tô con 44, chốt ngay bạch thủ 47

Đề 74 mà về cùng lô 04, ngày mai nổ con 43 chắc chắn, nếu 40 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 54, 74

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 74 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.