Đề về 75 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 75

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 50 - 3 Lần 49 - 3 Lần
99 - 2 Lần 35 - 2 Lần 15 - 2 Lần
27 - 2 Lần 55 - 2 Lần 39 - 2 Lần
16 - 2 Lần 81 - 2 Lần 53 - 2 Lần
09 - 1 Lần 58 - 1 Lần 00 - 1 Lần
91 - 1 Lần 57 - 1 Lần 46 - 1 Lần
24 - 1 Lần 18 - 1 Lần 76 - 1 Lần
78 - 1 Lần 44 - 1 Lần 21 - 1 Lần
75 - 1 Lần 30 - 1 Lần 80 - 1 Lần
48 - 1 Lần 82 - 1 Lần 02 - 1 Lần
04 - 1 Lần 31 - 1 Lần 23 - 1 Lần
25 - 1 Lần 73 - 1 Lần 14 - 1 Lần
40 - 1 Lần 65 - 1 Lần 26 - 1 Lần
88 - 1 Lần 03 - 1 Lần 41 - 1 Lần
90 - 1 Lần 38 - 1 Lần 70 - 1 Lần
79 - 1 Lần 20 - 1 Lần 12 - 1 Lần
47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 75

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 11 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 75

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-01-2024 77375 20347 26-01-2024 06-07-11-18-18-20-23-33-38-42-44-47-47-47-48-52-56-58-59-60-68-79-88-91-96-97-99
12-11-2023 98375 19412 13-11-2023 03-05-06-10-11-12-19-19-30-31-35-43-44-46-48-49-64-67-68-72-76-78-90-93-94-95-99
12-10-2023 50875 40620 13-10-2023 08-09-17-19-20-24-35-35-35-42-44-47-55-59-68-72-76-79-79-83-83-84-86-93-94-95-97
26-04-2023 89675 80755 27-04-2023 02-16-24-27-32-38-41-43-45-50-55-57-64-65-68-70-70-73-73-74-74-79-84-86-90-93-95
13-03-2023 17375 67879 14-03-2023 05-09-10-11-20-22-26-33-33-35-38-39-40-41-44-49-58-60-61-63-74-76-77-78-79-85-90
20-02-2023 32775 90781 21-02-2023 08-08-10-10-10-16-17-17-32-34-35-43-47-57-60-62-62-67-74-75-81-82-82-86-86-89-92
14-05-2022 30775 93649 15-05-2022 05-08-10-12-13-16-25-25-29-32-42-43-49-49-52-54-56-63-65-66-73-76-84-85-91-94-94
28-02-2022 89075 24876 01-03-2022 01-02-06-09-13-28-29-33-35-37-45-49-51-52-53-54-60-64-66-72-76-76-77-79-91-93-93
01-07-2021 01275 87781 02-07-2021 01-16-17-20-22-28-28-32-36-40-40-53-59-62-75-78-80-80-81-86-86-87-88-90-91-95-99
20-04-2021 05475 84355 21-04-2021 01-01-14-18-18-21-32-34-35-36-37-41-41-41-43-47-50-51-53-55-69-73-77-90-96-97-99
07-04-2021 97675 63904 08-04-2021 03-04-07-07-10-11-18-22-22-31-33-36-37-40-40-42-47-53-67-78-79-79-84-84-86-90-94
06-08-2020 25375 43614 07-08-2020 07-13-14-14-21-30-30-35-38-38-39-45-50-53-63-65-71-74-79-81-81-82-83-84-89-90-97
04-07-2020 77775 11070 05-07-2020 00-01-11-11-16-16-24-25-41-41-43-44-50-52-55-56-56-58-59-67-70-77-81-90-94-98-98
06-02-2020 26275 14973 07-02-2020 02-06-07-12-18-18-19-21-26-28-39-40-43-43-48-49-53-59-71-72-73-74-79-82-90-95-96
23-01-2020 16875 24-01-2020
06-10-2019 24275 94200 07-10-2019 00-03-06-14-16-17-24-29-35-43-47-47-54-57-64-64-65-74-75-80-83-85-88-89-93-95-99
08-06-2019 81575 53338 09-06-2019 00-01-02-04-08-16-18-24-28-33-35-38-39-49-52-54-55-57-57-62-77-78-80-83-83-94-96
29-12-2018 56675 65753 30-12-2018 01-05-13-14-15-22-24-29-30-31-32-46-50-53-53-60-61-63-68-73-74-79-83-84-85-88-96
19-12-2018 29775 41302 20-12-2018 02-04-05-07-07-08-16-21-22-25-26-35-42-44-45-48-51-54-59-66-70-70-81-85-88-96-96
06-06-2018 66175 45882 07-06-2018 02-03-12-14-18-21-25-29-30-38-40-49-52-59-64-65-66-70-74-77-78-82-84-88-89-89-95
08-02-2018 68975 18625 09-02-2018 01-02-12-20-25-35-39-42-50-50-53-54-54-56-66-68-68-68-77-77-80-81-93-94-94-95-97
18-12-2017 64375 25818 19-12-2017 01-04-11-12-12-14-15-18-20-23-25-32-46-46-48-49-53-59-60-60-65-71-75-85-87-89-92
29-11-2017 95375 51750 30-11-2017 00-00-01-05-05-14-15-18-19-28-31-41-44-45-45-50-51-51-59-68-80-81-81-82-83-87-97
22-03-2017 70175 06750 23-03-2017 11-15-15-22-25-26-28-31-35-35-43-49-50-54-60-65-66-67-68-70-72-73-74-76-78-80-81
30-11-2016 97475 04448 01-12-2016 01-07-08-11-16-18-20-32-32-34-38-46-48-52-54-61-69-73-75-76-82-83-84-85-89-91-94
01-08-2016 14575 99399 02-08-2016 08-12-16-21-22-24-26-33-34-36-37-56-56-58-58-62-63-65-71-74-76-79-80-84-85-91-99
27-06-2016 83475 07224 28-06-2016 04-10-11-14-14-16-22-23-24-26-30-46-53-54-55-57-64-69-72-75-75-79-83-86-87-90-99
11-05-2016 83775 99739 12-05-2016 04-05-06-07-10-11-12-19-20-28-31-33-33-37-37-39-42-50-53-54-60-64-64-69-84-92-95
20-04-2016 20075 31780 21-04-2016 01-05-06-09-13-14-16-17-23-28-29-30-32-42-47-49-55-62-69-73-76-78-80-80-80-85-89
03-02-2016 84175 31058 04-02-2016 06-08-15-19-23-25-28-36-39-44-50-52-55-58-59-64-67-69-72-73-73-76-79-80-84-88-92
26-07-2015 79675 14709 27-07-2015 00-01-08-09-09-10-15-29-29-30-33-34-37-41-42-44-56-65-69-69-70-70-73-81-90-92-92
12-05-2015 68375 20310 13-05-2015 00-04-04-04-08-10-10-10-13-17-18-30-34-35-38-44-47-50-51-52-56-66-73-81-88-92-97
06-05-2015 84075 64210 07-05-2015 01-04-06-07-10-12-16-20-25-29-29-33-38-41-43-45-45-46-48-53-54-71-74-83-83-86-95
09-04-2015 49175 35615 10-04-2015 00-00-04-04-06-09-11-13-15-25-27-31-34-43-44-45-52-62-63-64-68-72-74-74-76-87-89
18-07-2014 87375 15841 19-07-2014 02-13-14-19-26-33-34-35-35-36-36-37-41-42-50-59-60-61-63-74-77-80-87-87-88-98-98
11-12-2013 49375 22230 12-12-2013 04-06-10-10-15-17-24-24-30-32-34-41-58-61-63-64-65-68-72-78-78-86-86-88-89-95-99
18-11-2013 38275 85746 19-11-2013 05-06-11-17-36-43-44-46-46-48-54-59-61-61-62-62-63-67-68-69-74-78-86-86-86-91-98
20-06-2013 67475 61123 21-06-2013 07-13-16-18-21-22-23-24-32-34-37-38-40-41-46-47-47-51-53-55-56-64-66-69-85-86-87
06-12-2012 69975 59039 07-12-2012 07-07-07-08-15-19-31-33-33-37-39-43-43-44-44-45-54-59-66-71-77-83-84-90-91-93-96
05-12-2012 61775 69975 06-12-2012 00-01-11-11-12-17-18-23-30-30-31-32-33-35-36-38-41-41-72-75-75-81-81-86-94-98-99
18-09-2012 57675 43850 19-09-2012 04-09-10-10-16-17-22-30-30-32-34-36-37-40-42-50-50-53-57-68-69-72-73-77-77-85-96
10-03-2012 69675 98049 11-03-2012 11-14-26-33-37-38-39-39-40-42-44-46-47-48-49-49-50-51-58-83-88-91-92-93-97-97-99
26-02-2012 90875 88299 27-02-2012 00-04-06-15-16-17-18-20-24-28-30-33-36-45-45-47-54-59-65-80-82-83-84-92-98-98-99
18-02-2012 18175 23590 19-02-2012 01-09-17-20-21-23-34-39-40-43-54-54-54-57-58-58-66-69-69-76-79-87-88-89-90-91-99
16-02-2012 08375 61931 17-02-2012 01-04-14-15-21-24-24-25-25-31-34-40-40-43-45-49-56-58-60-65-67-75-80-87-93-96-97
14-10-2011 00175 88803 15-10-2011 01-02-03-06-06-11-23-27-29-29-31-38-39-50-56-57-59-61-63-65-76-77-81-82-87-97-99
17-05-2011 21975 29621 18-05-2011 11-13-13-15-21-21-23-29-31-31-34-38-39-39-50-56-58-62-65-67-70-73-86-87-88-94-96
12-07-2010 14975 00127 13-07-2010 00-05-06-06-12-12-16-20-21-26-27-32-36-47-49-50-58-64-65-68-68-70-81-84-85-87-97
25-05-2010 10875 38344 26-05-2010 06-07-07-15-17-20-21-25-28-28-29-30-33-35-37-38-43-44-44-45-60-76-78-81-82-96-99
17-04-2010 81175 05253 18-04-2010 01-02-04-09-14-24-25-31-33-48-49-53-54-55-56-61-64-66-69-79-82-84-90-93-95-96-99
02-10-2009 80975 80188 03-10-2009 02-02-06-12-20-21-26-28-32-35-40-48-49-52-56-61-68-72-74-77-82-86-88-90-94-95-99
05-08-2009 03875 08709 06-08-2009 00-02-02-04-05-09-10-21-26-33-34-39-40-51-53-56-62-75-76-77-79-80-83-83-90-94-94
27-02-2009 28575 41626 28-02-2009 05-10-12-17-17-20-21-26-28-31-40-42-48-49-54-59-63-64-65-67-68-80-82-82-90-96-96
25-12-2008 48175 32027 26-12-2008 01-04-06-11-22-23-26-26-27-29-35-45-45-50-61-61-62-63-66-69-73-76-82-84-87-94-99
01-12-2008 52375 08757 02-12-2008 00-06-07-08-11-13-25-37-39-42-44-45-46-49-57-58-58-59-59-63-65-66-74-75-79-79-95
25-08-2008 55175 39515 26-08-2008 05-15-19-21-22-23-23-24-28-38-40-53-55-58-66-69-69-70-73-77-79-85-87-88-90-93-94
12-04-2008 14275 23216 13-04-2008 00-05-05-06-10-13-15-15-16-19-20-29-39-43-45-56-61-73-76-82-83-83-88-93-97-98-99
14-01-2008 69275 31710 15-01-2008 00-03-08-10-18-18-20-21-26-27-33-36-42-63-63-69-69-70-73-74-85-86-87-87-95-96-97
28-12-2007 46375 32565 29-12-2007 05-07-08-12-19-24-28-29-35-42-43-53-63-63-64-65-73-73-75-76-86-89-90-91-92-94-95
11-12-2007 63675 57910 12-12-2007 01-07-10-11-15-19-19-21-25-30-34-34-37-38-44-46-47-55-60-64-72-73-82-88-91-95-99
19-07-2007 61475 14516 20-07-2007 00-05-07-16-23-27-33-35-36-39-47-48-49-56-56-57-64-66-70-72-73-76-79-82-83-87-95
09-05-2007 97775 77635 10-05-2007 09-10-10-11-11-14-14-16-18-22-25-25-28-31-33-35-37-44-45-46-63-71-74-88-89-99-99
06-02-2007 44875 33278 07-02-2007 07-11-13-14-30-31-34-34-36-37-38-40-40-42-44-56-57-59-78-78-81-85-87-88-91-94-96
15-11-2006 34175 16549 16-11-2006 03-05-10-12-13-15-23-23-25-26-33-38-41-43-48-49-53-57-60-62-64-76-83-88-97-98-98
30-10-2006 48575 11291 31-10-2006 02-03-11-18-20-23-23-25-27-30-36-37-43-56-69-70-72-76-77-77-77-78-82-82-83-91-94
06-05-2005 70375 38340 07-05-2005 06-10-13-15-15-20-20-34-40-42-44-45-50-51-52-57-61-65-67-68-75-77-81-83-86-92-95
21-03-2005 40375 06635 22-03-2005 01-03-08-12-14-14-19-24-25-29-32-32-35-44-47-50-52-58-62-71-73-82-85-85-88-92-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 75 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 75 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 75 thì hôm sau về con gì? Đề về 75 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 75 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 75 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 75 có nghĩa là như thế nào

Đề về 75 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 75 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc75, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 75 hoặc đề 75.

Khi đề về 75 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 75 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 75 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 75 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 5 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 75 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 75 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 75 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 75 người chơi chỉ cần lấy 7 + 5 = 75 như thế sẽ ra được số 75 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 75.

Khi mơ về số đề 75 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 75 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 75 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 75 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 75 đó. Đừng bỏ lỡ con số 75 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 75 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 75 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 53 – 45

Khi mơ thấy con số 75 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 75 bằng vàng là: 50 – 15

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 75 thì hãy đánh số đề con 75, 05 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 75 thì đánh con số 57, 05 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 75 đuổi theo mình thì quất ngay con số 25, 35 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 75 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 75 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 75 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 75 đánh con gì?

Đề về 75 mà đi kèm con lô 05 thì hôm sau bạn cứ cặp con 59, 53 mà đánh

Nếu đề 75 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 51, 35 về cùng nhau

Lô 75 mà xuất hiện cùng đề 59, đừng nên bỏ qua con 15, 54 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 75 về cùng lô tô con 54, chốt ngay bạch thủ 57

Đề 75 mà về cùng lô 05, ngày mai nổ con 53 chắc chắn, nếu 50 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 55, 75

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 75 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.