Đề về 76 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 76

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 4 Lần 42 - 3 Lần 81 - 3 Lần
18 - 3 Lần 70 - 2 Lần 59 - 2 Lần
92 - 2 Lần 46 - 2 Lần 90 - 2 Lần
43 - 2 Lần 34 - 2 Lần 36 - 2 Lần
94 - 2 Lần 77 - 1 Lần 03 - 1 Lần
65 - 1 Lần 24 - 1 Lần 17 - 1 Lần
30 - 1 Lần 44 - 1 Lần 76 - 1 Lần
91 - 1 Lần 08 - 1 Lần 40 - 1 Lần
89 - 1 Lần 33 - 1 Lần 06 - 1 Lần
85 - 1 Lần 62 - 1 Lần 60 - 1 Lần
02 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
52 - 1 Lần 83 - 1 Lần 01 - 1 Lần
25 - 1 Lần 56 - 1 Lần 73 - 1 Lần
29 - 1 Lần 78 - 1 Lần 87 - 1 Lần
16 - 1 Lần 32 - 1 Lần 28 - 1 Lần
95 - 1 Lần 61 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 76

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 76

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-05-2023 85576 81918 04-05-2023 00-00-06-10-11-18-22-24-28-35-36-42-42-49-49-53-60-61-61-67-68-77-77-83-87-96-97
17-04-2023 65576 71661 18-04-2023 01-02-15-16-17-18-25-27-30-32-33-34-40-40-44-44-53-58-59-61-63-69-74-75-80-81-86
11-03-2023 47076 56695 12-03-2023 03-08-08-08-19-20-33-39-45-46-46-47-60-64-66-68-72-77-85-85-90-93-95-96-97-98-99
03-12-2022 10576 05028 04-12-2022 01-07-10-17-20-20-21-26-28-28-36-39-41-51-57-61-64-67-77-81-82-83-83-85-86-88-96
17-11-2022 05776 32592 18-11-2022 07-07-12-16-20-22-23-31-39-40-43-50-51-53-57-58-58-70-70-76-79-80-81-84-84-87-92
01-11-2022 99876 67246 02-11-2022 00-02-08-11-12-14-14-20-26-33-34-36-38-40-42-43-46-47-58-67-69-78-78-90-92-98-99
13-09-2022 21776 66581 14-09-2022 00-02-03-03-05-08-10-13-14-24-25-40-49-51-53-54-55-55-65-65-67-74-81-84-92-93-99
01-03-2022 24876 09390 02-03-2022 02-08-09-12-12-13-24-24-29-34-40-43-45-47-49-54-56-57-58-63-68-74-78-83-90-90-96
01-01-2022 10676 93494 02-01-2022 00-00-07-09-16-21-24-29-32-40-41-41-42-44-48-51-55-57-69-71-76-86-87-88-89-92-94
28-05-2021 07076 81687 29-05-2021 00-13-13-14-14-15-32-40-41-44-46-50-56-64-71-72-73-75-75-87-87-87-88-92-95-96-99
05-01-2021 19376 90402 06-01-2021 02-08-10-11-12-19-19-21-27-29-29-32-40-43-45-46-47-49-53-67-71-77-80-81-89-96-97
14-12-2020 45776 61681 15-12-2020 01-02-07-11-17-20-25-31-34-38-39-41-41-44-49-53-59-67-72-75-76-81-81-82-90-97-97
25-02-2020 37376 23146 26-02-2020 03-05-10-12-14-14-16-19-19-30-34-46-47-51-53-62-63-64-70-80-82-82-83-87-91-96-98
16-02-2020 00776 99817 17-02-2020 04-04-09-10-12-17-21-23-35-41-42-49-50-53-56-57-65-68-70-70-70-77-77-78-89-90-92
13-12-2019 30476 46694 14-12-2019 02-02-02-05-06-21-24-26-29-40-40-45-46-58-70-75-78-79-82-83-84-86-89-91-92-93-94
09-12-2019 55076 99233 10-12-2019 00-09-16-16-19-21-22-23-24-32-33-36-44-48-49-54-60-62-64-66-72-80-81-87-87-94-96
20-09-2019 02376 71778 21-09-2019 03-05-09-14-20-21-22-37-37-37-38-40-47-56-59-60-62-67-74-75-78-84-86-87-92-92-93
11-08-2019 86376 69859 12-08-2019 01-05-10-12-23-29-33-34-36-41-41-47-52-53-53-58-59-59-62-64-68-76-78-82-88-93-96
27-06-2019 51776 98073 28-06-2019 02-09-10-12-13-20-30-37-38-41-51-54-54-55-59-59-63-70-73-80-81-83-93-93-94-97-99
31-12-2018 45276 93689 01-01-2019 00-04-07-12-31-33-37-40-41-42-44-49-54-56-62-66-68-72-74-76-76-83-85-88-89-93-97
24-05-2018 42876 89936 25-05-2018 05-11-21-21-29-35-36-37-39-44-44-44-45-48-48-52-55-56-59-70-72-75-79-84-94-95-96
08-05-2018 35876 55560 09-05-2018 00-01-01-02-06-07-11-12-12-14-19-38-41-49-52-60-64-67-69-69-74-81-87-89-96-98-98
18-06-2017 15276 83224 19-06-2017 02-03-04-10-12-15-16-19-21-24-28-39-48-51-56-62-66-66-68-73-78-80-83-83-85-86-88
09-05-2017 97276 56062 10-05-2017 01-01-05-08-12-14-14-18-21-23-32-52-53-57-59-61-62-62-63-67-70-75-82-83-86-87-92
30-04-2017 13176 61365 01-05-2017 03-06-07-08-28-30-34-36-37-38-38-38-38-40-46-48-50-57-57-60-63-65-69-76-76-83-96
18-02-2017 64476 13332 19-02-2017 00-00-06-06-07-08-09-14-20-26-28-32-32-37-40-46-54-54-60-60-64-74-78-82-94-97-99
09-01-2017 68976 42040 10-01-2017 04-06-07-10-14-22-26-27-29-31-32-32-40-40-42-46-49-56-57-63-68-69-72-75-78-80-85
22-11-2016 89476 61570 23-11-2016 00-03-04-11-19-24-27-27-28-40-41-43-45-45-46-54-58-60-67-68-69-70-84-84-85-89-97
24-02-2016 48676 15452 25-02-2016 03-13-20-23-26-26-30-31-36-37-50-52-55-55-55-60-63-65-66-69-75-79-81-82-85-89-95
01-11-2015 93476 52970 02-11-2015 03-06-07-14-17-18-22-29-29-31-32-33-36-39-42-60-61-65-67-69-70-73-76-83-92-98-98
10-08-2015 04976 64908 11-08-2015 00-02-05-05-08-08-12-17-22-22-35-39-43-44-48-49-54-57-66-70-73-78-79-84-86-86-93
09-07-2015 10176 81556 10-07-2015 01-02-03-04-13-13-13-15-16-17-18-19-21-27-29-29-38-39-39-44-56-62-77-81-84-84-85
25-04-2015 38176 14493 26-04-2015 02-03-12-13-13-18-22-30-39-46-49-50-52-57-61-61-65-68-73-76-81-82-82-89-93-97-99
12-01-2015 02476 89091 13-01-2015 05-11-16-21-22-24-25-30-39-39-41-41-47-49-52-58-60-62-63-63-65-68-73-76-91-92-92
01-01-2015 56276 84125 02-01-2015 02-02-04-14-18-22-22-25-29-32-35-39-47-47-54-55-59-59-61-67-68-81-83-93-94-96-99
03-04-2014 69276 17893 04-04-2014 01-02-05-11-14-21-25-31-39-40-40-43-44-48-54-80-84-86-87-88-89-91-92-93-95-96-99
03-01-2014 42976 53329 04-01-2014 02-03-04-09-10-17-20-23-27-29-29-31-33-40-41-45-53-55-59-62-66-71-76-81-92-95-99
18-12-2013 53676 80942 19-12-2013 02-02-11-15-16-18-18-18-29-34-35-37-39-41-42-46-47-49-50-52-59-62-71-78-81-84-95
03-12-2013 90676 90085 04-12-2013 00-09-10-15-22-25-30-31-37-41-50-51-53-54-54-56-58-64-65-67-72-72-78-79-85-96-98
02-12-2013 71176 90676 03-12-2013 04-06-07-20-20-30-31-33-33-43-49-51-53-60-62-64-64-64-65-67-76-78-78-83-84-94-99
16-05-2013 98376 17701 17-05-2013 01-03-08-16-16-22-28-34-43-44-58-59-63-65-70-73-74-78-78-80-82-84-84-87-92-95-99
28-09-2012 45576 81518 29-09-2012 00-05-14-16-18-19-25-26-29-32-33-38-40-40-47-49-56-64-71-72-73-73-79-91-93-97-99
26-09-2012 83176 56836 27-09-2012 06-06-09-13-13-19-21-21-24-26-27-29-36-42-43-43-45-51-61-61-69-73-76-82-87-90-97
29-07-2012 67776 03203 30-07-2012 03-08-09-13-17-18-20-20-23-25-29-32-39-47-59-64-67-67-74-79-82-83-93-94-97-99-99
24-07-2012 09676 37818 25-07-2012 05-05-10-13-15-16-18-19-24-24-29-30-45-45-51-52-53-57-58-66-66-68-71-77-81-83-95
12-05-2012 33176 71190 13-05-2012 04-07-10-14-16-17-21-25-29-31-35-37-41-52-53-56-58-59-63-69-72-75-82-86-90-97-99
05-04-2012 98976 28993 06-04-2012 03-07-09-11-18-19-20-34-35-36-40-42-44-54-57-63-68-69-72-74-76-79-81-84-93-97-99
27-03-2012 02476 45306 28-03-2012 00-01-04-06-07-10-14-17-17-35-37-37-43-50-50-52-52-55-59-60-63-63-64-65-67-76-98
17-02-2011 16076 71683 18-02-2011 01-04-06-07-18-30-31-32-33-37-43-44-44-45-47-59-71-73-77-83-86-88-89-90-91-92-96
28-04-2010 73376 55509 29-04-2010 04-06-07-09-09-09-13-19-34-37-39-39-40-48-49-51-57-63-63-70-80-83-84-85-88-95-97
07-12-2009 58376 42844 08-12-2009 09-10-11-17-19-25-36-38-41-41-44-44-51-54-58-67-71-72-73-76-76-77-79-82-83-84-98
10-08-2009 25076 12692 11-08-2009 02-06-09-10-10-14-14-15-20-23-23-30-38-39-49-56-64-65-68-82-85-89-92-95-95-96-97
20-05-2009 09276 39547 21-05-2009 00-02-06-08-08-09-18-20-21-39-40-43-43-43-45-47-47-53-57-65-66-70-72-76-79-81-91
21-11-2008 13876 28434 22-11-2008 00-01-02-06-12-13-13-15-17-19-34-34-39-46-57-59-62-62-65-77-77-78-81-85-88-96-99
26-10-2008 64076 46577 27-10-2008 02-06-06-07-11-15-18-20-29-33-41-44-45-49-50-52-55-67-70-71-72-74-77-82-86-89-95
14-11-2007 69576 89934 15-11-2007 06-07-13-18-22-22-24-32-32-34-38-39-48-49-52-53-56-59-61-64-67-72-76-84-84-86-97
28-04-2007 24776 06993 29-04-2007 01-01-15-17-20-20-23-27-44-44-52-53-54-55-57-60-66-69-71-73-86-89-92-93-95-95-96
06-01-2007 46576 61516 07-01-2007 08-10-12-14-16-19-21-23-27-35-42-54-59-59-60-62-66-69-75-75-82-85-87-88-88-90-95
01-01-2007 78376 83859 02-01-2007 01-03-04-08-09-20-28-31-35-44-46-54-55-58-59-62-65-73-74-77-79-79-82-84-87-95-96
26-09-2006 81476 80442 27-09-2006 03-04-18-18-21-25-37-40-41-42-45-47-51-51-52-54-59-61-65-69-71-71-77-78-81-82-88
18-09-2006 81576 64130 19-09-2006 00-02-02-05-11-12-15-17-25-29-30-32-41-41-52-59-60-62-64-65-67-74-79-80-81-86-94
06-03-2006 71676 64242 07-03-2006 00-00-02-02-10-10-12-20-22-23-24-26-28-29-30-38-39-42-51-56-56-71-81-84-90-93-95
25-05-2005 66676 33943 26-05-2005 04-09-12-15-22-22-24-24-25-30-31-33-34-36-37-43-49-52-54-54-57-67-68-84-92-93-98
09-03-2005 84376 29043 10-03-2005 03-04-09-10-12-17-27-29-31-39-42-43-46-46-49-49-50-50-59-59-76-80-80-81-85-96-97
11-02-2005 53776 42481 12-02-2005 08-18-24-32-41-43-45-45-47-48-49-50-54-56-68-69-73-73-81-84-86-88-90-91-91-92-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 76 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 76 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 76 thì hôm sau về con gì? Đề về 76 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 76 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 76 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 76 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 76 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 76 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc76, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 76 hoặc đề 76.

Khi đề về 76 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 76 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 76 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 76 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 76 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 76 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 76 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 76 người chơi chỉ cần lấy 7 + 6 = 76 như thế sẽ ra được số 76 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 76.

Khi mơ về số đề 76 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 76 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 76 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 76 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 76 đó. Đừng bỏ lỡ con số 76 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 76 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 76 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 63 – 46

Khi mơ thấy con số 76 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 76 bằng vàng là: 60 – 16

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 76 thì hãy đánh số đề con 76, 06 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 76 thì đánh con số 67, 06 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 76 đuổi theo mình thì quất ngay con số 26, 36 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 76 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 76 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 76 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 76 đánh con gì

Đề về 76 mà đi kèm con lô 06 thì hôm sau bạn cứ cặp con 69, 63 mà đánh

Nếu đề 76 mà đi cùng kép 66 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 61, 36 về cùng nhau

Lô 76 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 16, 64 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 76 về cùng lô tô con 64, chốt ngay bạch thủ 67

Đề 76 mà về cùng lô 06, ngày mai nổ con 63 chắc chắn, nếu 60 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 65, 76

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 76 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.