Đề về 77 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 77

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 63 - 2 Lần 27 - 2 Lần
53 - 2 Lần 64 - 2 Lần 11 - 2 Lần
81 - 2 Lần 60 - 2 Lần 58 - 2 Lần
61 - 2 Lần 56 - 2 Lần 87 - 2 Lần
00 - 1 Lần 02 - 1 Lần 03 - 1 Lần
52 - 1 Lần 49 - 1 Lần 74 - 1 Lần
01 - 1 Lần 77 - 1 Lần 07 - 1 Lần
41 - 1 Lần 65 - 1 Lần 62 - 1 Lần
70 - 1 Lần 18 - 1 Lần 23 - 1 Lần
90 - 1 Lần 45 - 1 Lần 32 - 1 Lần
75 - 1 Lần 25 - 1 Lần 84 - 1 Lần
10 - 1 Lần 33 - 1 Lần 66 - 1 Lần
97 - 1 Lần 36 - 1 Lần 44 - 1 Lần
50 - 1 Lần 22 - 1 Lần 05 - 1 Lần
68 - 1 Lần 21 - 1 Lần 09 - 1 Lần
29 - 1 Lần 55 - 1 Lần 19 - 1 Lần
78 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 77

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 7 Lần
Đầu 6 về 12 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 77

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-03-2023 75877 73787 08-03-2023 00-02-05-11-12-13-14-24-24-26-28-35-56-59-59-61-62-67-73-81-81-81-87-89-90-94-96
02-03-2023 47577 37856 03-03-2023 05-07-22-35-39-39-48-48-52-52-53-53-56-57-57-58-63-66-68-73-76-77-86-92-92-97-97
17-10-2022 15677 07253 18-10-2022 24-24-26-29-34-38-47-52-53-54-56-58-59-59-72-72-74-76-84-86-86-89-91-92-92-96-96
22-09-2022 76777 79436 23-09-2022 00-01-02-05-08-11-21-24-26-36-46-48-49-53-53-56-60-67-68-70-70-72-74-76-92-95-96
24-06-2022 49677 36768 25-06-2022 08-18-25-33-36-39-39-43-43-45-51-51-52-54-54-54-66-68-77-78-78-82-84-85-90-94-99
08-06-2022 28977 08181 09-06-2022 00-00-00-04-08-10-21-23-27-28-29-30-38-43-45-49-51-56-58-60-60-61-73-81-91-92-96
29-12-2021 13977 62033 30-12-2021 01-02-02-15-26-33-33-35-35-44-45-50-54-57-58-60-67-69-70-74-76-78-78-87-91-93-97
02-10-2021 37377 20681 03-10-2021 04-04-04-16-27-28-28-30-33-35-35-37-42-52-56-57-60-60-63-64-72-76-79-81-83-90-93
29-09-2021 76477 45811 30-09-2021 01-03-05-05-11-12-13-13-15-26-26-28-30-37-43-62-72-73-74-75-75-78-81-90-90-92-98
04-07-2021 96477 91701 05-07-2021 01-04-12-15-16-18-24-26-28-28-39-39-42-45-47-52-57-68-68-70-81-84-88-89-90-95-97
24-04-2021 21177 73278 25-04-2021 01-04-06-07-07-12-21-23-28-32-36-40-41-44-45-50-52-57-62-64-78-82-88-91-91-93-99
01-03-2021 91577 87462 02-03-2021 06-11-15-20-30-33-44-44-50-52-53-53-54-54-62-65-68-68-69-71-76-77-82-88-91-95-97
17-02-2021 05177 81910 18-02-2021 06-08-08-09-10-23-24-25-26-29-33-34-34-46-47-47-60-63-69-70-75-77-80-81-82-89-99
19-01-2021 23677 60545 20-01-2021 00-02-05-11-15-28-33-36-37-38-40-41-45-48-55-61-61-67-68-70-70-75-80-81-81-91-99
27-12-2019 04477 95201 28-12-2019 00-01-05-07-10-10-11-21-22-23-27-35-36-42-54-62-65-76-80-84-85-86-87-88-89-96-98
16-06-2019 02777 74374 17-06-2019 00-08-09-11-13-17-19-20-23-28-33-35-41-48-51-54-54-58-63-65-74-78-81-94-95-97-99
22-03-2019 97477 40005 23-03-2019 02-05-08-11-14-15-22-26-26-30-30-34-42-43-44-46-47-50-52-67-68-77-83-85-90-98-99
04-01-2019 03677 90522 05-01-2019 09-10-13-15-18-22-24-24-26-38-38-43-48-53-55-55-58-58-61-66-68-68-73-73-76-83-93
19-09-2018 96177 03096 20-09-2018 26-28-29-31-32-36-36-36-39-41-55-62-63-68-74-75-77-78-81-82-82-88-89-90-96-99-99
15-09-2018 59077 32963 16-09-2018 07-15-18-20-22-23-25-26-27-29-31-33-38-42-45-58-61-63-63-72-75-77-82-83-87-88-99
18-08-2018 00177 11219 19-08-2018 01-03-04-07-19-19-19-21-34-37-39-46-51-52-53-59-63-65-65-66-71-84-91-91-93-98-99
12-08-2018 46677 62149 13-08-2018 00-01-01-02-02-06-12-16-24-25-26-29-37-38-42-47-49-54-65-67-81-83-84-84-86-95-96
12-03-2018 17577 58507 13-03-2018 04-07-08-09-25-26-27-28-41-44-46-46-51-57-59-60-62-63-69-73-75-80-92-92-95-98-98
12-01-2018 77077 04264 13-01-2018 07-11-12-13-16-17-19-34-37-38-40-50-51-52-56-56-59-61-62-63-63-64-68-72-73-84-94
05-12-2017 82177 02564 06-12-2017 08-09-13-17-21-25-25-30-35-36-36-41-48-51-53-57-64-69-75-75-80-80-84-85-87-92-99
27-09-2017 62777 78296 28-09-2017 02-10-11-17-19-21-22-24-28-31-35-46-48-59-66-71-74-77-77-82-84-86-86-87-90-93-96
21-05-2017 99377 82752 22-05-2017 02-15-16-18-19-25-27-28-29-30-31-33-38-44-45-46-46-52-54-58-62-62-63-66-78-80-96
21-12-2016 32777 94684 22-12-2016 01-09-09-13-15-18-25-26-28-30-34-35-40-43-51-56-58-63-64-67-75-82-84-89-95-95-96
25-08-2016 53577 13061 26-08-2016 07-10-13-16-25-26-28-30-38-39-40-41-41-42-51-51-55-58-59-60-61-61-66-73-76-78-87
15-01-2016 30777 40987 16-01-2016 03-06-08-10-15-23-28-35-35-36-36-40-46-47-57-64-72-74-75-78-78-79-79-80-87-89-96
08-12-2015 49977 32853 09-12-2015 05-07-09-10-12-13-15-23-26-27-28-30-31-36-36-37-41-43-53-54-60-62-64-68-76-87-91
07-12-2014 16777 00396 08-12-2014 01-09-11-15-16-22-23-23-24-25-25-27-28-29-35-45-47-51-53-75-77-77-78-85-96-97-98
05-11-2014 38477 04225 06-11-2014 03-07-08-10-20-25-27-27-29-31-32-32-54-55-55-56-57-58-63-64-65-66-73-79-81-89-99
01-11-2014 81477 23411 02-11-2014 00-08-11-14-21-21-24-28-35-36-37-40-42-44-44-46-46-50-54-55-56-60-62-78-81-88-98
09-09-2014 24077 75090 10-09-2014 04-06-19-19-22-22-27-31-32-35-40-43-47-50-52-61-62-62-64-65-70-73-73-86-87-90-98
11-05-2014 03377 84703 12-05-2014 03-05-07-15-18-20-25-26-27-29-38-39-40-47-48-58-62-65-65-72-72-73-75-78-85-93-96
25-04-2014 36977 02561 26-04-2014 00-02-07-08-11-16-17-28-30-31-39-40-42-45-47-49-52-52-59-61-61-61-62-73-75-84-85
13-12-2013 65877 13456 14-12-2013 01-04-08-09-11-13-16-16-16-17-24-29-31-33-38-40-50-54-56-61-69-71-75-77-88-94-98
18-08-2013 81577 07902 19-08-2013 02-05-06-09-10-20-25-26-30-36-37-41-44-46-48-50-53-55-59-65-77-77-79-79-88-90-92
19-06-2013 54077 67475 20-06-2013 03-09-12-18-18-24-25-38-41-41-42-45-51-61-68-69-72-73-73-74-75-83-85-88-89-89-97
09-05-2013 28777 15497 10-05-2013 00-04-04-07-15-18-25-26-29-29-35-36-36-45-50-52-54-63-63-65-73-75-83-86-92-96-97
21-03-2013 75377 93958 22-03-2013 08-09-09-10-24-27-37-37-43-48-49-53-53-53-58-60-62-64-67-69-74-78-79-83-84-87-95
01-10-2012 41277 70927 02-10-2012 02-12-12-22-24-24-25-27-36-41-42-43-48-54-55-56-59-63-70-75-77-84-87-87-90-94-98
24-08-2012 38877 72850 25-08-2012 00-02-02-03-11-12-16-16-19-19-32-34-35-41-42-47-48-49-50-63-75-80-82-89-90-93-98
14-05-2012 08377 80265 15-05-2012 01-04-06-14-15-19-20-21-26-28-33-34-35-36-36-37-46-49-57-59-65-65-70-70-70-71-85
16-03-2012 22477 18844 17-03-2012 03-04-05-07-10-10-16-22-22-33-34-44-64-67-67-72-73-75-75-80-82-84-86-93-93-93-94
28-01-2012 68877 32455 29-01-2012 00-05-08-10-13-22-28-33-38-40-41-50-55-58-68-69-73-73-73-75-77-78-81-91-93-96-97
23-12-2011 29377 18527 24-12-2011 03-07-07-09-15-24-27-30-31-31-35-39-40-41-42-43-48-56-62-67-72-76-85-92-95-95-99
16-07-2011 83777 73429 17-07-2011 04-08-15-20-29-34-41-41-43-43-43-49-57-57-61-67-68-70-72-73-79-83-84-89-93-93-97
07-03-2011 43977 15941 08-03-2011 05-08-09-26-28-28-32-33-33-34-34-36-38-39-41-45-46-51-57-61-61-64-67-74-87-90-99
15-11-2009 79977 71200 16-11-2009 00-09-13-14-22-23-26-30-41-45-46-48-51-56-62-64-69-70-75-75-76-78-84-88-90-94-99
03-11-2009 12177 51323 04-11-2009 00-06-13-22-23-25-26-30-37-40-45-45-45-52-53-57-64-75-78-79-79-87-90-91-92-93-93
20-08-2009 69577 02566 21-08-2009 06-11-13-17-31-37-38-38-38-41-41-42-45-47-51-53-59-62-64-66-69-73-77-81-84-85-94
27-10-2008 46577 76007 28-10-2008 00-04-05-06-07-15-16-26-26-29-29-29-33-38-38-39-41-41-43-52-55-57-60-71-75-92-97
17-10-2008 06177 75458 18-10-2008 02-02-03-05-06-16-21-22-22-24-24-29-29-31-50-57-58-67-70-77-81-81-84-88-93-94-94
17-06-2008 49277 28318 18-06-2008 13-15-18-24-25-33-36-40-43-44-46-47-50-50-54-59-71-75-75-79-83-84-85-86-90-91-96
10-05-2008 40177 93509 11-05-2008 00-05-06-09-10-15-21-27-27-29-30-31-37-48-57-58-62-64-66-66-67-73-78-79-84-94-97
10-04-2008 31677 54560 11-04-2008 01-19-30-31-33-33-34-35-37-46-49-50-56-59-60-62-64-67-69-72-77-89-89-90-93-96-97
22-01-2007 82377 49963 23-01-2007 08-11-12-12-16-19-20-21-22-23-31-35-46-47-50-59-60-63-74-83-84-84-85-86-86-86-89
02-11-2006 14977 05060 03-11-2006 01-05-06-07-10-13-13-14-16-20-21-23-28-49-60-61-61-73-75-75-75-83-87-88-91-95-99
14-06-2006 14877 83932 15-06-2006 05-05-08-17-22-31-32-34-38-39-40-43-46-56-57-57-58-59-61-63-63-64-69-75-87-91-94
20-05-2006 04877 20802 21-05-2006 02-04-10-10-14-15-31-36-37-37-46-47-49-52-53-61-63-65-67-69-71-77-81-82-87-89-95
11-04-2006 89477 47370 12-04-2006 00-10-13-14-19-22-24-24-27-30-38-40-42-46-47-62-64-70-72-75-75-80-80-89-94-95-98
10-04-2006 96977 89477 11-04-2006 09-10-10-11-26-27-29-30-44-48-51-51-52-53-56-63-65-67-70-73-77-90-94-95-95-97-98
19-02-2006 61777 67700 20-02-2006 00-01-07-12-21-27-28-34-40-41-44-51-53-55-63-66-68-69-70-73-81-92-92-92-95-97-99
17-09-2005 12477 07621 18-09-2005 00-01-04-06-07-14-15-21-21-25-25-29-29-30-36-38-46-47-56-65-71-75-79-80-82-92-93

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 77 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 77 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 77 thì hôm sau về con gì? Đề về 77 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 77 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 77 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 77 có nghĩa là như thế nào

Đề về 77 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 77 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc77, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 77 hoặc đề 77.

Khi đề về 77 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 77 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 77 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 77 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 7 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 77 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 77 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 77 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 77 người chơi chỉ cần lấy 7 + 7 = 77 như thế sẽ ra được số 77 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 77.

Khi mơ về số đề 77 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 77 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 77 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 77 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 77 đó. Đừng bỏ lỡ con số 77 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 77 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 77 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 73 – 47

Khi mơ thấy con số 77 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 77 bằng vàng là: 70 – 17

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 77 thì hãy đánh số đề con 77, 07 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 77 thì đánh con số 77, 07 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 77 đuổi theo mình thì quất ngay con số 27, 37 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 77 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 77 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 77 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 77 đánh con gì

Đề về 77 mà đi kèm con lô 07 thì hôm sau bạn cứ cặp con 79, 73 mà đánh

Nếu đề 77 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 71, 37 về cùng nhau

Lô 77 mà xuất hiện cùng đề 79, đừng nên bỏ qua con 17, 74 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 77 về cùng lô tô con 74, chốt ngay bạch thủ 07

Đề 77 mà về cùng lô 07, ngày mai nổ con 73 chắc chắn, nếu 70 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 75, 77

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 77 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.