Đề về 78 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 78

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 32 - 3 Lần 60 - 2 Lần
25 - 2 Lần 51 - 2 Lần 96 - 2 Lần
16 - 2 Lần 36 - 2 Lần 54 - 2 Lần
76 - 2 Lần 03 - 1 Lần 77 - 1 Lần
75 - 1 Lần 83 - 1 Lần 61 - 1 Lần
02 - 1 Lần 29 - 1 Lần 00 - 1 Lần
12 - 1 Lần 91 - 1 Lần 19 - 1 Lần
04 - 1 Lần 40 - 1 Lần 88 - 1 Lần
39 - 1 Lần 06 - 1 Lần 11 - 1 Lần
27 - 1 Lần 80 - 1 Lần 24 - 1 Lần
56 - 1 Lần 08 - 1 Lần 01 - 1 Lần
84 - 1 Lần 23 - 1 Lần 13 - 1 Lần
59 - 1 Lần 95 - 1 Lần 49 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 82 - 1 Lần
21 - 1 Lần 99 - 1 Lần 98 - 1 Lần
92 - 1 Lần 62 - 1 Lần 74 - 1 Lần
15 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 78

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 78

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-09-2023 62778 68779 25-09-2023 03-05-05-05-07-14-16-16-21-22-27-27-48-51-56-61-65-65-68-70-71-75-77-79-83-93-97
29-08-2023 49278 76551 30-08-2023 00-02-03-09-11-15-24-26-27-28-37-39-41-51-52-56-56-68-71-71-72-74-82-84-93-96-97
10-12-2022 82978 20815 11-12-2022 00-06-10-13-13-15-20-24-25-26-30-34-36-54-61-66-70-72-78-80-82-84-85-85-92-93-94
16-11-2022 50578 05776 17-11-2022 00-00-07-08-10-15-16-19-24-26-31-48-49-50-51-55-60-66-75-76-79-81-95-95-97-98-99
22-12-2021 09078 78708 23-12-2021 00-05-05-08-11-14-17-21-21-24-34-58-61-63-68-71-73-77-77-79-80-80-80-85-87-98-99
24-09-2021 51678 92408 25-09-2021 06-08-11-23-34-35-41-43-45-48-52-62-63-67-71-73-74-75-77-83-87-92-92-94-95-97-97
26-08-2021 88678 69159 27-08-2021 00-06-09-12-13-26-27-40-45-45-54-54-58-59-59-65-65-76-79-79-80-84-86-87-90-95-99
02-05-2021 76578 51925 03-05-2021 03-12-16-16-17-25-28-29-36-37-40-41-47-49-56-60-61-66-68-72-72-74-81-83-87-88-91
25-04-2021 73278 16252 26-04-2021 02-10-12-12-14-16-19-23-36-52-55-58-64-65-68-75-75-78-78-80-81-83-84-86-86-94-96
04-04-2021 16278 06800 05-04-2021 00-06-08-11-12-15-25-26-42-43-48-51-56-57-59-60-61-67-68-74-81-82-86-87-91-95-96
04-06-2020 76278 79913 05-06-2020 00-01-02-03-08-13-13-20-22-23-26-26-30-31-36-38-38-42-42-47-47-47-53-66-76-80-99
24-03-2020 31578 54296 25-03-2020 00-11-13-17-18-19-21-33-37-40-43-45-48-55-57-64-66-68-68-73-73-82-82-84-84-88-96
22-11-2019 75178 89736 23-11-2019 01-05-08-12-12-23-25-36-42-47-47-50-52-61-61-62-68-68-74-77-80-84-87-89-91-96-97
27-09-2019 98278 59416 28-09-2019 06-08-09-12-12-14-16-20-23-27-29-37-38-39-41-43-46-54-57-59-60-60-68-72-76-84-93
21-09-2019 71778 03074 22-09-2019 01-02-04-05-05-07-08-10-12-18-38-43-68-69-70-70-72-74-78-79-83-86-86-88-92-92-94
02-07-2019 85978 07188 03-07-2019 03-07-10-15-19-26-28-31-46-48-50-56-57-58-64-65-66-66-76-85-87-88-90-96-97-98-98
22-09-2018 29578 12662 23-09-2018 03-10-16-17-20-21-23-28-31-35-38-44-46-48-49-56-61-62-65-65-69-71-75-76-79-87-91
10-12-2017 99478 39260 11-12-2017 01-01-03-09-11-16-19-19-21-35-38-42-46-51-52-55-60-62-66-71-74-75-80-87-88-88-93
22-06-2017 98378 86523 23-06-2017 00-05-12-13-21-23-26-29-30-43-45-49-52-54-59-59-60-65-73-74-74-81-81-83-84-88-91
15-12-2016 51178 32101 16-12-2016 00-01-06-11-13-13-22-30-30-31-32-34-46-48-50-56-58-58-64-69-73-73-76-83-96-98-98
21-10-2016 49878 57699 22-10-2016 03-09-10-21-33-37-43-49-54-55-57-62-67-70-71-75-77-78-78-79-80-86-90-92-96-99-99
16-07-2016 57878 91503 17-07-2016 03-08-09-09-13-16-20-21-27-29-35-52-53-56-56-65-66-67-67-71-77-78-80-81-82-87-91
15-06-2016 13478 23096 16-06-2016 01-10-12-18-18-23-27-30-33-33-40-41-42-45-47-49-50-53-64-73-85-85-90-92-94-96-98
04-06-2016 25678 51092 05-06-2016 03-09-16-17-24-28-30-47-47-54-57-59-59-60-62-66-73-83-89-92-93-93-95-96-97-98-98
25-04-2016 47878 83725 26-04-2016 01-03-11-12-13-18-19-19-24-25-28-39-40-45-47-48-50-54-54-55-66-69-75-78-88-96-97
31-03-2016 44978 92332 01-04-2016 03-06-09-11-19-21-26-27-28-28-30-31-32-34-40-44-46-47-47-56-59-60-72-82-88-90-90
30-12-2015 59778 89356 31-12-2015 00-06-06-08-09-12-13-15-15-23-27-36-36-40-40-42-47-56-58-69-76-84-85-87-88-94-94
01-12-2015 83078 90340 02-12-2015 02-02-14-15-17-19-21-22-23-24-28-30-37-38-40-40-47-52-54-55-56-62-63-68-73-85-97
04-11-2015 26978 73424 05-11-2015 05-08-09-10-11-13-18-23-24-33-34-35-37-43-58-64-65-65-71-71-80-85-89-90-91-91-93
04-06-2015 41878 23184 05-06-2015 16-18-21-30-31-32-33-38-39-42-50-58-58-64-68-68-69-74-75-76-81-84-86-88-93-97-97
01-06-2015 02178 17132 02-06-2015 03-03-04-05-15-23-26-31-31-32-35-39-46-47-48-56-65-67-73-78-80-83-85-87-87-89-93
24-04-2015 95378 38176 25-04-2015 01-03-07-16-24-24-25-27-30-30-39-41-44-49-52-53-55-67-68-69-70-74-75-76-86-88-92
21-07-2014 27778 36991 22-07-2014 00-06-13-14-16-17-18-20-24-24-25-35-36-44-48-52-52-70-71-72-79-83-85-86-90-91-92
28-04-2014 94678 75251 29-04-2014 02-08-23-26-28-31-33-35-39-39-44-45-47-47-51-59-60-64-66-66-68-75-75-86-89-96-99
20-12-2013 19578 59421 21-12-2013 00-01-02-21-21-25-25-31-34-37-38-39-41-44-49-50-52-67-68-74-76-78-83-85-88-94-97
24-11-2013 69378 97429 25-11-2013 07-17-18-18-25-29-29-33-37-42-47-50-51-54-57-63-64-64-65-70-70-72-76-78-95-95-98
22-09-2013 63978 82802 23-09-2013 02-07-08-12-18-19-24-29-34-35-35-46-52-64-65-66-67-72-74-76-81-83-87-90-92-96-97
08-02-2013 55678 09-02-2013
01-01-2013 04278 10604 02-01-2013 02-03-04-08-10-12-30-36-41-42-43-43-46-53-57-62-63-70-70-72-75-75-77-84-89-90-97
21-03-2012 30078 46180 22-03-2012 01-02-04-06-16-20-22-22-23-29-36-41-44-50-62-64-64-68-70-76-79-80-84-85-87-90-95
18-01-2012 34978 01761 19-01-2012 03-10-12-18-23-24-24-25-30-36-41-43-49-61-62-67-71-77-80-81-83-88-91-94-95-97-97
31-12-2011 94078 41998 01-01-2012 01-03-08-17-22-30-32-33-34-41-51-55-59-65-68-69-69-72-73-77-80-83-85-91-92-98-98
29-06-2011 05378 55127 30-06-2011 01-05-10-11-13-13-16-18-21-25-27-27-31-36-42-42-43-50-54-57-67-72-75-79-88-89-96
15-12-2010 75178 03711 16-12-2010 00-02-10-11-13-17-19-27-34-34-37-42-46-51-51-54-67-71-74-82-83-84-85-85-87-87-89
12-10-2010 99178 52552 13-10-2010 00-03-11-14-19-21-22-25-26-34-36-38-45-50-52-52-54-61-63-66-75-79-85-85-88-92-99
22-08-2010 02378 11083 23-08-2010 06-06-11-15-15-17-36-40-46-47-55-59-64-68-68-70-72-72-73-76-79-80-83-85-89-92-95
13-02-2009 10978 26482 14-02-2009 00-01-01-10-11-14-16-18-19-21-23-26-26-45-46-46-51-53-57-73-78-82-83-86-89-91-99
19-12-2008 85678 78747 20-12-2008 03-10-15-15-20-23-24-27-33-37-38-42-47-48-51-59-62-68-72-73-75-79-84-91-96-97-99
30-11-2008 40178 52375 01-12-2008 01-11-11-12-15-18-20-22-30-40-45-48-50-57-57-60-61-64-64-66-73-75-80-84-85-87-90
18-09-2008 34978 63554 19-09-2008 03-09-10-11-15-18-27-27-27-28-37-39-45-46-50-54-68-71-74-75-78-80-81-85-85-91- 
05-09-2008 32978 24438 06-09-2008 10-11-14-18-19-20-20-21-27-33-38-43-48-49-56-63-69-70-75-75-80-81-82-88-89-91-99
05-08-2008 54478 01219 06-08-2008 05-05-10-13-14-15-17-19-27-33-43-46-50-55-56-60-60-61-69-76-82-82-86-88-89-90-95
17-04-2008 84878 72101 18-04-2008 01-06-06-07-09-14-17-24-29-32-40-40-44-51-53-55-58-62-64-64-68-71-83-86-89-89-93
01-02-2008 13478 01549 02-02-2008 12-15-17-20-29-31-33-39-40-42-43-45-49-49-54-57-63-64-71-75-77-80-85-86-88-92-95
29-10-2007 95878 97652 30-10-2007 02-08-13-15-15-18-18-20-28-33-39-42-45-46-47-52-55-56-61-74-74-84-91-93-94-99-99
30-09-2007 90678 74360 01-10-2007 04-06-06-08-12-15-20-26-27-29-31-33-44-47-58-58-59-60-60-61-62-71-72-79-83-86-91
04-04-2007 61778 37206 05-04-2007 06-08-10-13-17-20-30-30-32-36-44-47-49-49-51-56-58-62-64-64-71-76-79-85-90-92-95
19-03-2007 37378 76612 20-03-2007 00-11-12-12-16-16-18-20-25-26-27-31-33-39-55-56-63-72-74-79-88-90-96-97-97-98-99
07-02-2007 33278 18836 08-02-2007 02-02-05-14-15-16-18-27-36-38-39-41-41-45-50-53-61-67-70-71-75-79-82-84-86-94-97
21-01-2007 14478 82377 22-01-2007 02-09-14-18-19-20-22-26-28-34-35-38-44-50-53-56-61-62-64-66-68-68-73-77-84-97-98
03-01-2007 85678 37839 04-01-2007 01-04-06-06-10-11-19-22-30-31-32-38-39-40-44-54-57-67-68-76-85-85-86-91-93-94-98
17-06-2006 10978 36654 18-06-2006 03-10-14-20-26-27-29-38-38-40-41-45-51-54-56-61-67-75-77-77-78-78-79-80-86-87-97
12-02-2006 78278 13103 13-02-2006 02-03-12-12-13-17-19-23-25-26-26-29-30-45-47-50-52-63-67-75-75-83-95-96-96-97-98
27-12-2005 09778 64632 28-12-2005 01-05-06-15-16-24-28-30-32-36-38-39-39-42-46-57-68-70-71-77-79-81-83-90-91-93-96
02-11-2005 47678 46216 03-11-2005 06-09-16-17-19-31-31-32-38-43-48-48-50-51-51-52-55-63-69-72-75-80-80-88-90-92-96
12-08-2005 08878 59595 13-08-2005 00-01-01-03-08-09-20-22-25-30-38-44-55-61-61-70-70-76-79-81-84-84-85-90-91-95-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 78 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 78 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 78 thì hôm sau về con gì? Đề về 78 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 78 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 78 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 78 có nghĩa là như thế nào

Đề về 78 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 78 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc78, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 78 hoặc đề 78.

Khi đề về 78 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 78 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 78 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 88 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 78 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 78 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 78 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 78 người chơi chỉ cần lấy 7 + 8 = 78 như thế sẽ ra được số 78 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 78.

Khi mơ về số đề 78 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 78 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 78 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 78 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 78 đó. Đừng bỏ lỡ con số 78 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 78 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 78 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 83 – 48

Khi mơ thấy con số 78 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 78 bằng vàng là: 80 – 18

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 78 thì hãy đánh số đề con 78, 08 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 78 thì đánh con số 78, 08 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 78 đuổi theo mình thì quất ngay con số 28, 38 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 78 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 78 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 78 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 78 đánh con gì

Đề về 78 mà đi kèm con lô 08 thì hôm sau bạn cứ cặp con 89, 83 mà đánh

Nếu đề 78 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 81, 38 về cùng nhau

Lô 78 mà xuất hiện cùng đề 89, đừng nên bỏ qua con 18, 84 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 78 về cùng lô tô con 84, chốt ngay bạch thủ 08

Đề 78 mà về cùng lô 08, ngày mai nổ con 83 chắc chắn, nếu 80 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 85, 78

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 78 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.