Đề về 81 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 81

Bộ số Bộ số Bộ số
39 - 4 Lần 67 - 3 Lần 44 - 2 Lần
87 - 2 Lần 45 - 2 Lần 63 - 2 Lần
86 - 2 Lần 47 - 2 Lần 36 - 2 Lần
84 - 2 Lần 24 - 2 Lần 09 - 1 Lần
38 - 1 Lần 15 - 1 Lần 70 - 1 Lần
58 - 1 Lần 10 - 1 Lần 17 - 1 Lần
75 - 1 Lần 37 - 1 Lần 33 - 1 Lần
94 - 1 Lần 25 - 1 Lần 55 - 1 Lần
29 - 1 Lần 90 - 1 Lần 62 - 1 Lần
43 - 1 Lần 34 - 1 Lần 06 - 1 Lần
20 - 1 Lần 74 - 1 Lần 46 - 1 Lần
52 - 1 Lần 68 - 1 Lần 92 - 1 Lần
60 - 1 Lần 27 - 1 Lần 42 - 1 Lần
32 - 1 Lần 91 - 1 Lần 54 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 81

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-09-2022 66581 87354 15-09-2022 04-05-06-18-21-21-23-24-25-27-47-50-54-57-58-66-69-71-72-77-78-81-83-88-92-95-96
09-06-2022 08181 08391 10-06-2022 01-02-08-09-16-18-22-24-24-27-33-45-45-46-53-58-62-62-63-70-81-85-85-89-90-91-97
03-10-2021 20681 45747 04-10-2021 05-06-07-10-11-14-15-27-34-38-40-42-44-47-49-57-59-59-60-64-69-69-72-74-85-85-91
05-08-2021 09081 39467 06-08-2021 00-04-13-19-24-26-28-29-35-38-46-46-47-52-55-55-58-63-65-67-69-71-76-79-80-84-98
01-08-2021 88081 71424 02-08-2021 02-03-04-09-12-12-14-15-16-24-25-40-47-50-53-57-59-70-73-73-78-81-81-82-82-91-91
02-07-2021 87781 02942 03-07-2021 04-04-18-34-37-40-41-42-44-44-45-45-45-47-48-48-49-52-54-59-66-67-69-83-85-88-89
02-01-2021 20681 43132 03-01-2021 04-06-10-14-16-18-24-25-28-31-32-40-41-52-52-54-55-59-60-60-68-71-72-87-91-93-97
15-12-2020 61681 16363 16-12-2020 02-09-15-16-26-26-28-31-32-33-33-33-38-40-52-56-63-64-65-69-72-84-85-85-88-97-99
25-12-2019 15181 05939 26-12-2019 02-10-19-20-34-39-47-47-49-49-54-54-54-58-59-63-72-73-74-74-75-76-80-82-86-89-92
19-12-2019 46081 76684 20-12-2019 08-09-10-10-37-37-43-44-47-50-57-63-70-75-76-78-81-83-84-86-87-88-88-91-94-94-99
06-11-2019 46181 87024 07-11-2019 00-01-03-05-07-14-23-24-31-36-36-40-54-55-56-66-75-76-83-83-86-91-95-95-96-96-99
02-10-2019 23881 17227 03-10-2019 01-07-14-19-25-27-27-28-35-39-44-51-52-54-59-59-61-66-67-73-74-75-75-77-81-82-92
13-08-2019 93981 10584 14-08-2019 05-12-14-20-27-29-38-38-39-40-45-48-49-49-58-59-63-63-63-64-64-71-78-84-92-94-98
13-04-2019 46181 02867 14-04-2019 00-13-14-14-19-21-26-26-30-33-35-39-40-42-45-54-54-57-67-70-71-77-82-83-84-96-97
26-08-2018 85081 52987 27-08-2018 00-07-09-09-19-24-27-31-34-35-38-49-55-57-60-60-63-65-74-74-80-82-85-87-87-98-98
10-08-2018 93681 10460 11-08-2018 04-08-11-17-18-19-21-23-28-45-48-53-55-60-62-64-66-67-68-75-81-82-84-86-93-96-99
12-05-2018 98581 27336 13-05-2018 09-14-17-22-26-36-36-45-49-52-53-59-62-62-69-70-70-79-79-81-81-82-87-89-89-92-94
10-02-2018 93481 49568 11-02-2018 02-05-08-08-10-12-21-22-25-27-36-37-37-37-53-59-62-63-66-67-68-74-76-79-80-81-98
08-12-2017 60081 83892 09-12-2017 00-11-16-19-21-21-22-24-26-28-37-39-41-48-51-52-54-54-67-68-72-76-77-85-86-92-95
21-08-2017 80981 65744 22-08-2017 01-08-15-16-20-26-28-31-38-41-43-44-47-50-56-58-60-62-64-71-72-73-80-84-92-97-99
22-07-2017 05281 08020 23-07-2017 01-07-12-14-14-18-20-22-28-29-39-41-44-47-47-55-59-61-68-71-74-75-76-77-90-94-97
15-07-2017 08181 31039 16-07-2017 06-15-18-19-23-28-37-39-39-39-41-44-53-58-61-62-64-69-71-73-74-74-76-82-85-95-95
03-05-2017 99681 18574 04-05-2017 11-11-19-19-22-26-31-31-32-34-41-45-50-53-55-56-58-65-65-66-74-87-87-88-88-91-99
07-04-2017 27281 99346 08-04-2017 02-03-03-05-06-06-08-16-17-25-27-36-37-39-41-45-46-51-58-71-73-73-81-84-85-92-95
09-02-2017 66681 39252 10-02-2017 07-07-12-17-19-24-27-29-32-33-41-42-46-51-52-54-56-63-66-72-74-76-76-80-84-96-97
04-11-2016 01381 85236 05-11-2016 04-05-05-06-12-14-20-24-25-33-35-36-37-38-41-41-47-47-52-63-78-79-80-80-81-84-99
01-11-2016 64581 79843 02-11-2016 00-01-12-17-19-21-23-27-32-33-43-45-46-52-58-60-63-68-71-72-74-78-78-83-83-86-95
15-05-2016 11181 09334 16-05-2016 01-02-03-04-07-10-17-18-20-22-25-34-41-49-49-52-62-66-74-75-77-79-80-82-92-95-96
11-02-2016 11181 05786 12-02-2016 04-05-09-14-15-23-26-26-27-27-33-35-35-35-42-54-57-64-67-70-72-86-87-87-92-95-98
17-01-2016 79881 78706 18-01-2016 00-03-03-06-08-08-09-16-17-18-21-22-23-24-34-39-47-49-56-61-77-81-84-85-87-93-98
23-11-2015 52781 56329 24-11-2015 10-12-17-21-21-22-23-29-30-39-40-47-48-61-61-68-69-74-77-80-83-85-88-89-91-94-94
09-10-2015 34881 17590 10-10-2015 01-03-04-08-20-22-24-30-32-34-41-44-56-60-61-65-68-70-73-76-81-85-85-86-88-90-92
27-06-2015 02781 74862 28-06-2015 00-00-02-02-05-08-20-20-22-25-28-35-37-43-47-53-55-62-62-62-64-70-77-86-87-95-95
04-04-2015 45881 07686 05-04-2015 01-05-05-07-12-30-34-35-35-36-39-39-46-48-49-49-53-57-59-60-69-71-75-75-86-88-98
24-03-2015 56781 31447 25-03-2015 04-11-13-17-17-20-24-26-30-33-34-40-40-47-57-60-61-69-72-76-79-91-91-96-96-96-96
02-12-2014 96781 76145 03-12-2014 01-03-06-06-07-10-12-16-17-21-25-28-29-29-38-38-45-48-49-54-57-65-71-81-93-98-99
15-07-2014 70181 57055 16-07-2014 00-01-03-07-08-14-15-20-21-30-31-31-33-37-38-43-44-50-55-56-57-65-71-76-87-91-99
04-07-2013 18981 55039 05-07-2013 07-12-12-15-18-19-21-21-24-27-28-34-36-38-38-39-40-43-47-50-56-59-60-60-63-94-98
28-05-2013 05581 34437 29-05-2013 01-02-04-06-10-12-12-12-25-31-37-38-38-39-47-57-73-73-74-80-83-87-93-96-97-98-98
03-01-2013 20781 82963 04-01-2013 00-01-03-05-07-07-19-19-25-28-33-33-44-51-57-61-63-63-72-77-78-79-82-94-96-97-98
21-12-2012 74181 00633 22-12-2012 00-01-14-14-18-19-33-34-38-41-41-42-45-46-49-52-53-55-74-78-80-84-89-94-95-96-97
25-11-2012 57581 33594 26-11-2012 05-09-12-18-21-21-25-32-34-36-42-48-50-50-51-56-56-64-68-69-78-89-89-93-94-95-98
28-10-2012 47181 49425 29-10-2012 02-02-13-20-21-23-25-25-28-36-39-39-50-53-55-55-64-64-64-66-69-69-70-78-85-86-93
29-06-2012 43681 82717 30-06-2012 01-04-04-07-08-08-15-17-33-33-36-45-46-51-59-64-66-72-80-80-80-81-84-88-94-97-98
19-05-2012 08281 10839 20-05-2012 01-06-06-06-11-17-26-27-29-36-39-42-43-44-50-50-57-59-69-73-75-77-79-83-86-87-89
09-03-2012 16081 69675 10-03-2012 00-01-11-15-18-19-19-21-34-34-35-37-40-43-45-46-46-50-50-54-67-70-73-75-77-84-99
07-11-2009 75781 23967 08-11-2009 00-07-11-16-20-23-29-31-38-40-47-51-52-55-55-57-57-57-62-67-70-74-74-76-82-84-98
23-01-2009 46481 08245 24-01-2009 01-08-13-23-25-30-34-34-34-37-40-42-45-47-48-52-57-59-60-62-67-72-76-80-86-93-94
17-12-2008 57581 31658 18-12-2008 01-02-04-11-20-25-28-35-40-45-47-50-51-52-58-60-62-63-66-66-68-71-73-74-77-79-83
04-11-2008 79381 42610 05-11-2008 02-06-07-09-10-11-11-14-18-27-36-39-41-45-49-53-54-55-62-62-70-73-75-85-87-92-96
10-08-2008 11981 31070 11-08-2008 08-09-15-16-21-23-25-27-31-32-38-39-42-42-45-47-48-57-59-62-62-70-73-78-79-85-85
18-12-2007 62781 42387 19-12-2007 01-03-03-04-07-15-16-20-23-26-34-38-40-51-52-54-57-60-60-62-62-72-75-79-87-90-94
28-07-2007 91681 76809 29-07-2007 05-09-12-12-17-34-35-39-42-47-57-57-57-60-65-67-71-79-81-82-83-87-88-89-90-92-97
13-05-2007 76981 27438 14-05-2007 04-05-09-11-21-24-38-42-42-45-50-53-53-54-54-55-56-65-65-70-71-73-73-76-80-82-86
24-03-2007 26681 22815 25-03-2007 04-15-16-29-36-37-38-40-41-43-43-43-44-47-51-54-58-62-64-73-75-78-85-87-89-94-98
13-02-2007 00681 44844 14-02-2007 00-07-08-10-21-37-38-41-44-47-50-53-54-56-61-64-67-70-72-75-76-77-78-79-79-89-93

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 81 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 81 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 81 thì hôm sau về con gì? Đề về 81 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 81 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 81 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 81 có nghĩa là như thế nào

Đề về 81 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 81 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc81, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 81 hoặc đề 81.

Khi đề về 81 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 81 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 81 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 81 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 81 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 81 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 81 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 81 người chơi chỉ cần lấy 8 + 1 = 81 như thế sẽ ra được số 81 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 81.

Khi mơ về số đề 81 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 81 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 81 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 81 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 81 đó. Đừng bỏ lỡ con số 81 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 81 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 81 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 13 – 41

Khi mơ thấy con số 81 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 81 bằng vàng là: 51 – 31

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 81 thì hãy đánh số đề con 81, 10 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 81 thì đánh con số 81, 10 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 81 đuổi theo mình thì quất ngay con số 21, 31 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 81 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 81 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 81 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 81 đánh con gì?

Đề về 81 mà đi kèm con lô 19 thì hôm sau bạn cứ cặp con 19, 13 mà đánh

Nếu đề 81 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 81, 31 về cùng nhau

Lô 81 mà xuất hiện cùng đề 19, đừng nên bỏ qua con 11, 14 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 81 về cùng lô tô con 14, chốt ngay bạch thủ 01

Đề 81 mà về cùng lô 71, ngày mai nổ con 13 chắc chắn, nếu 10 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 15, 81

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 81 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.