Đề về 83 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 83

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 37 - 3 Lần 85 - 3 Lần
58 - 2 Lần 57 - 2 Lần 32 - 2 Lần
70 - 2 Lần 78 - 2 Lần 28 - 2 Lần
21 - 2 Lần 24 - 2 Lần 75 - 2 Lần
63 - 2 Lần 48 - 1 Lần 60 - 1 Lần
66 - 1 Lần 52 - 1 Lần 05 - 1 Lần
88 - 1 Lần 59 - 1 Lần 20 - 1 Lần
92 - 1 Lần 90 - 1 Lần 11 - 1 Lần
12 - 1 Lần 18 - 1 Lần 22 - 1 Lần
73 - 1 Lần 06 - 1 Lần 00 - 1 Lần
07 - 1 Lần 55 - 1 Lần 30 - 1 Lần
27 - 1 Lần 98 - 1 Lần 91 - 1 Lần
62 - 1 Lần 17 - 1 Lần 14 - 1 Lần
33 - 1 Lần 96 - 1 Lần 42 - 1 Lần
82 - 1 Lần 68 - 1 Lần 51 - 1 Lần
79 - 1 Lần 50 - 1 Lần 97 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 83

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 1 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 83

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-07-2023 06883 29397 05-07-2023 01-03-05-08-08-18-25-29-32-35-36-40-43-44-47-49-49-54-62-67-73-73-87-88-91-97-98
25-04-2023 85483 89675 26-04-2023 00-03-06-11-11-17-17-22-26-30-41-41-42-45-45-48-48-55-56-60-68-75-87-89-90-95-97
23-03-2023 45483 48657 24-03-2023 01-02-04-04-06-35-40-41-44-46-49-49-52-52-54-56-56-57-59-69-72-79-83-85-85-95-96
05-10-2022 80983 26450 06-10-2022 17-25-26-28-29-31-33-34-46-47-50-59-65-66-67-70-70-72-75-78-78-80-81-83-89-92-96
23-01-2022 28383 97132 24-01-2022 00-02-02-05-08-10-13-25-25-32-46-52-53-58-59-60-62-63-67-77-78-93-94-97-97-98-99
21-12-2021 38683 09078 22-12-2021 02-03-03-08-11-11-13-17-22-23-25-28-28-33-42-44-44-46-49-52-62-64-68-73-78-78-81
21-09-2021 16083 53873 22-09-2021 01-03-07-09-12-13-18-25-30-31-31-42-43-56-59-68-69-69-69-71-73-73-80-81-86-93-99
15-06-2021 27483 34622 16-06-2021 03-04-10-11-12-15-22-22-22-22-33-41-47-49-49-55-56-71-84-86-88-90-91-95-98-99-99
12-06-2021 02283 35879 13-06-2021 00-02-06-08-15-23-24-27-36-41-43-45-46-48-49-50-53-54-57-59-63-69-75-76-77-79-88
24-01-2021 45883 00157 25-01-2021 05-14-14-16-19-28-33-36-38-39-55-57-64-66-72-75-79-79-79-81-81-83-83-87-88-96-98
30-10-2020 57483 92610 31-10-2020 06-10-13-15-16-31-32-33-35-35-42-45-48-49-49-52-53-60-60-61-62-74-74-87-88-88-94
30-08-2020 73783 56358 31-08-2020 00-03-04-06-11-17-18-19-21-24-25-34-47-57-58-60-67-69-70-71-73-74-84-86-88-91-92
08-07-2020 83783 78091 09-07-2020 10-13-14-16-17-20-20-21-23-33-41-42-47-47-53-70-71-74-75-77-80-88-89-90-91-94-97
09-09-2019 52783 82811 10-09-2019 06-11-12-15-16-17-23-24-25-27-32-36-42-43-47-47-51-58-68-70-71-73-74-75-82-87-98
08-07-2019 01783 68490 09-07-2019 07-07-09-18-26-30-30-32-33-38-39-40-52-54-55-56-62-65-67-68-73-79-79-82-84-89-90
23-05-2019 98583 71563 24-05-2019 02-10-10-18-18-26-27-32-33-35-38-42-44-48-51-52-63-65-66-66-70-71-71-75-76-93-98
29-06-2018 66983 02442 30-06-2018 05-06-16-24-25-26-30-33-33-42-43-52-53-54-74-75-75-76-80-80-88-92-93-95-98-99-99
25-06-2018 01883 53992 26-06-2018 04-04-05-09-16-19-22-32-35-41-46-48-55-56-60-63-65-71-71-77-82-82-83-85-92-92-93
22-06-2018 03183 50296 23-06-2018 00-00-03-22-22-30-31-32-37-39-42-44-53-60-62-64-67-67-74-75-76-80-86-89-92-96-96
04-06-2018 68083 08485 05-06-2018 00-04-16-19-23-27-28-31-32-32-35-43-44-46-47-54-56-64-74-76-80-80-85-90-93-93-97
07-03-2018 85983 00998 08-03-2018 00-05-06-14-14-14-15-18-19-23-24-29-29-34-34-37-41-52-57-58-58-70-75-75-83-85-98
27-01-2018 31583 98451 28-01-2018 08-10-18-21-22-25-27-29-34-42-43-45-49-50-51-72-76-85-86-87-88-90-94-94-95-96-98
08-11-2017 03183 04327 09-11-2017 00-04-05-14-21-25-27-32-42-47-52-52-54-54-57-62-63-64-64-65-69-75-77-79-94-98-98
05-08-2017 52783 51663 06-08-2017 05-17-23-23-26-27-39-44-46-47-49-54-56-58-60-63-65-66-69-83-86-86-88-90-92-95-99
07-12-2016 72383 83121 08-12-2016 00-00-00-05-06-13-14-21-24-33-37-46-48-48-49-51-53-54-58-65-72-75-82-84-84-91-92
19-10-2016 42683 39821 20-10-2016 01-01-05-10-14-21-26-27-29-32-32-37-37-43-45-53-54-58-70-75-83-83-84-86-87-88-94
29-06-2016 32883 08930 30-06-2016 14-17-17-17-24-27-28-29-30-34-35-39-43-44-50-61-64-64-65-68-69-78-84-86-87-95-97
05-02-2016 97783 90033 06-02-2016 04-09-25-27-29-29-32-33-38-38-38-46-49-50-50-56-56-59-60-64-64-65-74-84-92-94-97
04-05-2015 56983 44820 05-05-2015 02-05-05-12-14-15-18-18-19-20-27-35-38-38-41-44-51-51-58-59-64-71-76-89-93-94-97
10-02-2015 71083 27518 11-02-2015 01-04-08-10-12-14-18-27-31-34-35-47-47-50-54-62-67-68-68-69-76-79-81-84-85-90-95
15-10-2014 28583 89055 16-10-2014 03-03-04-21-24-25-29-30-39-41-45-47-49-50-55-60-61-63-63-67-68-71-75-86-88-89-90
09-01-2014 60483 18714 10-01-2014 12-14-15-17-22-32-35-42-42-44-52-53-55-62-65-72-74-77-78-78-86-93-94-95-97-98-98
23-11-2013 63183 69378 24-11-2013 00-01-15-15-20-23-31-34-34-37-49-58-58-69-74-76-78-80-82-85-85-87-88-92-92-99-99
27-10-2013 27183 49752 28-10-2013 03-06-08-08-10-11-17-17-19-22-36-36-44-46-52-64-70-73-73-76-78-82-83-85-89-96-98
22-02-2013 85283 67437 23-02-2013 05-09-13-19-19-24-33-34-37-39-42-50-51-58-59-62-62-67-68-70-73-79-80-90-93-98-98
14-11-2012 63783 68228 15-11-2012 00-02-06-07-13-15-24-27-28-28-29-30-35-38-52-58-60-62-71-75-75-80-88-90-92-97-99
22-04-2012 64083 47166 23-04-2012 01-02-06-08-10-15-20-20-24-32-32-33-35-37-42-46-57-66-70-71-74-78-84-86-92-95-95
03-03-2012 72483 96968 04-03-2012 04-08-13-13-15-24-28-29-34-35-35-37-41-46-48-54-56-57-61-68-85-86-86-86-88-95-96
30-04-2011 86883 64082 01-05-2011 10-11-12-22-24-29-39-41-44-51-51-52-57-60-61-72-75-82-82-82-83-84-85-90-91-92-93
18-02-2011 71683 90670 19-02-2011 00-04-16-17-22-23-24-28-28-29-35-36-40-46-47-53-55-59-68-68-70-72-75-80-88-89-92
05-11-2010 97183 95510 06-11-2010 00-07-09-10-11-11-19-23-23-25-32-43-45-51-52-52-53-55-58-58-73-87-90-91-97-99-99
18-10-2010 28683 57037 19-10-2010 11-12-14-16-32-35-36-37-37-45-46-48-50-58-59-65-68-68-68-69-72-75-76-86-94-98-99
23-08-2010 11083 11410 24-08-2010 09-10-12-22-22-22-35-35-38-47-51-52-59-59-59-61-64-66-69-69-70-75-76-78-84-85-92
19-08-2010 84383 96332 20-08-2010 06-16-18-21-22-30-32-33-37-38-45-46-50-51-56-59-63-68-73-77-77-78-90-92-93-94-97
05-08-2010 63583 48817 06-08-2010 02-04-08-17-21-22-31-35-37-40-41-42-47-51-59-72-76-78-79-80-81-87-89-90-91-95-97
26-07-2010 99883 77759 27-07-2010 02-09-19-19-19-24-26-31-33-34-36-38-42-46-46-48-50-52-57-59-61-66-68-78-80-90-94
15-08-2009 72483 93924 16-08-2009 05-06-12-12-16-17-20-24-33-35-39-41-45-47-47-51-52-59-68-69-69-76-77-79-83-84-99
25-06-2009 88683 76162 26-06-2009 02-03-09-19-24-26-30-31-35-36-37-44-45-51-52-62-64-64-65-65-67-72-74-80-80-89-99
25-02-2009 32583 90207 26-02-2009 07-07-10-18-21-26-29-30-32-33-35-47-51-56-58-59-62-66-69-79-79-83-88-89-92-92-99
23-02-2009 22483 35910 24-02-2009 05-10-14-15-20-23-25-25-33-34-36-43-47-51-52-59-63-65-70-76-77-82-82-82-92-93-94
31-08-2008 50483 26860 01-09-2008 02-03-07-16-19-20-22-27-27-29-31-43-43-55-55-56-60-62-63-66-68-69-74-83-88-88-99
16-07-2008 04583 87328 17-07-2008 02-05-13-16-17-28-28-29-30-34-39-42-44-45-46-46-53-62-62-67-70-72-80-84-87-91-93
07-04-2008 18983 99688 08-04-2008 00-01-01-02-05-06-14-17-27-29-36-41-41-42-47-52-55-63-79-80-81-81-88-89-90-91-95
27-12-2007 56983 46375 28-12-2007 05-06-13-13-28-29-30-33-36-39-43-48-49-51-56-56-58-63-63-75-76-83-84-85-97-98-98
22-11-2007 04583 36524 23-11-2007 02-03-06-06-06-09-15-22-24-25-28-29-36-50-52-52-52-53-57-57-58-70-76-81-88-93-95
29-12-2006 72183 02207 30-12-2006 02-02-05-06-07-15-21-31-37-41-43-49-50-51-54-55-57-57-67-73-75-79-85-85-85-86-99
11-12-2006 85883 51970 12-12-2006 09-11-20-21-23-25-27-36-37-37-43-46-46-63-65-65-65-65-70-73-74-78-82-83-89-96-97
31-05-2006 73083 96500 01-06-2006 00-02-06-07-15-17-21-28-29-32-38-39-43-57-62-62-66-74-75-76-81-83-89-94-94-97-97
29-05-2006 40283 15905 30-05-2006 05-10-14-15-20-21-23-27-28-30-34-35-35-38-47-55-60-68-72-73-74-85-88-90-98-99-99
02-05-2006 75683 85112 03-05-2006 03-06-08-09-12-21-33-37-38-39-39-40-42-43-48-51-59-62-65-70-72-74-78-82-88-90-93
06-04-2006 08483 17185 07-04-2006 03-06-08-20-21-27-31-31-43-44-52-53-58-61-66-70-71-72-82-82-85-90-91-94-96-97-98
29-10-2005 27483 78585 30-10-2005 01-05-05-05-10-10-16-18-19-21-28-40-43-52-57-62-64-64-69-74-74-77-85-91-92-92-95
08-09-2005 67483 57658 09-09-2005 01-04-09-09-09-13-17-31-34-34-36-38-40-58-59-60-68-69-71-73-75-85-86-90-91-95-96
12-06-2005 20283 91448 13-06-2005 01-04-11-19-21-23-26-31-35-37-44-48-48-48-53-58-61-63-68-71-86-90-90-92-93-95-97
16-02-2005 53583 23506 17-02-2005 06-14-30-33-38-42-44-46-47-48-55-60-62-63-65-66-70-73-73-80-81-81-88-90-91-94-98
24-01-2005 61083 34437 25-01-2005 05-13-22-24-29-32-34-37-37-37-42-52-57-59-59-60-62-65-65-66-67-70-79-83-88-91-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 83 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 83 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 83 thì hôm sau về con gì? Đề về 83 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 83 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 83 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 83 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 83 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 83 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc83, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 83 hoặc đề 83.

Khi đề về 83 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 83 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 83 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 83 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 83 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 83 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 83 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 83 người chơi chỉ cần lấy 8 + 3 = 83 như thế sẽ ra được số 83 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 83.

Khi mơ về số đề 83 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 83 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 83 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 83 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 83 đó. Đừng bỏ lỡ con số 83 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 83 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 83 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 33 – 43

Khi mơ thấy con số 83 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 83 bằng vàng là: 53 – 33

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 83 thì hãy đánh số đề con 83, 30 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 83 thì đánh con số 83, 30 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 83 đuổi theo mình thì quất ngay con số 23, 33 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 83 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 83 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 83 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 83 đánh con gì?

Đề về 83 mà đi kèm con lô 39 thì hôm sau bạn cứ cặp con 39, 33 mà đánh

Nếu đề 83 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 83, 03 về cùng nhau

Lô 83 mà xuất hiện cùng đề 39, đừng nên bỏ qua con 31, 34 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 83 về cùng lô tô con 34, chốt ngay bạch thủ 03

Đề 83 mà về cùng lô 73, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 30 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 35, 83

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 83 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.