Đề về 84 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 84

Bộ số Bộ số Bộ số
45 - 3 Lần 49 - 3 Lần 20 - 3 Lần
58 - 3 Lần 74 - 2 Lần 82 - 2 Lần
72 - 2 Lần 78 - 2 Lần 68 - 2 Lần
54 - 2 Lần 27 - 2 Lần 46 - 2 Lần
12 - 2 Lần 84 - 2 Lần 83 - 1 Lần
63 - 1 Lần 99 - 1 Lần 01 - 1 Lần
21 - 1 Lần 38 - 1 Lần 41 - 1 Lần
00 - 1 Lần 42 - 1 Lần 31 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 76 - 1 Lần
88 - 1 Lần 86 - 1 Lần 92 - 1 Lần
30 - 1 Lần 32 - 1 Lần 55 - 1 Lần
65 - 1 Lần 36 - 1 Lần 51 - 1 Lần
77 - 1 Lần 53 - 1 Lần 98 - 1 Lần
15 - 1 Lần 44 - 1 Lần 09 - 1 Lần
48 - 1 Lần 79 - 1 Lần 71 - 1 Lần
67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 84

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 9 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 84

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-11-2023 91484 10949 07-11-2023 03-04-05-10-13-13-18-24-24-26-27-28-42-43-45-48-49-58-70-71-72-73-77-87-90-93-96
05-11-2023 13484 91484 06-11-2023 01-05-07-12-14-14-19-22-30-38-38-41-44-46-48-52-59-66-69-82-84-88-91-94-95-96-99
30-10-2023 34684 39267 31-10-2023 06-07-08-09-11-12-13-14-22-25-36-40-41-53-54-63-65-67-70-72-72-76-82-94-97-98-99
06-06-2022 11584 87525 07-06-2022 00-05-05-08-10-12-17-19-23-25-30-35-41-46-51-58-59-60-63-70-74-84-90-94-95-95-99
05-02-2022 23184 76101 06-02-2022 01-01-02-04-06-10-11-16-26-27-28-29-31-32-33-40-48-52-54-60-61-64-64-65-85-88-97
18-01-2022 46384 76930 19-01-2022 03-06-08-25-30-33-35-38-41-43-46-53-54-58-58-60-61-68-78-78-84-86-90-91-93-96-97
06-12-2021 71784 63631 07-12-2021 00-00-11-12-15-23-23-31-33-37-39-40-41-42-54-54-59-59-61-62-62-64-74-76-78-81-93
20-12-2019 76684 24148 21-12-2019 03-05-05-06-10-12-23-24-26-28-36-38-46-47-48-49-50-59-60-75-84-85-88-90-91-91-96
18-11-2019 93484 19942 19-11-2019 04-09-18-27-31-33-39-40-40-42-44-47-51-58-58-63-64-66-69-80-81-83-84-86-98-98-99
25-10-2019 88584 63309 26-10-2019 01-05-05-09-11-13-19-28-34-42-42-52-59-59-68-68-68-70-71-76-80-85-87-90-93-94-97
09-10-2019 65084 44946 10-10-2019 02-04-05-09-17-20-21-24-28-29-30-34-40-42-46-53-59-60-69-72-74-81-83-83-86-87-92
04-09-2019 41784 30051 05-09-2019 00-03-03-03-03-10-12-16-37-40-41-50-51-53-55-57-58-70-71-78-85-89-90-94-94-96-99
14-08-2019 10584 17474 15-08-2019 03-11-21-21-22-25-35-36-38-39-47-48-49-52-52-53-55-55-56-57-61-74-76-77-80-83-91
01-07-2019 31284 85978 02-07-2019 00-01-04-07-15-16-19-24-24-30-31-33-38-50-55-56-58-67-72-74-75-77-78-79-84-88-95
24-06-2019 82084 53768 25-06-2019 04-11-12-18-19-20-22-25-28-30-31-34-35-44-52-52-56-59-63-65-67-68-73-86-89-90-92
10-04-2019 05284 52236 11-04-2019 01-01-02-04-05-07-08-10-12-12-13-18-20-20-24-34-36-45-48-56-59-62-72-73-85-87-93
04-04-2019 70084 91458 05-04-2019 05-05-12-14-22-23-24-27-27-29-37-38-42-48-58-58-63-66-68-73-75-80-83-90-91-94-95
10-11-2018 04284 65771 11-11-2018 03-10-17-17-18-18-20-20-24-27-27-31-32-38-41-52-53-57-60-64-68-71-81-84-84-89-91
24-04-2017 80384 57149 25-04-2017 07-08-10-11-12-13-30-30-32-36-39-45-45-49-53-55-56-57-61-62-64-67-73-73-79-82-95
22-12-2016 94684 10998 23-12-2016 01-07-08-09-15-15-22-23-33-39-43-49-49-52-54-59-59-59-60-62-68-73-80-80-86-93-98
15-08-2016 85984 63712 16-08-2016 01-01-09-12-16-22-24-27-29-45-49-53-54-54-55-58-61-68-70-73-74-74-86-87-88-89-90
29-03-2016 40184 61692 30-03-2016 00-01-06-09-17-18-20-21-24-26-32-37-38-43-44-46-48-49-49-51-62-63-68-92-96-97-98
09-01-2016 57584 95772 10-01-2016 00-07-15-17-22-29-35-36-44-54-56-62-62-66-66-66-72-77-77-80-81-84-84-91-93-94-95
13-07-2015 16984 05900 14-07-2015 00-01-02-06-10-13-14-21-30-33-35-38-41-43-47-48-51-57-64-64-65-66-73-76-80-82-89
06-07-2015 20484 07746 07-07-2015 21-31-38-39-40-40-40-42-43-45-46-46-49-53-54-59-62-67-68-68-71-73-78-86-86-88-96
08-06-2015 86884 62027 09-06-2015 01-05-06-07-10-13-20-26-27-35-40-44-47-52-53-67-69-70-79-82-83-87-88-88-97-99-99
05-06-2015 23184 08420 06-06-2015 00-00-16-17-20-21-23-25-28-31-32-38-39-42-44-50-54-64-65-70-76-79-81-86-90-93-99
31-01-2015 11084 76945 01-02-2015 00-04-07-14-16-22-24-27-28-29-36-45-47-50-53-55-64-68-71-71-80-81-83-86-89-95-99
27-10-2014 92384 99954 28-10-2014 01-06-07-14-21-24-36-41-46-48-51-53-54-54-55-56-59-61-68-70-72-78-78-80-83-87-92
31-03-2014 53984 71541 01-04-2014 03-04-05-05-16-24-25-30-34-35-38-40-41-42-43-53-58-64-78-78-87-91-93-96-97-98-99
20-03-2014 65184 75253 21-03-2014 01-06-06-06-10-13-14-16-31-31-33-35-35-36-40-41-45-53-55-57-63-67-72-80-86-90-97
25-01-2014 19584 77158 26-01-2014 02-11-13-16-17-19-24-43-45-50-51-57-58-59-62-62-63-66-72-73-75-75-80-82-84-86-89
20-10-2013 91284 18672 21-10-2013 01-03-05-10-10-20-21-23-25-25-34-39-39-41-48-54-54-55-59-72-75-86-87-95-95-98-99
14-10-2013 45484 20538 15-10-2013 00-05-29-35-38-42-43-45-46-51-54-54-61-62-62-64-64-66-69-73-75-78-80-80-85-89-93
12-08-2013 81484 85368 13-08-2013 03-23-25-27-29-33-34-37-41-49-51-53-58-61-64-67-68-69-71-72-76-82-83-83-87-92-97
23-08-2012 56584 38877 24-08-2012 07-08-12-14-15-20-25-30-32-40-44-44-44-47-53-56-56-59-59-64-70-72-77-77-84-95-97
14-02-2012 41384 67286 15-02-2012 02-10-12-20-22-26-26-29-29-33-44-45-48-49-53-55-62-65-67-68-71-78-83-86-87-92-99
05-02-2012 31384 92299 06-02-2012 02-15-18-18-22-29-30-35-36-37-37-40-41-44-51-55-63-64-65-70-76-85-88-88-90-94-99
04-09-2011 16584 07463 05-09-2011 04-06-18-19-26-26-38-39-42-43-47-53-58-59-62-63-63-64-72-73-79-80-88-90-91-93-98
17-08-2010 67884 21988 18-08-2010 02-06-10-11-20-27-27-41-47-48-52-54-57-59-59-71-74-76-79-80-81-81-81-87-88-92-94
25-07-2010 00484 99883 26-07-2010 00-02-03-06-07-16-19-22-31-32-44-46-49-52-54-55-72-73-74-78-79-83-90-93-93-93-98
07-07-2010 44284 12120 08-07-2010 00-05-06-06-09-12-17-20-23-28-29-36-45-45-45-48-53-54-60-64-78-82-82-84-86-88-97
06-07-2010 76284 44284 07-07-2010 03-06-08-10-12-19-23-28-28-29-39-39-40-54-54-61-64-70-80-80-84-90-91-92-92-95-99
27-04-2010 50884 73376 28-04-2010 02-06-09-13-19-20-22-23-26-28-33-39-44-46-50-54-58-59-59-60-66-70-76-85-86-91-94
29-05-2009 18084 89645 30-05-2009 10-11-11-14-14-14-17-18-19-25-27-27-29-32-45-48-53-58-59-60-63-67-75-77-86-88-99
21-01-2009 36184 82565 22-01-2009 04-08-08-08-17-19-20-21-29-37-49-55-59-62-65-65-68-69-71-73-74-74-75-84-84-93-93
12-09-2008 15784 03844 13-09-2008 04-05-09-09-11-12-20-25-31-31-38-38-40-42-42-44-51-52-54-61-63-65-70-89-92-96-96
04-08-2008 27984 54478 05-08-2008 08-08-11-14-16-22-23-25-26-31-39-43-44-57-58-66-66-67-67-69-73-78-78-91-95-95-96
23-03-2008 04384 07882 24-03-2008 01-03-03-05-08-11-16-21-24-38-42-47-50-51-52-61-70-76-79-79-81-82-87-88-93-95-98
21-12-2007 30084 19627 22-12-2007 01-02-02-05-05-07-13-17-23-23-25-26-27-27-27-39-40-44-60-62-65-70-72-85-90-91-92
01-11-2007 80884 36054 02-11-2007 01-02-06-12-27-31-32-34-43-44-47-50-51-53-54-55-57-59-63-66-71-73-76-77-79-87-93
06-08-2007 80484 14545 07-08-2007 06-07-11-21-25-26-27-34-45-46-59-60-63-64-64-65-70-71-71-75-77-83-83-84-88-91-93
28-05-2007 15684 47321 29-05-2007 00-04-05-07-15-17-21-25-30-36-42-46-47-53-56-58-58-70-71-78-81-86-92-93-96-96-98
28-03-2007 05784 07220 29-03-2007 01-08-17-19-20-21-24-28-32-35-36-38-59-60-63-68-70-72-80-81-89-89-91-91-91-92-96
10-01-2007 72984 18955 11-01-2007 04-06-09-13-19-21-30-32-39-40-45-45-48-48-55-55-57-62-67-71-72-77-89-94-95-96-97
10-11-2006 47384 54315 11-11-2006 08-10-10-15-18-19-24-30-32-33-35-41-43-43-53-65-66-68-69-79-80-84-91-93-95-96-99
18-10-2006 09584 76712 19-10-2006 02-02-08-12-15-16-22-31-41-46-49-50-52-55-60-61-62-66-74-76-78-79-89-91-93-98-98
29-09-2006 05384 53949 30-09-2006 02-06-07-09-16-17-17-27-30-37-41-49-49-53-53-55-56-63-65-74-75-80-82-88-92-95-95
11-09-2006 98084 03501 12-09-2006 01-02-03-12-29-33-38-42-45-45-52-54-56-56-61-63-64-65-65-69-71-73-79-89-94-97-97
15-08-2006 54084 61469 16-08-2006 00-02-03-04-18-24-26-28-31-32-35-43-44-48-50-53-54-55-69-73-77-77-80-83-90-91-96
15-05-2006 63784 23982 16-05-2006 00-14-22-26-26-36-36-36-38-39-42-44-51-51-51-55-57-64-66-66-68-73-76-79-81-82-94
25-02-2006 91484 61779 26-02-2006 01-03-10-11-13-14-16-22-24-24-27-31-35-43-44-45-50-54-58-61-66-75-79-81-87-94-98
01-10-2005 34584 50058 02-10-2005 02-05-13-13-14-24-28-30-31-31-39-41-46-53-53-57-58-61-70-75-78-81-82-83-92-95-96
08-06-2005 87584 89332 09-06-2005 02-03-09-10-13-14-14-17-27-28-32-36-40-44-45-54-56-57-58-61-65-70-71-82-86-89-94
11-05-2005 31884 71400 12-05-2005 00-13-21-24-25-25-25-27-27-31-31-35-37-43-44-46-47-49-50-55-70-72-73-77-85-85-91
06-02-2005 07684 96574 07-02-2005 01-04-07-09-15-24-26-29-35-35-37-39-41-46-55-56-70-74-76-78-81-87-88-89-91-97-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 84 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 84 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 84 thì hôm sau về con gì? Đề về 84 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 84 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 84 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 84 có nghĩa là như thế nào

Đề về 84 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 84 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc84, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 84 hoặc đề 84.

Khi đề về 84 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 84 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 84 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 84 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 84 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 84 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 84 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 84 người chơi chỉ cần lấy 8 + 4 = 84 như thế sẽ ra được số 84 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 84.

Khi mơ về số đề 84 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 84 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 84 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 84 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 84 đó. Đừng bỏ lỡ con số 84 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 84 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 84 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 43 – 44

Khi mơ thấy con số 84 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 84 bằng vàng là: 54 – 44

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 84 thì hãy đánh số đề con 84, 40 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 84 thì đánh con số 84, 40 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 84 đuổi theo mình thì quất ngay con số 24, 34 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 84 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 84 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 84 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 84 đánh con gì

Đề về 84 mà đi kèm con lô 49 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 43 mà đánh

Nếu đề 84 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 84, 04 về cùng nhau

Lô 84 mà xuất hiện cùng đề 49, đừng nên bỏ qua con 41, 44 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 84 về cùng lô tô con 44, chốt ngay bạch thủ 04

Đề 84 mà về cùng lô 74, ngày mai nổ con 43 chắc chắn, nếu 40 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 45, 84

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 84 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.