Đề về 86 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 86

Bộ số Bộ số Bộ số
24 - 4 Lần 60 - 2 Lần 44 - 2 Lần
67 - 2 Lần 55 - 2 Lần 92 - 2 Lần
61 - 2 Lần 11 - 2 Lần 36 - 2 Lần
73 - 2 Lần 16 - 2 Lần 14 - 1 Lần
84 - 1 Lần 03 - 1 Lần 63 - 1 Lần
74 - 1 Lần 97 - 1 Lần 68 - 1 Lần
82 - 1 Lần 72 - 1 Lần 99 - 1 Lần
45 - 1 Lần 90 - 1 Lần 48 - 1 Lần
70 - 1 Lần 20 - 1 Lần 56 - 1 Lần
64 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
32 - 1 Lần 62 - 1 Lần 07 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 01 - 1 Lần
29 - 1 Lần 30 - 1 Lần 23 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 04 - 1 Lần
71 - 1 Lần 76 - 1 Lần 41 - 1 Lần
93 - 1 Lần 47 - 1 Lần 34 - 1 Lần
87 - 1 Lần 38 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 86

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 12 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 86

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-01-2024 68586 91138 14-01-2024 03-03-12-13-14-15-16-18-18-25-27-34-34-36-38-41-47-57-59-71-75-76-81-84-85-91-99
03-09-2023 31186 08811 04-09-2023 07-08-11-11-11-15-22-23-24-25-28-32-36-43-46-50-53-55-56-60-62-63-74-81-85-86-90
17-08-2023 79186 47887 18-08-2023 04-05-13-17-18-20-29-36-43-47-55-58-59-59-62-65-65-65-68-82-84-85-86-87-89-91-99
20-07-2023 58286 35944 21-07-2023 06-06-09-10-18-24-24-26-26-26-37-42-44-45-45-52-54-66-67-77-82-83-83-83-85-86-95
16-12-2022 13086 71424 17-12-2022 08-14-18-20-24-25-29-32-33-33-34-39-41-46-47-49-55-56-57-60-65-71-75-81-88-91-97
03-08-2022 37686 27492 04-08-2022 01-01-06-12-17-19-24-29-31-36-37-39-42-43-53-62-65-68-69-70-72-73-85-89-92-93-94
07-11-2021 91386 94772 08-11-2021 01-04-04-05-20-24-33-35-35-38-39-42-45-46-51-56-60-62-71-71-72-72-85-90-90-96-99
30-08-2021 83986 49620 31-08-2021 09-11-20-24-29-30-33-35-37-40-45-50-52-55-57-60-64-66-70-73-80-86-92-93-94-96-97
15-02-2021 56286 11503 16-02-2021 00-03-09-09-16-17-19-20-22-23-32-41-44-46-48-51-53-57-58-66-70-72-75-85-86-89-94
31-01-2021 17386 54782 01-02-2021 07-08-16-17-24-32-33-33-33-34-36-38-38-41-41-43-52-54-64-76-77-81-82-84-91-92-98
22-09-2020 87486 97711 23-09-2020 01-10-11-11-18-20-26-31-32-35-36-37-37-41-42-42-51-61-63-67-67-69-74-86-87-93-99
18-07-2020 06586 08834 19-07-2020 02-04-06-08-11-12-14-14-19-29-34-34-39-39-41-43-50-59-66-66-69-71-78-78-80-81-94
21-06-2019 69886 13304 22-06-2019 02-04-09-16-27-29-33-34-35-45-54-54-58-60-62-62-63-66-84-86-87-95-95-96-96-98-98
04-06-2019 90686 85267 05-06-2019 00-03-05-07-07-10-12-37-38-49-50-51-52-58-58-60-67-70-72-75-77-79-80-81-93-95-96
12-05-2019 55886 75368 13-05-2019 07-14-21-22-35-44-46-46-47-50-55-57-58-59-59-65-68-69-75-77-90-91-92-93-93-97-99
05-03-2019 02286 87807 06-03-2019 03-07-07-08-09-12-13-13-16-20-21-22-27-36-37-40-55-56-71-78-80-81-83-83-84-97-99
17-02-2019 54486 15297 18-02-2019 02-09-09-15-21-21-26-27-30-33-35-42-43-55-59-61-62-63-64-70-86-89-89-90-93-97-99
16-01-2019 22086 68116 17-01-2019 12-13-14-15-16-21-27-29-33-37-39-40-48-52-55-56-58-62-64-64-65-71-72-74-84-87-96
28-10-2018 68886 23974 29-10-2018 06-11-16-17-18-18-23-27-37-40-42-46-50-54-58-60-65-71-73-74-75-76-78-88-91-96-98
14-08-2018 79386 33662 15-08-2018 00-04-07-08-12-14-24-26-28-38-46-49-49-53-54-62-67-76-77-79-84-85-91-92-92-93-98
03-08-2018 49786 88624 04-08-2018 01-02-08-14-22-23-24-35-39-41-53-62-62-65-66-72-74-76-79-83-85-86-88-91-92-93-97
23-07-2018 95786 91570 24-07-2018 08-16-19-21-23-27-32-34-40-41-42-44-62-63-67-69-70-73-75-79-81-82-86-87-91-95-96
28-04-2018 39786 19447 29-04-2018 04-07-07-10-12-18-25-25-28-33-44-47-48-48-49-54-57-66-70-81-88-90-90-94-96-97-98
26-04-2018 92986 10230 27-04-2018 02-04-05-10-16-21-22-23-30-32-32-33-36-37-44-57-57-62-65-76-83-84-89-91-98-98-99
03-03-2018 90586 16873 04-03-2018 02-06-09-13-15-16-19-19-26-27-27-29-29-31-39-52-53-58-58-59-66-73-79-84-85-87-89
24-12-2017 89886 30363 25-12-2017 03-05-13-14-14-17-19-22-27-33-40-44-49-56-58-62-63-63-73-75-75-75-76-77-81-88-92
27-08-2017 85886 66755 28-08-2017 00-01-04-12-15-16-20-23-27-30-39-39-54-55-58-59-68-73-78-78-80-89-89-90-95-97-99
08-07-2017 13786 96993 09-07-2017 01-06-07-09-17-23-35-35-43-43-45-46-52-53-53-59-60-61-66-67-69-70-77-86-90-93-93
03-07-2017 98586 89148 04-07-2017 00-06-10-11-15-21-34-35-37-38-38-41-42-44-44-48-48-57-70-72-77-80-80-81-88-98-99
19-04-2017 92086 64829 20-04-2017 18-19-29-29-30-31-33-35-38-40-40-50-57-57-60-67-70-81-82-84-85-87-87-93-97-98-99
08-11-2016 55986 22632 09-11-2016 00-01-08-14-15-18-22-27-30-30-32-36-40-42-44-45-46-50-52-53-55-55-64-65-71-72-99
07-08-2016 93186 40203 08-08-2016 03-04-06-12-19-25-29-31-33-39-44-47-48-49-50-50-55-59-61-62-63-68-71-87-92-95-96
13-05-2016 62586 14724 14-05-2016 14-14-22-24-26-26-26-32-40-41-43-47-50-52-54-61-68-70-74-78-82-82-89-90-92-94-96
12-02-2016 05786 02105 13-02-2016 01-01-05-08-09-10-12-16-19-21-23-28-28-30-31-39-40-48-52-55-62-66-74-85-88-89-93
17-12-2015 08386 83260 18-12-2015 07-09-11-14-17-21-21-24-34-35-36-49-49-53-58-58-60-62-73-75-82-85-88-92-95-95-98
05-04-2015 07686 53967 06-04-2015 01-04-10-21-22-24-31-33-36-37-42-47-51-51-57-64-66-66-67-67-68-73-79-85-90-94-95
27-09-2014 92386 14624 28-09-2014 01-09-10-11-13-14-18-21-21-24-31-39-41-55-55-59-64-65-70-71-71-81-82-86-87-89-96
16-09-2013 71286 71961 17-09-2013 10-21-22-22-24-29-31-32-39-40-41-42-45-48-54-58-59-61-62-64-64-66-74-78-78-90-91
11-06-2013 77186 18643 12-06-2013 03-03-05-07-14-16-17-21-25-30-30-31-37-43-49-51-51-52-58-62-68-69-69-71-71-73-83
26-05-2013 29086 81344 27-05-2013 02-08-11-16-22-26-31-39-41-42-44-48-48-52-62-62-63-63-73-73-77-84-85-89-93-95-99
17-03-2013 08586 92160 18-03-2013 03-04-09-09-15-17-35-35-37-38-42-44-45-47-52-58-60-61-64-73-84-88-91-91-97-97-98
28-12-2012 94686 01361 29-12-2012 01-06-11-11-18-21-23-34-48-51-51-51-52-53-54-55-59-61-61-63-79-79-84-86-92-94-99
14-07-2012 41486 27641 15-07-2012 01-05-06-11-12-18-18-28-32-37-37-41-44-55-57-61-62-63-63-68-74-81-86-88-89-94-99
23-05-2012 75086 12701 24-05-2012 01-01-10-12-12-19-24-26-30-39-42-51-53-57-58-61-63-67-69-72-75-81-84-89-90-90-92
30-04-2012 50886 99390 01-05-2012 00-05-07-15-18-19-21-28-29-31-37-44-49-50-55-56-56-58-64-84-84-90-91-92-93-95-99
15-02-2012 67286 08375 16-02-2012 03-12-17-25-27-29-30-34-43-47-49-51-55-60-69-71-72-75-76-76-78-82-86-88-93-94-95
05-12-2011 31486 24045 06-12-2011 03-10-11-23-30-32-36-40-40-41-45-45-45-46-47-51-54-61-73-79-79-80-84-84-90-98-99
27-09-2011 59586 57617 28-09-2011 06-11-16-17-20-21-28-29-30-39-40-42-45-47-53-54-54-55-56-67-70-72-76-88-90-98-99
04-03-2011 69186 93891 05-03-2011 00-04-04-07-07-07-11-14-22-24-31-36-43-50-51-52-62-63-66-68-77-78-85-89-89-91-97
26-10-2009 15386 98899 27-10-2009 06-12-17-20-33-36-39-40-41-43-43-57-59-60-61-67-69-70-75-78-78-87-91-92-95-96-99
02-07-2009 37386 77016 03-07-2009 08-15-16-16-23-23-25-31-31-31-41-41-48-49-49-55-61-62-64-65-67-67-69-70-80-85-89
23-06-2009 78886 84164 24-06-2009 00-05-08-09-11-14-15-16-21-21-27-28-31-32-41-41-42-47-64-68-70-74-78-82-94-98-98
10-02-2009 46686 97156 11-02-2009 03-04-06-07-08-10-11-11-16-17-22-29-30-32-34-54-55-56-57-60-68-85-86-90-93-95-99
25-10-2008 66286 64076 26-10-2008 01-05-09-10-19-21-30-33-37-38-39-40-45-46-47-50-55-60-66-71-73-76-78-82-86-90-91
03-08-2008 53186 27984 04-08-2008 02-11-14-24-27-29-29-35-40-45-46-48-55-59-63-66-67-78-78-79-79-80-81-84-86-86-97
07-06-2008 12486 70571 08-06-2008 04-04-06-13-14-17-21-24-26-30-32-36-42-45-51-56-56-56-57-61-62-71-75-76-77-95-96
03-09-2007 42386 43255 04-09-2007 02-08-11-12-22-23-24-32-33-35-46-54-55-58-63-63-64-65-66-67-73-74-75-80-88-88-94
01-09-2007 52886 82636 02-09-2007 00-08-11-17-26-28-29-30-30-32-36-42-43-45-46-49-52-55-56-60-65-68-70-81-82-83-98
23-06-2007 82886 99301 24-06-2007 01-07-08-15-17-17-18-19-20-29-34-36-41-42-43-44-45-47-53-55-59-70-74-78-80-92-95
12-07-2006 75686 63680 13-07-2006 03-05-11-13-17-18-19-22-28-28-29-32-34-36-43-57-59-67-67-77-78-80-82-89-89-92-95
21-06-2006 21386 33873 22-06-2006 01-07-08-20-20-21-23-31-36-45-48-49-50-59-60-67-73-73-76-81-86-87-88-90-95-97-98
19-12-2005 93886 35292 20-12-2005 05-05-09-11-19-26-30-40-42-53-56-57-65-69-71-73-75-76-78-79-81-82-84-86-92-93-97
23-10-2005 69886 07114 24-10-2005 01-04-08-11-14-15-18-20-20-21-27-32-36-37-41-41-67-67-67-69-72-76-78-83-89-89-91
29-06-2005 16786 20836 30-06-2005 05-13-13-17-20-23-23-24-25-28-28-31-32-36-38-41-52-59-64-68-70-82-86-89-91-93-99
04-02-2005 12586 80123 05-02-2005 04-06-08-10-10-11-11-17-22-23-23-26-28-32-43-43-46-47-51-53-54-67-69-79-83-89-90

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 86 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 86 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 86 thì hôm sau về con gì? Đề về 86 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 86 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 86 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 86 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 86 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 86 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc86, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 86 hoặc đề 86.

Khi đề về 86 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 86 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 86 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 86 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 86 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 86 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 86 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 86 người chơi chỉ cần lấy 8 + 6 = 86 như thế sẽ ra được số 86 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 86.

Khi mơ về số đề 86 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 86 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 86 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 86 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 86 đó. Đừng bỏ lỡ con số 86 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 86 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 86 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 63 – 46

Khi mơ thấy con số 86 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 86 bằng vàng là: 65 – 64

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 86 thì hãy đánh số đề con 86, 60 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 86 thì đánh con số 86, 60 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 86 đuổi theo mình thì quất ngay con số 26, 36 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 86 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 86 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 86 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 86 đánh con gì

Đề về 86 mà đi kèm con lô 69 thì hôm sau bạn cứ cặp con 69, 63 mà đánh

Nếu đề 86 mà đi cùng kép 66 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 86, 06 về cùng nhau

Lô 86 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 61, 64 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 84 về cùng lô tô con 64, chốt ngay bạch thủ 06

Đề 86 mà về cùng lô 76, ngày mai nổ con 63 chắc chắn, nếu 60 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 65, 86

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 86 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.