Đề về 88 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 88

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 5 Lần 64 - 3 Lần 48 - 3 Lần
87 - 2 Lần 35 - 2 Lần 42 - 2 Lần
66 - 2 Lần 82 - 2 Lần 50 - 2 Lần
31 - 1 Lần 02 - 1 Lần 40 - 1 Lần
17 - 1 Lần 22 - 1 Lần 07 - 1 Lần
94 - 1 Lần 08 - 1 Lần 76 - 1 Lần
73 - 1 Lần 15 - 1 Lần 74 - 1 Lần
00 - 1 Lần 05 - 1 Lần 06 - 1 Lần
65 - 1 Lần 83 - 1 Lần 68 - 1 Lần
54 - 1 Lần 20 - 1 Lần 16 - 1 Lần
28 - 1 Lần 38 - 1 Lần 21 - 1 Lần
53 - 1 Lần 33 - 1 Lần 44 - 1 Lần
14 - 1 Lần 91 - 1 Lần 45 - 1 Lần
90 - 1 Lần 77 - 1 Lần 43 - 1 Lần
97 - 1 Lần 04 - 1 Lần 70 - 1 Lần
27 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 88

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 10 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 0 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 88

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-12-2022 96688 48507 14-12-2022 07-07-08-11-13-18-19-22-24-25-28-37-41-44-44-46-51-56-58-64-68-72-75-79-87-95-96
01-09-2022 69488 03138 02-09-2022 00-01-02-09-10-10-11-13-14-17-33-33-35-36-38-38-41-50-54-57-62-65-69-71-75-83-87
28-11-2021 55988 28087 29-11-2021 00-04-10-13-20-21-24-26-27-31-34-35-40-43-60-63-63-64-66-73-75-80-87-87-88-90-97
21-10-2021 93188 56628 22-10-2021 05-05-06-07-13-15-17-19-20-28-29-44-53-60-60-61-62-65-66-66-70-71-72-74-79-82-93
21-07-2021 47188 23166 22-07-2021 00-03-10-10-10-13-14-20-23-27-31-33-46-46-49-63-66-66-70-71-74-77-79-88-93-96-97
04-01-2021 42988 19376 05-01-2021 04-04-09-14-17-23-24-30-36-37-42-47-54-54-57-65-66-68-70-76-76-83-85-88-96-98-98
23-12-2020 80188 79993 24-12-2020 05-05-06-14-24-25-29-35-43-43-44-49-55-58-62-62-64-65-66-74-75-89-92-93-94-97-98
20-12-2020 45188 27693 21-12-2020 02-11-12-17-18-27-36-37-38-44-47-60-76-79-79-80-83-85-85-85-88-89-93-93-97-98-99
21-07-2020 51088 20942 22-07-2020 03-07-13-15-16-16-16-26-38-39-42-44-55-55-62-64-74-74-75-79-83-85-88-94-94-96-97
30-12-2019 18988 94908 31-12-2019 02-04-08-08-12-14-17-29-29-39-42-45-48-54-64-66-67-71-75-77-77-84-86-90-91-92-98
03-07-2019 07188 19120 04-07-2019 02-02-07-13-20-25-30-31-41-47-50-51-53-57-57-58-60-63-65-68-72-82-88-95-96-96-99
25-04-2019 44188 41702 26-04-2019 00-00-01-02-07-12-13-16-19-23-23-27-33-33-34-41-48-51-57-75-84-88-88-88-92-92-95
19-04-2019 73588 78697 20-04-2019 01-02-05-17-18-19-25-30-31-31-32-36-47-52-54-60-62-63-66-70-83-84-96-97-97-98-98
06-04-2019 61188 98764 07-04-2019 00-01-02-04-10-12-14-28-31-34-40-42-45-46-47-49-51-52-56-59-60-64-66-68-71-72-97
01-02-2019 08988 93843 02-02-2019 04-19-21-22-30-31-31-41-42-43-44-44-44-46-46-49-51-54-71-75-78-83-88-90-91-96-99
14-12-2018 47788 22750 15-12-2018 00-03-06-09-12-14-20-28-30-31-35-41-48-50-52-54-55-59-71-74-77-78-80-81-83-89-96
05-12-2018 12188 81154 06-12-2018 01-01-04-06-22-29-32-33-37-38-38-44-54-54-62-64-67-67-74-78-84-86-88-89-93-94-97
15-11-2018 33888 52348 16-11-2018 06-07-09-13-17-20-24-27-28-30-38-47-48-50-53-57-58-63-66-72-85-86-86-89-92-93-93
14-09-2018 21588 59077 15-09-2018 01-02-07-10-17-18-19-23-32-32-37-45-48-56-59-60-68-70-77-78-80-80-83-88-90-93-94
05-09-2018 93788 00964 06-09-2018 02-04-04-05-05-09-09-09-13-34-35-35-47-51-52-53-54-54-57-60-64-64-77-87-88-89-93
10-04-2018 79188 34765 11-04-2018 00-11-16-18-22-25-31-41-41-46-49-49-51-59-60-63-65-73-81-83-83-84-90-90-94-97-97
28-03-2018 23588 46168 29-03-2018 00-00-03-08-13-35-35-38-42-44-44-44-47-50-58-62-65-67-68-69-76-80-83-88-90-93-98
17-07-2017 05488 11666 18-07-2017 00-03-14-16-19-19-22-22-31-38-40-43-43-43-47-55-59-60-66-79-81-82-83-87-91-92-95
17-04-2016 03388 70502 18-04-2016 02-06-12-12-21-23-28-36-38-44-46-48-50-52-52-52-56-56-57-64-72-82-82-83-85-93-93
07-04-2016 26188 93793 08-04-2016 04-08-11-18-23-24-25-29-31-33-42-57-58-60-61-61-62-69-78-79-81-83-86-87-93-93-99
17-02-2016 01788 31635 18-02-2016 02-05-08-14-19-21-29-29-31-35-41-44-45-49-59-62-64-65-67-69-72-74-75-77-94-95-97
24-07-2015 95488 15890 25-07-2015 00-05-08-15-17-21-21-24-26-36-37-38-42-43-47-56-59-61-63-67-73-75-88-90-90-94-96
07-03-2015 31288 55427 08-03-2015 02-08-09-09-22-22-23-27-28-30-33-34-36-36-36-61-62-62-67-68-75-79-85-90-94-94-98
27-02-2015 48088 62393 28-02-2015 05-06-09-09-14-22-24-27-30-32-46-52-55-56-59-65-66-70-74-75-77-77-78-93-93-96-98
27-01-2015 89188 43550 28-01-2015 09-12-21-24-25-26-28-30-31-34-37-43-45-45-50-59-65-69-72-74-80-84-87-87-94-97-97
14-01-2015 62988 29806 15-01-2015 01-06-07-17-22-22-28-28-28-38-40-51-55-58-59-59-65-66-75-82-84-86-87-89-89-93-99
22-08-2014 91788 54448 23-08-2014 00-00-02-05-11-13-17-23-24-25-27-34-36-36-42-48-50-50-52-57-58-68-73-76-85-92-93
01-08-2014 10688 80945 02-08-2014 04-04-07-08-11-17-18-21-22-23-24-29-31-31-33-34-34-35-41-45-48-49-62-68-69-72-90
25-03-2014 55788 45482 26-03-2014 02-07-07-07-18-19-21-27-30-36-40-41-42-48-53-55-64-67-78-82-84-85-86-86-90-94-95
26-08-2013 87388 39494 27-08-2013 01-03-04-10-11-16-21-23-26-27-33-34-38-40-48-66-67-69-70-71-75-75-79-81-92-94-94
30-06-2013 20888 13987 01-07-2013 04-06-06-09-09-16-17-20-24-34-38-43-45-49-52-53-66-68-72-72-73-76-80-87-87-91-91
22-01-2013 07088 89406 23-01-2013 01-06-10-11-11-16-29-30-32-32-37-54-57-63-69-75-76-80-83-83-84-86-91-92-95-95-96
29-11-2012 59488 13907 30-11-2012 07-11-15-22-23-25-26-30-36-36-37-41-48-52-54-56-60-69-75-75-79-79-81-84-94-96-98
06-11-2012 43188 25905 07-11-2012 05-07-08-09-16-18-19-19-21-23-24-24-32-38-41-43-44-50-54-56-56-59-64-90-93-95-96
29-08-2012 35188 60106 30-08-2012 06-07-15-15-18-20-24-28-29-32-45-47-54-61-62-66-68-68-69-69-70-71-74-82-86-90-98
26-12-2011 56788 34207 27-12-2011 02-07-10-11-14-20-21-22-27-28-29-37-44-46-51-53-66-66-68-69-71-71-76-82-86-89-92
26-08-2011 78588 71491 27-08-2011 03-03-07-15-19-19-29-30-33-36-39-40-44-45-45-46-48-59-61-65-70-75-91-92-94-94-96
29-07-2011 85288 72414 30-07-2011 04-09-12-13-14-14-26-33-37-45-48-48-52-53-59-61-63-66-72-74-76-83-89-91-95-96-97
25-04-2011 65188 16142 26-04-2011 01-03-09-09-15-18-19-22-24-26-26-31-32-35-38-41-42-43-49-60-65-67-71-72-86-90-92
28-02-2011 48688 57722 01-03-2011 01-03-10-10-19-22-22-31-32-38-38-42-45-47-54-54-57-61-62-62-63-64-66-68-77-86-86
17-01-2011 52688 57235 18-01-2011 04-07-14-18-21-23-26-28-34-34-35-39-39-48-52-55-64-70-73-75-82-82-90-90-92-93-95
18-08-2010 21988 84383 19-08-2010 00-06-07-12-13-15-19-21-28-30-33-34-35-39-46-47-63-68-80-82-83-85-86-87-90-91-94
09-07-2010 29988 68944 10-07-2010 03-04-17-17-27-31-38-42-44-48-50-56-57-58-65-66-68-74-75-82-84-86-88-89-91-98-99
28-05-2010 14388 45333 29-05-2010 01-04-05-06-06-08-10-16-17-21-25-27-33-34-36-37-52-54-64-68-74-74-77-78-81-94-99
29-12-2009 04088 47193 30-12-2009 00-02-03-06-11-15-21-34-41-43-43-44-49-50-52-53-58-65-67-74-74-74-75-84-91-93-99
12-10-2009 17188 25517 13-10-2009 10-17-17-17-18-18-18-23-24-34-37-46-47-50-51-53-56-67-68-76-77-77-87-88-95-98-99
03-10-2009 80188 76770 04-10-2009 03-10-20-23-26-27-28-28-31-32-32-38-38-40-41-51-51-57-59-65-70-71-71-85-90-94-95
24-08-2009 83188 68840 25-08-2009 07-10-14-22-25-27-36-40-41-51-52-61-61-63-64-71-72-74-75-84-85-89-92-93-96-99-99
23-11-2008 21688 57531 24-11-2008 01-08-19-21-25-29-31-40-46-47-64-68-69-73-73-74-76-77-80-81-82-82-85-85-86-90-99
08-05-2008 87688 47082 09-05-2008 03-04-11-15-26-33-35-35-38-44-45-47-49-52-56-60-62-63-68-72-76-77-78-79-81-82-90
08-04-2008 99688 34400 09-04-2008 00-06-09-14-15-16-18-22-28-34-36-38-39-44-47-48-55-66-68-72-75-80-83-84-90-91-91
08-02-2008 30288 96348 09-02-2008 05-06-17-21-22-23-23-24-26-31-33-40-47-48-54-65-69-73-75-80-82-87-88-89-93-95-98
29-01-2008 84188 36074 30-01-2008 07-20-21-22-23-33-36-39-40-43-44-45-51-53-56-59-60-60-71-74-82-88-88-89-92-94-97
23-10-2007 50888 38915 24-10-2007 03-04-08-15-15-20-21-22-22-29-30-31-37-41-47-56-59-59-60-63-64-73-75-75-79-83-92
20-10-2006 96088 66453 21-10-2006 01-01-02-04-08-19-24-25-28-34-34-38-43-45-47-47-53-56-60-65-74-75-76-82-83-89-90
17-08-2006 84688 74016 18-08-2006 02-03-07-10-13-16-18-21-25-27-28-36-39-40-45-49-51-55-56-69-69-77-78-82-85-88-90
13-01-2006 03188 98421 14-01-2006 01-02-13-19-20-21-23-27-29-29-32-34-35-40-43-58-60-62-64-64-65-70-71-81-87-92-98
27-08-2005 07288 83404 28-08-2005 00-03-04-04-06-08-12-22-23-28-28-33-48-48-52-57-64-73-75-85-88-89-94-95-96-97-98
23-08-2005 22888 69773 24-08-2005 09-14-14-19-22-23-24-30-34-34-37-40-49-50-54-56-59-73-74-75-85-87-92-93-95-97-97
16-07-2005 21488 09464 17-07-2005 02-10-14-30-31-32-44-46-47-47-49-51-52-53-55-58-58-58-64-68-68-71-71-72-74-78-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 88 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 88 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 88 thì hôm sau về con gì? Đề về 88 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 88 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 88 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 88 có nghĩa là như thế nào

Đề về 88 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 88 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc88, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 88 hoặc đề 88.

Khi đề về 88 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 88 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 88 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 88 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 88 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 88 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 88 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 88 người chơi chỉ cần lấy 8 + 8 = 88 như thế sẽ ra được số 88 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 88.

Khi mơ về số đề 88 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 88 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 88 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 88 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 88 đó. Đừng bỏ lỡ con số 88 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 88 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 88 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 83 – 48

Khi mơ thấy con số 88 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 88 bằng vàng là: 85 – 84

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 88 thì hãy đánh số đề con 88, 80 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 88 thì đánh con số 88, 80 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 88 đuổi theo mình thì quất ngay con số 28, 38 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 88 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 88 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 88 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 88 đánh con gì

Đề về 88 mà đi kèm con lô 89 thì hôm sau bạn cứ cặp con 89, 83 mà đánh

Nếu đề 88 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 88, 08 về cùng nhau

Lô 88 mà xuất hiện cùng đề 89, đừng nên bỏ qua con 81, 84 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 84 về cùng lô tô con 84, chốt ngay bạch thủ 08

Đề 88 mà về cùng lô 87, ngày mai nổ con 83 chắc chắn, nếu 80 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 85, 88

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 88 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.