Đề về 89 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 89

Bộ số Bộ số Bộ số
97 - 3 Lần 51 - 3 Lần 23 - 2 Lần
36 - 2 Lần 12 - 2 Lần 74 - 2 Lần
48 - 2 Lần 15 - 2 Lần 89 - 2 Lần
32 - 2 Lần 58 - 2 Lần 78 - 2 Lần
80 - 2 Lần 30 - 2 Lần 66 - 1 Lần
10 - 1 Lần 35 - 1 Lần 64 - 1 Lần
14 - 1 Lần 06 - 1 Lần 40 - 1 Lần
60 - 1 Lần 82 - 1 Lần 37 - 1 Lần
99 - 1 Lần 76 - 1 Lần 85 - 1 Lần
93 - 1 Lần 17 - 1 Lần 65 - 1 Lần
22 - 1 Lần 13 - 1 Lần 03 - 1 Lần
02 - 1 Lần 19 - 1 Lần 31 - 1 Lần
96 - 1 Lần 71 - 1 Lần 57 - 1 Lần
79 - 1 Lần 92 - 1 Lần 08 - 1 Lần
47 - 1 Lần 46 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 89

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-08-2021 60589 88678 26-08-2021 06-13-22-22-24-27-28-31-34-36-40-46-47-54-54-55-58-60-70-70-78-84-87-88-89-91-96
24-08-2021 58389 60589 25-08-2021 05-05-11-12-18-27-27-30-32-35-39-47-49-51-54-58-60-70-78-78-83-85-86-89-90-90-96
07-07-2021 61289 10346 08-07-2021 02-07-21-25-27-28-30-33-44-46-46-50-54-59-71-72-72-72-73-74-76-76-82-87-94-98-99
16-04-2021 99789 10780 17-04-2021 00-05-10-12-13-15-21-25-28-29-29-34-38-50-52-52-58-64-80-80-82-83-88-89-95-97-99
04-10-2020 80489 20823 05-10-2020 04-13-15-22-23-23-26-26-29-42-44-44-45-45-66-71-76-77-78-79-85-87-91-91-92-94-94
14-09-2020 32489 23030 15-09-2020 06-08-09-11-11-18-18-21-29-30-32-35-37-39-41-43-52-52-53-54-59-63-67-69-82-87-89
14-07-2020 44789 70102 15-07-2020 00-01-02-04-11-18-25-34-37-37-41-42-43-47-50-50-52-58-61-61-81-82-85-91-94-97-99
18-06-2020 38289 04630 19-06-2020 03-04-08-13-13-17-20-30-30-32-35-36-38-38-43-44-46-46-56-57-59-60-64-64-69-73-88
18-03-2020 81489 85074 19-03-2020 04-04-06-10-12-19-22-23-27-29-32-36-42-51-51-63-63-67-71-72-74-74-79-79-81-85-89
21-02-2020 36089 37647 22-02-2020 14-15-19-23-32-33-34-34-40-47-53-57-60-62-63-68-70-73-76-78-84-86-87-89-91-95-99
29-01-2020 80389 75712 30-01-2020 04-05-11-12-17-21-23-23-34-38-38-41-41-45-51-52-58-60-65-75-79-82-83-85-89-92-97
12-07-2019 16289 63297 13-07-2019 02-06-11-19-21-23-29-30-30-30-37-42-42-44-45-46-55-63-71-73-79-83-89-93-94-94-97
28-01-2019 85889 56579 29-01-2019 01-08-09-15-19-25-33-37-38-39-41-47-47-50-51-52-59-64-67-68-69-71-72-75-79-85-91
18-01-2019 04289 71892 19-01-2019 05-14-14-18-26-26-31-34-35-36-38-40-43-45-46-48-51-53-57-63-64-66-67-70-73-85-92
07-01-2019 32489 62880 08-01-2019 00-02-10-11-12-14-17-23-28-28-31-35-36-38-38-43-47-55-56-60-72-72-76-80-85-95-99
01-01-2019 93689 56508 02-01-2019 02-04-08-15-23-30-38-39-43-49-51-55-56-60-63-65-70-75-76-77-77-79-79-93-95-96-97
01-11-2018 51489 54448 02-11-2018 08-14-15-18-29-34-34-34-38-40-48-50-55-61-64-65-68-69-71-71-76-81-82-86-88-94-99
19-06-2018 15489 81615 20-06-2018 07-11-13-15-17-17-21-39-45-49-50-50-53-58-61-63-68-68-69-70-77-78-78-82-82-84-98
13-02-2018 56489 83871 14-02-2018 00-02-05-06-12-15-15-20-26-28-38-41-50-52-55-60-64-71-73-77-82-84-87-93-94-95-96
06-01-2018 15589 13957 07-01-2018 00-04-08-20-21-22-29-42-46-49-50-53-57-63-63-68-70-77-78-80-80-82-84-89-91-92-93
01-09-2017 22989 05731 02-09-2017 02-05-08-09-12-15-19-22-22-31-31-35-40-44-48-50-54-61-63-75-76-78-79-84-85-91-99
24-01-2017 57089 74696 25-01-2017 09-13-14-14-21-26-27-28-33-35-46-49-49-63-63-66-72-72-73-74-74-76-86-91-91-94-96
15-01-2017 02489 66332 16-01-2017 06-25-27-27-29-32-46-46-57-60-60-63-65-66-69-73-75-77-82-83-88-91-92-92-95-96-97
14-12-2016 35289 51178 15-12-2016 08-21-22-25-27-35-38-39-42-43-43-44-52-61-75-77-78-78-80-80-82-84-86-90-95-99-99
31-08-2016 77489 94102 01-09-2016 00-02-03-06-07-08-19-26-26-37-42-45-55-55-70-71-71-72-73-73-75-81-82-86-87-88-88
21-08-2016 04689 57958 22-08-2016 02-03-05-11-17-26-33-35-41-47-47-51-53-55-58-58-61-62-64-76-76-81-83-84-85-91-94
10-06-2016 68089 95619 11-06-2016 01-05-07-11-15-16-16-17-18-19-33-49-49-53-60-60-61-62-69-73-74-74-75-77-88-90-91
21-02-2016 87489 33258 22-02-2016 00-01-06-08-12-13-15-22-28-32-34-37-42-52-57-58-59-62-65-74-74-76-78-84-90-91-93
29-09-2015 94489 77432 30-09-2015 04-10-14-15-15-16-19-20-26-26-29-32-35-36-37-40-44-45-53-53-57-64-69-71-72-75-80
05-09-2015 40389 34803 06-09-2015 00-03-04-08-09-10-12-16-19-28-31-37-38-41-43-46-48-49-51-57-58-59-72-74-74-85-86
01-09-2015 10689 55897 02-09-2015 01-09-11-16-16-21-31-31-31-34-34-38-45-47-53-54-60-64-67-70-75-82-86-89-93-97-97
13-08-2015 15389 21836 14-08-2015 01-03-07-10-13-19-20-30-31-32-36-37-49-49-51-51-53-61-68-72-72-77-81-84-92-95-98
16-03-2015 35489 28451 17-03-2015 01-08-12-13-14-17-20-21-29-30-35-36-51-54-58-60-65-70-73-74-76-78-90-92-94-98-98
15-03-2015 78089 35489 16-03-2015 03-08-17-23-33-34-35-35-44-47-54-58-63-70-70-72-73-76-79-80-86-86-88-89-93-95-99
29-10-2014 21089 25765 30-10-2014 09-13-13-16-18-21-25-31-38-39-43-44-47-47-48-49-50-51-65-65-66-69-72-88-89-90-90
17-09-2014 97389 39122 18-09-2014 00-04-10-10-18-22-27-31-32-33-40-43-48-49-53-56-63-70-72-73-76-83-85-86-87-92-95
09-08-2014 85689 42313 10-08-2014 05-06-07-08-10-13-23-24-27-31-31-45-48-50-51-52-61-62-64-71-72-74-75-78-83-89-91
10-06-2014 18489 44151 11-06-2014 05-09-11-16-26-31-32-32-35-40-46-46-46-49-51-53-56-57-65-68-73-75-79-82-91-92-94
21-02-2014 29789 32017 22-02-2014 06-11-17-19-30-32-33-36-37-47-48-52-55-55-58-61-66-71-72-75-82-83-87-89-96-97-99
22-10-2013 49189 10215 23-10-2013 02-05-06-07-07-08-10-15-15-22-27-27-33-37-39-42-44-51-51-62-72-76-84-87-88-92-94
04-08-2013 18089 99951 05-08-2013 00-03-04-06-15-15-16-17-21-22-25-34-34-36-50-51-52-52-61-65-80-83-87-90-90-93-99
18-04-2013 53089 48048 19-04-2013 00-05-05-17-18-19-28-36-38-48-49-53-53-60-64-65-70-73-76-82-88-89-92-94-96-97-99
11-01-2013 94789 62793 12-01-2013 01-04-10-15-16-16-23-26-31-38-44-45-48-52-54-58-59-63-67-77-81-88-88-92-93-96-98
11-06-2012 04089 10837 12-06-2012 01-01-06-09-18-18-22-22-23-23-26-32-32-37-45-47-51-56-57-63-76-77-82-83-84-94-99
19-04-2012 53089 45299 20-04-2012 07-11-14-16-30-43-48-49-57-58-59-67-68-69-69-72-73-76-85-87-88-89-90-94-97-99-99
26-03-2012 65289 02476 27-03-2012 01-09-11-11-13-27-29-30-35-38-42-43-44-48-51-62-66-67-70-71-76-77-78-85-86-93-93
11-02-2012 21989 44385 12-02-2012 08-11-13-17-17-19-21-24-24-25-26-29-33-47-48-50-60-76-77-84-85-86-90-93-94-96-98
24-10-2011 67989 12660 25-10-2011 04-05-10-13-16-17-18-23-25-28-33-36-41-41-42-48-60-67-82-83-83-85-89-90-91-93-94
09-10-2011 54589 16882 10-10-2011 06-11-14-18-21-25-25-27-29-32-34-36-39-40-43-52-53-74-79-82-83-85-88-89-92-96-98
29-01-2011 20589 14506 30-01-2011 00-01-05-06-07-08-08-18-21-22-26-31-37-38-38-45-46-57-59-63-64-64-66-67-75-79-96
02-10-2010 88289 86340 03-10-2010 03-04-06-12-14-15-17-20-23-24-27-27-29-33-36-40-43-61-66-71-74-77-78-79-84-89-99
25-03-2010 46289 04564 26-03-2010 03-04-12-13-23-27-30-31-33-33-36-44-54-58-59-64-67-83-84-84-90-90-91-93-94-96-99
28-10-2009 65989 17112 29-10-2009 04-12-20-23-24-25-31-33-45-48-52-56-62-63-63-68-68-70-73-80-81-88-90-98-98-99-99
09-09-2009 38989 69074 10-09-2009 08-10-13-17-24-26-33-36-38-39-40-44-45-46-48-50-55-67-71-73-74-79-82-88-88-90-92
13-08-2009 33989 91914 14-08-2009 00-01-07-11-11-12-14-20-22-33-35-48-50-50-53-53-66-67-73-73-76-79-86-86-87-95-97
28-04-2009 11889 44610 29-04-2009 00-02-06-09-10-16-24-30-31-38-39-42-52-58-58-60-63-71-73-75-76-76-83-87-94-94-94
15-11-2008 26289 37835 16-11-2008 00-11-16-20-24-31-34-35-36-42-43-53-57-58-63-65-65-66-73-76-79-80-83-85-89-93-95
06-11-2007 22289 65197 07-11-2007 02-07-11-13-17-17-18-23-27-29-30-30-38-44-45-46-55-59-65-74-78-86-90-95-96-96-97
01-06-2007 93489 65323 02-06-2007 04-05-08-10-18-21-21-23-26-27-30-32-37-45-46-49-50-54-59-62-71-76-77-83-92-96-99
02-05-2007 59389 30766 03-05-2007 00-02-10-12-12-23-32-40-43-44-46-47-49-55-57-60-61-66-70-74-78-84-84-86-86-91-92
14-04-2007 53289 32336 15-04-2007 01-05-06-08-08-10-15-21-24-26-28-32-36-41-46-54-58-59-59-62-63-73-74-76-78-91-91

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 89 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 89 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 89 thì hôm sau về con gì? Đề về 89 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 89 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 89 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 89 có nghĩa là như thế nào

Đề về 89 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 89 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc89, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 89 hoặc đề 89.

Khi đề về 89 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 89 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 89 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 89 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 89 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 89 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 89 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 89 người chơi chỉ cần lấy 8 + 9 = 89 như thế sẽ ra được số 89 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 89.

Khi mơ về số đề 89 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 89 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 89 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 89 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 89 đó. Đừng bỏ lỡ con số 89 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 89 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 89 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 93 – 49

Khi mơ thấy con số 89 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 89 bằng vàng là: 95 – 94

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 89 thì hãy đánh số đề con 89, 90 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 89 thì đánh con số 89, 90 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 89 đuổi theo mình thì quất ngay con số 29, 39 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 89 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 89 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 89 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 89 đánh con gì

Đề về 89 mà đi kèm con lô 89 thì hôm sau bạn cứ cặp con 89, 93 mà đánh

Nếu đề 89 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 89, 09 về cùng nhau

Lô 89 mà xuất hiện cùng đề 89, đừng nên bỏ qua con 91, 94 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 84 về cùng lô tô con 94, chốt ngay bạch thủ 09

Đề 89 mà về cùng lô 97, ngày mai nổ con 93 chắc chắn, nếu 90 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 95, 99

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 89 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.