Đề về 90 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 90

Bộ số Bộ số Bộ số
66 - 3 Lần 11 - 3 Lần 46 - 3 Lần
13 - 2 Lần 77 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 81 - 2 Lần 89 - 2 Lần
97 - 2 Lần 87 - 2 Lần 74 - 2 Lần
10 - 1 Lần 55 - 1 Lần 82 - 1 Lần
08 - 1 Lần 43 - 1 Lần 84 - 1 Lần
00 - 1 Lần 64 - 1 Lần 51 - 1 Lần
18 - 1 Lần 05 - 1 Lần 60 - 1 Lần
20 - 1 Lần 04 - 1 Lần 34 - 1 Lần
02 - 1 Lần 59 - 1 Lần 01 - 1 Lần
63 - 1 Lần 03 - 1 Lần 69 - 1 Lần
52 - 1 Lần 45 - 1 Lần 72 - 1 Lần
75 - 1 Lần 36 - 1 Lần 35 - 1 Lần
48 - 1 Lần 49 - 1 Lần 94 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 90

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 1 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 90

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-09-2022 77390 41946 28-09-2022 05-11-13-17-17-22-23-36-37-38-42-43-46-48-50-50-51-66-69-72-76-81-83-83-88-88-92
17-09-2022 55890 14894 18-09-2022 00-03-04-05-07-07-16-22-23-23-26-26-35-37-41-42-46-64-70-74-80-80-81-87-88-94-94
28-07-2022 56590 92303 29-07-2022 03-15-16-17-20-24-25-32-37-38-39-41-44-46-49-49-58-69-71-75-78-84-85-91-94-94-96
03-07-2022 86690 50239 04-07-2022 01-08-10-11-14-20-31-34-38-39-40-49-50-52-53-58-62-64-68-70-73-75-77-84-85-88-93
18-06-2022 87190 66449 19-06-2022 01-02-07-11-13-17-18-19-22-25-29-31-43-43-46-47-48-48-49-51-52-66-69-72-74-84-93
02-03-2022 09390 42113 03-03-2022 02-02-03-03-13-14-20-22-24-26-26-32-33-49-50-52-52-58-63-64-66-71-75-79-86-86-95
26-06-2021 20290 13987 27-06-2021 01-15-16-24-30-30-34-36-37-40-45-50-60-63-64-68-70-74-75-78-81-84-85-87-96-97-98
28-12-2020 07690 63111 29-12-2020 00-02-02-06-07-10-11-12-17-17-17-21-21-28-29-32-39-41-45-46-50-65-79-81-82-85-87
18-09-2020 20290 54004 19-09-2020 04-08-13-13-14-22-24-31-36-43-53-53-67-68-68-73-78-79-82-86-86-88-89-92-93-94-95
12-07-2020 28890 20508 13-07-2020 00-00-04-06-07-08-09-15-19-20-26-28-33-40-43-47-48-56-66-72-80-83-84-87-90-90-93
05-11-2019 63990 46181 06-11-2019 00-02-05-09-15-15-19-23-26-32-42-43-43-44-47-58-58-71-71-76-81-84-84-85-88-90-93
31-07-2019 56690 05356 01-08-2019 01-05-12-14-16-17-17-20-22-24-35-36-37-41-50-50-56-56-61-62-65-68-68-85-92-94-95
09-07-2019 68490 56266 10-07-2019 01-04-19-19-27-29-30-30-31-33-38-40-55-57-58-58-59-59-65-66-67-69-78-82-88-92-92
03-02-2019 61090 04-02-2019
11-10-2017 00090 49604 12-10-2017 04-09-10-18-23-30-30-36-36-45-51-59-62-66-71-71-72-72-76-77-80-81-83-83-92-94-95
11-01-2017 07790 69974 12-01-2017 03-06-07-07-15-18-28-37-39-41-47-54-56-58-63-63-67-71-74-74-84-85-85-85-89-91-99
25-09-2016 47190 75466 26-09-2016 01-03-11-12-20-20-21-22-29-30-34-35-42-46-49-50-52-55-58-66-71-71-72-82-84-94-97
11-07-2016 83690 90511 12-07-2016 00-01-05-11-12-17-29-32-33-36-40-49-52-55-56-56-57-59-59-73-77-78-78-79-84-87-95
09-06-2016 23090 68089 10-06-2016 03-04-05-12-13-16-17-21-29-33-35-36-41-50-50-56-62-62-67-70-72-73-73-74-76-79-89
28-05-2016 92490 95848 29-05-2016 00-01-01-06-07-15-16-28-29-34-39-48-48-50-57-62-63-70-77-77-77-80-82-84-86-92-95
12-03-2016 76090 78400 13-03-2016 00-06-06-16-19-19-36-37-46-49-55-59-66-66-69-71-74-74-76-79-84-85-85-87-93-95-98
03-12-2015 15390 83363 04-12-2015 00-02-06-07-08-11-12-14-15-23-25-44-45-47-51-57-60-63-63-64-74-74-77-80-91-93-94
10-10-2015 17590 18535 11-10-2015 02-02-05-10-12-12-13-13-15-20-27-32-35-36-38-41-43-45-47-48-62-64-65-67-68-79-96
01-10-2015 71290 54201 02-10-2015 01-02-03-04-11-19-23-29-31-38-46-49-60-61-61-66-72-78-80-81-83-87-89-90-91-95-98
29-08-2015 88290 50436 30-08-2015 11-15-16-18-21-24-26-29-30-32-36-38-39-39-43-43-50-50-56-62-66-75-80-89-89-91-99
25-07-2015 15890 79675 26-07-2015 00-01-03-10-12-17-20-31-34-38-42-50-51-52-56-63-65-69-75-76-80-82-90-93-94-97-99
22-07-2015 17590 98120 23-07-2015 08-08-10-12-14-14-15-16-18-20-23-33-33-36-41-45-45-45-47-49-58-69-69-71-80-82-88
22-01-2015 24290 98700 23-01-2015 00-03-03-08-11-22-23-26-28-35-38-39-45-45-45-48-53-54-61-63-84-85-88-91-91-92-94
10-09-2014 75090 51987 11-09-2014 03-05-06-09-18-21-27-28-33-36-42-42-43-44-60-66-70-75-75-75-78-85-86-87-92-94-96
04-09-2014 86390 89997 05-09-2014 05-06-20-30-31-31-33-40-44-44-46-46-48-51-58-61-65-66-69-73-74-76-76-77-96-97-98
07-03-2014 45290 48911 08-03-2014 08-10-11-14-14-24-28-31-34-34-38-39-44-47-47-48-48-50-50-51-65-70-75-79-90-90-96
02-11-2013 89390 88072 03-11-2013 00-12-18-28-32-34-38-39-42-44-47-49-50-66-66-68-71-72-72-73-75-77-79-83-89-93-94
19-09-2013 63090 48439 20-09-2013 09-13-27-29-35-36-37-37-39-42-45-46-48-51-54-55-55-55-57-57-62-67-68-76-78-89-95
27-02-2013 83590 36897 28-02-2013 00-15-30-36-38-39-44-44-62-67-70-76-77-77-78-78-81-83-83-84-88-93-94-95-97-97-97
06-02-2013 27690 47956 07-02-2013 01-01-03-14-15-16-16-21-43-44-48-50-51-54-56-61-62-64-65-68-80-80-83-84-93-95-96
04-11-2012 30790 52582 05-11-2012 09-10-11-11-13-15-23-24-36-36-41-43-51-59-60-60-68-68-70-73-79-81-82-84-86-89-93
13-05-2012 71190 08377 14-05-2012 02-04-08-25-30-32-32-36-43-53-59-60-63-66-68-71-73-77-79-79-84-85-86-88-92-95-97
09-05-2012 62990 68360 10-05-2012 01-02-03-06-12-15-21-33-37-40-46-47-56-60-68-68-73-74-80-82-86-87-89-92-96-97-97
01-05-2012 99390 49051 02-05-2012 02-04-05-05-08-11-11-18-19-21-24-27-36-37-37-39-41-44-44-45-51-62-73-79-80-89-91
18-04-2012 13490 53089 19-04-2012 00-01-02-05-17-19-19-25-34-36-38-38-44-52-65-71-71-73-74-76-85-89-91-91-92-94-95
19-02-2012 23590 26155 20-02-2012 02-08-14-16-21-23-24-27-28-32-35-36-39-44-47-48-54-55-59-60-70-72-78-86-93-98-99
09-02-2012 19590 71959 10-02-2012 02-05-30-32-38-40-40-53-54-55-56-58-59-59-62-63-69-72-73-74-82-88-89-93-94-96-99
15-07-2011 55290 83777 16-07-2011 00-02-14-16-16-20-22-25-30-30-47-48-51-55-63-67-67-70-76-76-76-77-78-79-86-90-91
25-01-2011 33590 46566 26-01-2011 12-16-21-22-26-31-38-43-47-48-54-54-58-61-63-66-72-83-84-85-87-87-90-92-92-93-96
21-01-2011 59090 73445 22-01-2011 11-12-12-17-18-18-21-21-21-24-26-30-33-38-45-45-53-54-59-63-71-72-74-77-82-86-87
26-12-2010 80790 46410 27-12-2010 02-04-07-10-10-14-20-21-25-27-28-29-37-40-44-46-47-48-51-58-62-63-65-67-81-86-91
05-07-2010 03190 76284 06-07-2010 01-01-02-02-06-15-15-20-26-27-30-36-36-37-39-43-57-58-65-76-84-86-87-88-91-97-99
23-03-2010 97190 21664 24-03-2010 04-14-15-23-28-29-30-31-34-38-48-48-51-52-56-58-64-71-71-72-76-79-85-86-88-89-90
18-06-2009 64090 59302 19-06-2009 00-01-02-03-08-09-11-23-26-33-33-34-35-39-43-56-60-65-66-75-78-83-89-90-91-93-99
06-03-2009 40590 62752 07-03-2009 00-01-03-04-06-07-19-23-32-38-39-52-52-52-53-57-58-66-67-68-69-70-72-76-97-98-98
17-01-2009 04690 51146 18-01-2009 01-12-13-13-16-17-20-20-24-41-45-46-49-54-59-60-64-75-76-79-79-82-84-84-86-87-95
15-01-2009 27090 68046 16-01-2009 05-06-12-12-15-22-32-32-33-33-38-39-46-46-50-55-62-63-63-68-69-71-78-79-84-85-98
25-09-2007 88590 08300 26-09-2007 00-00-06-07-09-10-13-13-19-20-27-28-32-33-38-48-50-50-51-56-59-60-60-65-70-76-87
04-08-2007 19490 96374 05-08-2007 00-01-06-17-17-21-23-27-28-34-46-48-48-57-61-64-64-68-68-72-74-86-86-90-92-94-96
16-04-2007 70590 51043 17-04-2007 17-19-21-27-30-32-33-35-38-38-39-39-41-43-49-52-54-54-61-65-67-75-86-89-93-93-95
25-02-2007 24690 72713 26-02-2007 03-04-10-11-11-12-13-16-29-31-37-38-39-40-45-46-48-52-53-56-59-66-70-72-76-77-83
24-08-2006 83190 72934 25-08-2006 06-07-09-11-21-26-30-34-34-42-44-46-50-64-66-68-70-71-72-74-77-93-94-95-96-97-99
26-07-2006 08890 11405 27-07-2006 05-05-06-07-08-13-16-21-28-30-34-40-45-48-66-67-69-72-75-79-82-85-86-93-94-96-98
29-04-2006 67890 54381 30-04-2006 05-05-07-20-20-22-32-36-39-40-43-50-55-56-61-77-81-82-83-83-86-87-88-95-96-96-97
30-12-2005 48190 84069 31-12-2005 00-05-12-13-16-18-22-23-23-25-26-27-31-41-47-53-58-59-61-63-69-69-73-82-83-83-88
09-11-2005 43990 72718 10-11-2005 02-08-08-18-21-22-23-29-32-33-44-45-47-53-53-58-62-71-72-74-74-78-82-83-92-97-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 90 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 90 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 90 thì hôm sau về con gì? Đề về 90 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 90 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 90 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 90 có nghĩa là như thế nào

Đề về 90 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 90 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc90, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 90 hoặc đề 90.

Khi đề về 90 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 90 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 90 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 90 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 90 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 90 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 90 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 90 người chơi chỉ cần lấy 9 + 0 = 90 như thế sẽ ra được số 90 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 90.

Khi mơ về số đề 90 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 90 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 90 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 90 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 90 đó. Đừng bỏ lỡ con số 90 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 90 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 90 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 03 – 40

Khi mơ thấy con số 90 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 90 bằng vàng là: 05 – 04

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 90 thì hãy đánh số đề con 90, 00 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 90 thì đánh con số 90, 00 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 90 đuổi theo mình thì quất ngay con số 20, 30 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 90 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 90 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 90 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 90 đánh con gì

Đề về 90 mà đi kèm con lô 90 thì hôm sau bạn cứ cặp con 90, 03 mà đánh

Nếu đề 90 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 90, 00 về cùng nhau

Lô 90 mà xuất hiện cùng đề 90, đừng nên bỏ qua con 01, 04 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 94 về cùng lô tô con 04, chốt ngay bạch thủ 00

Đề 90 mà về cùng lô 07, ngày mai nổ con 03 chắc chắn, nếu 00 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 05, 09

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 90 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.