Đề về 93 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 93

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 5 Lần 19 - 3 Lần 66 - 3 Lần
49 - 2 Lần 47 - 2 Lần 15 - 2 Lần
38 - 2 Lần 76 - 2 Lần 30 - 2 Lần
17 - 2 Lần 23 - 2 Lần 55 - 2 Lần
61 - 2 Lần 93 - 1 Lần 31 - 1 Lần
99 - 1 Lần 72 - 1 Lần 29 - 1 Lần
22 - 1 Lần 53 - 1 Lần 45 - 1 Lần
02 - 1 Lần 13 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 58 - 1 Lần 98 - 1 Lần
70 - 1 Lần 34 - 1 Lần 63 - 1 Lần
96 - 1 Lần 71 - 1 Lần 18 - 1 Lần
94 - 1 Lần 39 - 1 Lần 01 - 1 Lần
11 - 1 Lần 87 - 1 Lần 03 - 1 Lần
60 - 1 Lần 57 - 1 Lần 35 - 1 Lần
73 - 1 Lần 65 - 1 Lần 08 - 1 Lần
69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 93

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 12 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 93

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-08-2023 16893 41861 15-08-2023 00-01-02-04-06-08-08-17-22-26-35-45-45-54-56-59-61-62-67-68-75-77-78-88-90-97-99
26-06-2023 03493 49195 27-06-2023 06-07-07-09-09-13-19-23-24-29-36-39-43-44-59-61-62-63-71-74-79-81-82-92-95-96-97
09-09-2022 01293 17535 10-09-2022 03-06-11-12-16-16-21-24-31-32-35-36-37-40-43-47-48-50-55-62-68-70-74-78-79-83-98
18-08-2022 92993 75303 19-08-2022 03-08-15-15-15-15-17-20-24-27-30-31-32-44-44-50-55-55-57-61-75-85-90-92-95-96-98
22-07-2022 04093 15361 23-07-2022 00-03-05-22-27-31-38-42-45-46-48-50-51-53-53-54-55-61-61-70-72-73-80-87-93-96-97
19-07-2022 53393 25496 20-07-2022 07-14-14-15-18-20-23-27-28-29-35-35-37-39-45-48-55-61-72-76-80-87-87-90-92-93-96
08-03-2022 62593 08663 09-03-2022 02-10-15-17-33-38-41-41-48-48-49-53-54-60-62-63-71-75-77-79-84-85-87-89-90-95-96
09-01-2022 93093 08845 10-01-2022 06-07-21-22-24-33-35-36-43-45-48-50-52-54-55-63-63-64-64-73-73-77-81-81-82-86-96
22-11-2021 36593 24880 23-11-2021 06-09-11-16-17-17-23-25-31-31-37-39-39-42-52-54-63-74-80-80-81-83-89-89-93-98-99
16-09-2021 12093 35330 17-09-2021 05-10-15-19-29-30-30-32-41-49-51-53-58-60-66-67-75-76-77-78-78-79-79-89-90-94-99
20-08-2021 04793 69157 21-08-2021 00-01-03-12-12-14-14-15-19-27-28-32-36-40-41-44-46-47-56-57-64-74-78-79-84-91-94
08-05-2021 26493 76369 09-05-2021 01-04-05-06-11-12-12-13-15-36-42-46-46-48-49-50-55-58-60-66-69-72-84-87-94-98-99
01-04-2021 50393 01795 02-04-2021 06-08-10-15-15-16-17-19-33-43-43-45-48-50-51-52-58-66-67-68-81-82-82-86-88-91-95
24-12-2020 79993 36287 25-12-2020 03-11-12-14-22-23-35-35-49-49-49-50-51-52-54-55-59-61-67-72-76-80-86-87-91-93-96
21-12-2020 27693 81613 22-12-2020 00-02-06-08-13-16-28-36-43-52-53-60-61-62-62-64-67-71-75-76-79-79-80-85-87-90-92
17-11-2020 82093 88630 18-11-2020 02-05-05-06-12-16-20-30-30-38-41-43-49-56-58-60-64-67-68-68-71-78-88-90-91-96-99
06-09-2020 01993 13853 07-09-2020 03-09-11-15-23-25-35-37-38-43-48-49-52-52-53-54-55-55-61-61-62-69-75-91-92-93-94
22-08-2019 56093 79347 23-08-2019 01-12-18-21-23-31-34-38-39-47-48-62-63-66-67-72-73-76-78-80-80-87-87-89-89-91-94
02-04-2019 71393 18934 03-04-2019 06-16-18-29-30-31-34-34-37-42-47-48-52-52-64-73-75-76-77-77-80-81-86-88-92-96-98
23-12-2018 47793 50522 24-12-2018 03-05-07-16-20-22-22-24-30-32-34-37-43-48-49-51-52-61-63-64-66-76-81-82-88-96-99
08-12-2018 64793 77308 09-12-2018 03-04-06-08-14-22-25-26-27-35-44-45-45-47-48-49-51-55-59-59-61-68-77-82-84-86-99
11-11-2017 02893 99365 12-11-2017 02-04-14-20-23-27-30-33-36-38-40-46-50-56-57-65-65-65-66-66-75-84-85-86-86-97-99
10-09-2017 37993 08819 11-09-2017 04-07-07-08-14-15-16-18-18-19-26-28-31-36-41-45-51-72-81-81-83-85-88-90-95-97-98
09-07-2017 96993 32247 10-07-2017 01-04-15-16-18-19-20-31-36-40-42-46-46-47-51-53-60-63-73-78-83-84-85-89-96-96-97
21-11-2016 39593 89476 22-11-2016 03-04-06-09-11-12-23-28-34-35-39-45-46-49-50-51-54-68-75-76-77-78-82-83-84-90-92
13-06-2016 49093 25602 14-06-2016 01-02-07-09-10-13-20-26-28-29-30-32-32-33-52-56-57-58-61-61-75-78-87-89-92-97-99
08-04-2016 93793 45423 09-04-2016 02-03-07-09-11-17-23-23-23-24-26-32-34-37-43-49-53-63-67-68-72-75-76-80-87-91-93
16-03-2016 42093 98518 17-03-2016 05-05-07-12-18-24-32-38-57-61-63-64-68-69-69-71-73-75-75-78-84-85-87-88-89-93-98
23-06-2015 19993 36770 24-06-2015 03-12-19-24-27-32-35-38-38-41-41-50-56-59-59-60-63-70-73-74-75-78-86-92-95-98-99
26-04-2015 14493 53429 27-04-2015 04-04-07-07-15-15-17-18-21-23-29-29-35-36-39-40-48-55-58-61-76-77-77-81-86-88-89
28-02-2015 62393 58195 01-03-2015 00-03-05-08-12-16-26-33-34-37-43-52-54-55-63-64-67-68-68-70-73-73-79-84-92-93-95
25-09-2014 49293 08111 26-09-2014 06-07-11-11-18-18-19-22-23-23-23-28-29-39-48-49-52-57-70-72-74-75-78-81-93-94-96
04-04-2014 17893 04655 05-04-2014 06-08-14-18-19-25-27-28-33-33-36-40-40-42-43-43-50-55-60-60-61-62-62-66-87-89-97
07-10-2013 05393 81438 08-10-2013 02-03-06-07-13-25-28-29-32-34-38-43-47-47-48-48-58-65-65-71-71-71-72-72-83-87-99
05-09-2013 31593 27101 06-09-2013 01-01-09-24-26-31-32-32-38-42-44-44-45-54-58-62-65-66-70-80-83-86-90-95-97-98-98
18-02-2013 75593 41415 19-02-2013 00-02-07-08-09-10-13-15-15-26-32-40-42-42-59-59-62-68-73-74-75-88-90-90-94-95-98
12-01-2013 62793 26415 13-01-2013 06-06-15-15-30-31-32-34-38-40-43-43-51-59-59-60-66-68-70-72-73-82-82-82-86-91-92
21-10-2012 35693 35772 22-10-2012 04-14-14-18-19-27-27-28-29-30-32-38-42-43-50-53-54-58-59-68-72-81-82-86-88-90-98
18-10-2012 69893 38339 19-10-2012 02-14-14-16-21-25-26-29-34-39-42-43-47-48-50-50-51-51-55-66-68-68-75-79-85-94-96
11-05-2012 02893 33176 12-05-2012 05-08-12-14-15-20-28-28-29-29-31-31-32-37-40-41-49-52-58-68-75-76-80-81-82-92-94
06-04-2012 28993 53823 07-04-2012 03-05-22-23-24-24-25-27-31-34-34-36-37-38-39-49-50-55-57-62-63-65-66-75-78-80-88
06-01-2012 02193 24260 07-01-2012 01-04-12-29-31-33-38-38-41-44-48-50-51-58-59-60-64-64-64-73-88-88-88-92-95-96-97
20-08-2011 32193 86173 21-08-2011 01-05-07-09-12-17-21-27-29-30-34-44-53-57-58-58-61-62-73-77-77-78-78-83-85-88-97
08-05-2011 08493 69349 09-05-2011 02-04-05-21-23-25-29-40-41-42-49-50-50-59-60-70-71-75-76-82-85-93-94-94-94-97-98
25-03-2011 54393 13319 26-03-2011 04-09-12-12-15-19-22-24-35-38-41-46-48-53-53-56-57-59-60-64-65-66-72-79-85-86-96
22-12-2010 96593 26395 23-12-2010 02-02-07-11-13-25-27-28-28-31-34-37-38-39-56-58-66-68-69-73-75-77-80-83-83-87-95
23-10-2010 89193 92355 24-10-2010 02-04-08-09-22-23-23-24-25-34-34-38-42-42-48-51-52-54-55-56-62-64-66-67-68-76-85
24-09-2010 42793 77066 25-09-2010 00-03-04-05-08-20-22-25-26-27-33-38-41-46-49-61-64-66-72-77-79-80-80-88-88-89-90
11-06-2010 60593 87219 12-06-2010 02-07-12-15-19-21-24-27-28-36-41-46-48-55-60-62-63-65-66-68-76-78-84-86-88-89-95
30-12-2009 47193 70849 31-12-2009 01-04-04-10-21-35-35-36-38-40-43-49-57-60-62-68-72-78-83-86-86-91-92-93-93-97-99
30-11-2009 81793 43102 01-12-2009 02-04-06-07-11-19-21-26-28-30-33-34-35-40-41-51-59-60-60-70-74-78-93-94-94-94-99
22-01-2008 21893 62698 23-01-2008 05-23-26-26-28-41-41-44-45-46-58-62-66-68-73-74-74-78-80-82-89-90-91-94-98-99-99
12-01-2008 41093 36566 13-01-2008 02-02-04-14-14-19-22-24-24-25-26-28-31-36-36-37-39-60-66-75-75-76-76-84-90-92-93
18-10-2007 86293 30795 19-10-2007 01-06-09-14-21-23-27-30-37-38-45-46-50-51-52-66-67-68-74-78-80-84-86-87-89-95-95
30-08-2007 25693 42117 31-08-2007 07-10-17-23-26-26-30-31-32-38-51-53-55-55-58-59-59-59-60-60-63-70-71-84-87-93-97
30-06-2007 06293 94817 01-07-2007 02-06-09-13-16-17-24-29-34-34-36-36-38-44-48-53-56-65-66-71-80-81-82-82-91-93-94
15-05-2007 83693 24258 16-05-2007 01-03-05-08-14-20-20-28-34-38-39-45-50-55-58-58-62-62-65-67-69-72-74-75-75-87-91
29-04-2007 06993 46099 30-04-2007 02-06-15-24-32-33-35-39-41-42-43-47-50-56-58-59-62-63-70-71-72-75-77-93-99-99-99
04-02-2007 68493 40131 05-02-2007 03-05-06-09-17-17-20-21-22-31-31-34-37-38-52-53-55-58-58-60-65-66-68-72-91-94-94
07-06-2006 05593 92871 08-06-2006 03-05-08-08-09-12-13-15-19-21-21-29-29-31-38-52-54-63-71-75-81-86-87-87-90-94-97
17-11-2005 74793 94294 18-11-2005 01-02-06-08-11-17-20-22-25-27-27-30-35-46-46-49-61-63-64-72-73-76-79-92-94-96-99
10-10-2005 75293 00966 11-10-2005 03-04-05-06-16-21-29-34-38-40-43-46-46-49-52-54-54-57-59-64-66-67-70-80-84-93-95
09-10-2005 12393 75293 10-10-2005 03-04-19-27-30-34-36-38-40-42-44-44-57-59-59-60-65-67-71-75-77-78-87-93-95-96-96
06-09-2005 02993 84338 07-09-2005 01-06-16-18-19-19-21-25-29-33-33-38-44-50-62-66-68-68-84-85-86-87-88-91-94-96-96
19-07-2005 78993 54407 20-07-2005 07-09-14-14-15-15-20-22-22-23-34-35-36-41-42-47-54-64-69-69-77-79-84-87-91-93-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 93 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 93 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 93 thì hôm sau về con gì? Đề về 93 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 93 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 93 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 93 có nghĩa là như thế nào

Đề về 93 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 93 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc93, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 93 hoặc đề 93.

Khi đề về 93 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 93 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 93 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 93 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 93 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 93 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 93 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 93 người chơi chỉ cần lấy 9 + 3 = 93 như thế sẽ ra được số 93 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 93.

Khi mơ về số đề 93 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 93 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 93 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 93 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 93 đó. Đừng bỏ lỡ con số 93 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 93 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 93 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 33 – 43

Khi mơ thấy con số 93 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 93 bằng vàng là: 35 – 34

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 93 thì hãy đánh số đề con 93, 34 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 93 thì đánh con số 93, 63 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 93 đuổi theo mình thì quất ngay con số 23, 33 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 93 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 93 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 93 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 93 đánh con gì

Đề về 93 mà đi kèm con lô 93 thì hôm sau bạn cứ cặp con 93, 33 mà đánh

Nếu đề 93 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 93, 35 về cùng nhau

Lô 93 mà xuất hiện cùng đề 93, đừng nên bỏ qua con 31, 34 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 94 về cùng lô tô con 34, chốt ngay bạch thủ 33

Đề 93 mà về cùng lô 37, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 30 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 35, 39

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 93 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.