Đề về 94 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 94

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 86 - 3 Lần 41 - 2 Lần
23 - 2 Lần 11 - 2 Lần 42 - 2 Lần
65 - 2 Lần 22 - 2 Lần 34 - 2 Lần
83 - 2 Lần 60 - 1 Lần 06 - 1 Lần
17 - 1 Lần 18 - 1 Lần 61 - 1 Lần
98 - 1 Lần 02 - 1 Lần 69 - 1 Lần
63 - 1 Lần 66 - 1 Lần 51 - 1 Lần
08 - 1 Lần 28 - 1 Lần 73 - 1 Lần
54 - 1 Lần 78 - 1 Lần 90 - 1 Lần
96 - 1 Lần 67 - 1 Lần 99 - 1 Lần
46 - 1 Lần 64 - 1 Lần 55 - 1 Lần
43 - 1 Lần 09 - 1 Lần 12 - 1 Lần
32 - 1 Lần 52 - 1 Lần 40 - 1 Lần
04 - 1 Lần 30 - 1 Lần 29 - 1 Lần
01 - 1 Lần 94 - 1 Lần 95 - 1 Lần
92 - 1 Lần 21 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 94

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 94

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-12-2023 87694 47521 05-12-2023 00-06-07-21-31-31-36-38-40-41-44-51-51-57-59-61-62-66-66-73-75-75-76-78-81-84-99
03-07-2023 96894 06883 04-07-2023 03-09-09-11-13-14-20-21-24-25-31-33-48-50-58-62-67-70-72-76-77-83-85-89-92-94-97
05-02-2023 06194 35492 06-02-2023 09-10-10-14-14-17-19-20-25-31-34-35-43-50-56-58-61-66-74-86-87-88-92-92-94-95-99
18-09-2022 14894 62198 19-09-2022 02-04-08-08-22-24-26-27-34-39-39-42-46-50-53-56-60-61-62-72-74-77-84-85-94-95-98
09-04-2022 34194 25295 10-04-2022 01-02-04-05-09-16-17-22-29-31-33-33-37-42-48-51-53-66-69-72-74-88-90-95-96-98-98
02-01-2022 93494 37061 03-01-2022 02-04-19-21-27-30-34-34-38-47-59-61-66-66-66-71-71-71-72-74-75-77-88-89-89-92-99
26-09-2021 21694 73011 27-09-2021 08-11-11-14-17-21-26-29-30-34-34-37-42-43-44-59-59-65-66-68-69-81-82-84-90-97-99
11-07-2021 38294 48323 12-07-2021 04-04-07-21-23-24-27-33-37-42-43-43-44-46-48-49-53-57-65-70-72-73-81-83-88-99-99
10-07-2021 53594 38294 11-07-2021 01-04-07-07-20-21-33-35-38-40-41-42-49-51-55-55-56-62-63-69-77-83-85-85-94-94-98
11-10-2020 82094 25618 12-10-2020 03-04-05-10-10-12-14-18-20-28-31-33-35-38-40-42-58-65-65-71-71-75-76-84-95-96-96
14-12-2019 46694 20806 15-12-2019 01-02-04-06-06-08-12-13-14-25-27-27-32-36-41-51-53-56-58-68-72-75-76-81-94-95-97
02-11-2019 93894 40911 03-11-2019 03-04-09-11-11-12-17-20-24-25-29-34-35-38-44-44-45-47-60-64-74-74-77-84-90-93-94
27-07-2019 65694 59008 28-07-2019 08-11-13-16-24-25-30-30-31-35-44-49-52-52-54-56-69-69-69-71-78-83-88-91-92-92-93
27-10-2018 13194 68886 28-10-2018 03-06-12-13-13-23-23-26-40-43-43-48-50-51-51-57-63-65-69-75-78-85-86-88-90-94-95
28-06-2018 51594 66983 29-06-2018 01-02-04-05-08-14-15-15-18-26-29-42-45-49-51-52-57-58-72-77-78-79-80-83-85-89-97
05-04-2018 37294 76309 06-04-2018 01-01-09-10-15-26-28-29-30-40-44-54-61-66-67-68-69-71-74-80-81-85-85-91-96-97-97
25-03-2018 96594 07223 26-03-2018 03-04-09-11-11-23-26-27-28-36-37-46-49-50-55-55-62-64-69-69-70-79-79-81-85-96-97
19-03-2018 08294 61165 20-03-2018 06-12-13-25-27-27-32-33-33-33-36-37-38-40-43-44-46-46-48-57-57-65-67-77-83-88-98
07-07-2017 28294 13786 08-07-2017 00-12-15-17-32-37-38-54-56-57-58-61-68-69-70-75-80-81-82-86-86-90-92-92-93-95-98
28-06-2017 82194 33512 29-06-2017 02-03-08-12-14-14-17-19-19-20-26-26-27-29-29-34-36-43-49-53-56-60-66-66-81-93-93
16-05-2017 99794 89370 17-05-2017 01-13-24-26-29-31-33-36-36-40-44-44-50-50-58-61-63-64-69-70-70-72-73-90-92-98-99
24-10-2016 94694 18942 25-10-2016 08-10-10-12-13-16-17-19-20-24-25-26-28-33-42-44-47-56-63-66-79-84-87-90-92-93-94
21-09-2016 76294 24509 22-09-2016 01-03-04-09-10-13-22-37-48-50-51-55-56-58-59-65-68-68-71-77-77-80-82-84-84-91-97
19-05-2016 59894 48441 20-05-2016 01-08-12-13-14-19-23-31-31-38-41-43-49-52-55-56-58-60-60-60-64-70-71-77-93-95-99
03-03-2016 59194 74704 04-03-2016 01-04-05-13-15-18-20-27-28-29-33-34-43-48-48-51-56-57-57-60-61-62-63-67-73-81-92
26-10-2015 16894 72228 27-10-2015 07-09-15-16-26-28-33-37-38-40-42-53-55-59-60-64-66-69-71-73-73-75-79-89-93-95-98
24-10-2015 21494 76970 25-10-2015 10-10-16-18-18-26-27-27-32-33-34-42-45-45-49-55-60-63-68-68-70-74-76-83-87-89-96
09-09-2015 81894 60043 10-09-2015 06-07-14-15-20-27-29-30-32-40-40-43-47-53-63-65-66-66-68-69-77-78-83-86-87-89-95
26-06-2014 11494 60240 27-06-2014 19-22-23-36-40-41-41-44-54-54-58-60-63-63-67-73-76-83-83-85-88-90-92-93-96-99-99
01-05-2014 89294 99852 02-05-2014 01-09-09-16-19-19-20-23-23-28-32-35-37-37-39-39-42-48-52-52-58-67-81-85-86-98-98
23-03-2014 27894 98417 24-03-2014 06-13-17-17-18-18-25-28-29-46-47-48-54-57-60-63-63-73-77-77-78-89-89-90-91-95-99
15-11-2013 50194 54106 16-11-2013 03-06-07-09-12-13-31-34-35-39-39-40-41-44-51-52-69-69-70-71-75-75-77-78-85-89-91
27-08-2013 39494 63396 28-08-2013 02-08-11-13-16-19-20-21-27-28-38-38-41-44-46-53-54-54-74-76-81-82-84-85-94-96-99
05-02-2013 23094 27690 06-02-2013 02-09-27-32-33-35-38-38-41-52-52-54-57-64-66-69-71-75-87-87-89-90-91-91-97-97-98
26-11-2012 33594 45808 27-11-2012 01-01-06-08-13-19-20-26-35-35-42-53-56-56-61-63-65-71-72-76-78-79-80-90-97-97-99
22-05-2012 81494 75086 23-05-2012 00-05-06-09-09-10-11-11-15-26-27-37-42-43-43-49-53-56-58-60-63-70-85-86-87-93-94
13-06-2011 75894 91651 14-06-2011 11-14-20-23-25-27-34-41-46-48-51-51-53-54-56-58-60-64-68-70-77-79-86-89-90-95-98
30-05-2011 04594 25166 31-05-2011 05-10-12-18-22-24-24-30-40-50-54-62-64-65-66-66-71-72-74-75-89-89-90-93-96-97-98
05-05-2011 21494 64832 06-05-2011 00-01-03-04-08-11-16-20-25-26-31-32-33-34-42-44-51-53-57-61-67-72-72-74-75-91-95
09-01-2011 51294 07641 10-01-2011 00-00-01-02-05-07-08-13-25-32-39-41-42-44-57-58-59-63-64-64-69-75-75-82-85-94-99
14-12-2010 60494 75178 15-12-2010 01-07-18-22-27-28-29-31-33-33-34-36-36-39-50-53-58-64-65-73-76-78-79-89-90-90-97
25-06-2010 84894 06306 26-06-2010 02-03-06-12-17-17-17-19-21-24-24-24-25-26-26-42-55-67-67-72-72-75-83-85-97-98-99
14-03-2010 53494 35806 15-03-2010 05-06-06-06-13-24-30-31-37-39-42-44-52-53-73-73-77-78-83-86-87-88-88-94-95-96-96
14-12-2009 00094 73634 15-12-2009 03-07-08-11-15-19-23-24-34-37-39-39-45-50-52-52-56-59-62-70-71-74-78-78-80-96-98
26-08-2009 92594 67655 27-08-2009 06-06-08-12-15-19-34-40-48-50-52-54-55-59-61-65-68-73-76-83-84-86-88-88-94-97-98
10-06-2009 61194 45864 11-06-2009 00-00-02-02-06-06-08-12-15-23-35-40-46-53-54-54-54-56-64-67-70-78-78-79-95-98-99
03-04-2009 33394 97301 04-04-2009 01-06-07-08-12-13-14-15-23-24-32-34-36-38-40-41-44-48-48-56-59-61-67-69-78-86-87
02-02-2009 33794 93822 03-02-2009 18-19-19-22-24-40-41-42-52-52-61-62-63-64-66-67-68-72-80-81-84-86-86-90-95-98-99
07-07-2008 80894 96370 08-07-2008 00-01-12-24-27-32-34-42-46-46-49-59-62-63-63-64-69-70-72-77-81-83-84-85-94-97-98
12-03-2008 96994 86246 13-03-2008 06-11-12-23-23-37-39-46-49-51-54-54-55-58-62-68-68-72-80-84-85-86-88-90-90-96-97
18-02-2008 41494 16765 19-02-2008 10-12-14-15-21-21-27-31-31-31-36-36-47-51-56-59-60-64-65-80-83-84-86-87-89-90-99
27-01-2008 85694 81960 28-01-2008 00-01-01-03-05-08-15-16-16-17-19-22-31-39-42-51-60-61-62-65-74-75-80-81-83-91-93
31-12-2007 22894 80263 01-01-2008 01-01-03-07-07-11-17-17-22-27-30-41-44-46-56-58-63-64-68-72-73-79-81-82-87-92-93
18-09-2007 36594 64554 19-09-2007 03-04-04-14-19-20-23-28-29-30-38-40-44-52-52-54-56-58-60-65-78-84-84-88-94-96-97
16-07-2007 79194 03869 17-07-2007 00-03-09-11-17-22-26-33-34-35-42-43-45-45-53-54-55-57-61-64-69-70-70-75-89-90-92
13-06-2007 10494 22099 14-06-2007 07-09-10-25-27-29-31-43-45-45-49-53-55-56-58-62-66-71-80-81-87-90-92-94-95-97-99
18-05-2007 79394 63029 19-05-2007 08-09-10-12-14-14-25-29-30-32-38-45-47-47-48-52-65-66-71-73-74-79-83-86-90-92-95
15-03-2007 57794 75934 16-03-2007 09-10-14-16-17-19-19-24-28-34-37-40-41-42-42-43-48-50-56-66-70-70-81-82-84-93-94
16-12-2006 40494 08122 17-12-2006 07-11-15-19-20-22-25-29-32-39-41-45-45-60-60-63-66-66-72-73-75-83-84-84-88-88-88
31-07-2006 62094 10502 01-08-2006 02-05-08-10-13-18-19-22-25-32-34-37-38-51-52-52-54-57-66-74-82-84-85-91-92-94-95
25-04-2006 76394 73273 26-04-2006 00-02-05-15-16-16-18-24-24-32-34-34-37-45-50-52-56-59-60-66-73-76-78-79-81-85-94
18-11-2005 94294 10230 19-11-2005 06-09-11-16-20-21-24-30-41-42-46-46-46-49-49-61-62-69-70-79-86-88-89-90-90-94-94
27-07-2005 85994 99167 28-07-2005 00-08-18-19-27-32-36-40-41-43-45-46-47-56-58-58-61-62-62-62-66-67-68-74-88-92-98
20-06-2005 44194 52742 21-06-2005 02-03-11-12-14-26-33-34-40-42-42-43-48-51-54-56-58-63-65-67-68-79-79-85-88-94-95

Nếu bạn đam mê xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy, hôm nay đề về 94 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 94 thì hôm sau về con gì? Đề về 94 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 94 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề hôm nay về 94 nghĩa là gì?

Đề hôm nay về 94 nghĩa là gì?

Đề hôm nay về 94 nghĩa là gì?

Đề về 94 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 94 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc94, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 94 hoặc đề 94.

Khi đề về 94 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đề về 94 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất theo chạm

Đề về 94 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất theo chạm?

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 94 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 94 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 94 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 94 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 94 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 94 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 94 người chơi chỉ cần lấy 9 + 4 = 94 như thế sẽ ra được số 94 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 94.

Mơ thấy số 94 thì đánh con gì để trúng lớn?

Mơ thấy số 94 thì đánh con gì để trúng lớn?

Mơ thấy số 94 thì đánh con gì để trúng lớn?

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 94 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 94 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 94 đó. Đừng bỏ lỡ con số 94 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 94 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 94 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 43 – 44

Khi mơ thấy con số 94 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 94 bằng vàng là: 45 – 44

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 94 thì hãy đánh số đề con 94, 44 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 94 thì đánh con số 94, 64 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 94 đuổi theo mình thì quất ngay con số 24, 44 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 94 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 94 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 94 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đề về 94 mà đi kèm con lô 94 thì hôm sau bạn cứ cặp con 94, 43 mà đánh

Nếu đề 94 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 94, 45 về cùng nhau

Lô 94 mà xuất hiện cùng đề 94, đừng nên bỏ qua con 41, 44 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 94 về cùng lô tô con 44, chốt ngay bạch thủ 44

Đề 94 mà về cùng lô 47, ngày mai nổ con 43 chắc chắn, nếu 40 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 45, 49

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 94 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.