Đề về 95 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 95

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 3 Lần 75 - 2 Lần 97 - 2 Lần
84 - 2 Lần 25 - 2 Lần 21 - 2 Lần
60 - 2 Lần 98 - 2 Lần 39 - 2 Lần
40 - 2 Lần 95 - 2 Lần 67 - 2 Lần
14 - 2 Lần 10 - 2 Lần 85 - 2 Lần
02 - 1 Lần 47 - 1 Lần 74 - 1 Lần
49 - 1 Lần 00 - 1 Lần 17 - 1 Lần
54 - 1 Lần 08 - 1 Lần 06 - 1 Lần
11 - 1 Lần 61 - 1 Lần 94 - 1 Lần
56 - 1 Lần 80 - 1 Lần 79 - 1 Lần
34 - 1 Lần 76 - 1 Lần 63 - 1 Lần
82 - 1 Lần 22 - 1 Lần 32 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 96 - 1 Lần
15 - 1 Lần 46 - 1 Lần 18 - 1 Lần
19 - 1 Lần 42 - 1 Lần 45 - 1 Lần
43 - 1 Lần 53 - 1 Lần 72 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 95

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 13 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 95

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-01-2024 62495 10240 04-01-2024 02-12-13-18-20-27-28-30-34-36-40-47-49-61-62-62-63-64-65-67-71-72-73-74-78-94-96
28-06-2023 97495 06920 29-06-2023 01-13-16-17-20-24-26-35-36-36-38-43-44-47-60-68-73-75-76-83-83-87-90-92-92-98-99
27-06-2023 49195 97495 28-06-2023 03-05-06-06-15-18-20-20-30-32-47-47-48-49-61-65-68-76-82-83-89-89-93-94-95-96-98
12-04-2023 37195 44265 13-04-2023 03-04-07-08-09-11-12-19-35-38-46-49-57-60-60-60-61-63-65-66-67-89-92-96-98-99-99
12-03-2023 56695 17375 13-03-2023 03-05-10-11-11-20-20-23-25-29-32-50-51-55-56-69-72-74-75-80-83-87-88-89-94-95-95
07-08-2022 80395 76821 08-08-2022 03-06-07-07-12-14-15-16-21-23-24-26-27-29-31-34-35-38-43-46-52-56-58-69-71-92-97
09-07-2022 10295 17772 10-07-2022 06-12-13-15-17-17-18-19-20-25-29-37-40-41-45-52-55-64-67-71-72-77-79-83-91-95-99
20-05-2022 78195 85198 21-05-2022 00-09-12-13-27-27-30-30-31-33-37-38-44-47-53-58-59-64-64-74-80-80-89-91-93-98-99
22-04-2022 31695 77318 23-04-2022 09-12-13-15-18-18-18-22-38-40-41-45-45-54-55-57-58-63-68-76-78-80-80-83-85-97-98
10-04-2022 25295 86317 11-04-2022 00-01-01-06-10-11-16-17-18-21-31-31-34-35-40-41-43-46-48-58-64-70-71-72-74-83-90
10-11-2021 43595 33422 11-11-2021 00-04-12-13-18-19-20-22-24-24-26-34-40-47-48-49-56-61-61-64-68-72-74-78-82-93-98
14-04-2021 74295 90982 15-04-2021 00-03-06-10-10-16-19-23-32-34-36-37-37-37-42-42-44-46-46-49-56-61-61-62-65-73-82
02-04-2021 01795 44110 03-04-2021 03-05-08-10-10-13-17-25-28-30-33-35-37-38-61-63-66-67-74-75-77-81-83-86-91-91-95
28-03-2021 31295 03000 29-03-2021 00-01-03-08-12-25-38-40-48-56-57-58-58-62-62-63-70-70-72-73-82-89-90-94-94-99-99
17-01-2021 55095 92549 18-01-2021 02-04-05-08-13-17-20-21-23-25-35-38-38-41-49-49-53-58-59-69-77-78-84-86-94-95-97
15-05-2020 41795 75146 16-05-2020 08-11-13-23-24-28-28-30-30-35-36-44-45-46-51-51-52-61-65-71-72-75-75-78-79-82-92
13-05-2020 12795 33963 14-05-2020 04-07-12-15-24-28-42-43-44-45-45-46-46-63-65-67-71-71-72-74-75-77-78-81-83-90-93
26-06-2019 90895 51776 27-06-2019 02-04-07-17-20-20-23-26-27-31-34-47-49-54-55-55-56-64-64-65-66-68-71-75-76-86-88
23-06-2019 84095 82084 24-06-2019 01-05-06-06-11-13-16-16-22-24-31-36-39-44-44-48-50-58-62-64-72-72-74-84-85-90-96
05-07-2018 92295 93514 06-07-2018 02-10-14-14-22-24-28-31-31-44-44-49-55-56-57-75-77-81-82-82-84-86-87-90-94-94-99
04-07-2018 31995 92295 05-07-2018 02-04-08-14-15-18-21-22-28-28-29-36-40-44-46-53-58-68-68-71-80-83-88-95-97-98-99
06-02-2018 68495 74825 07-02-2018 01-01-04-06-12-15-17-25-32-43-50-52-55-60-64-72-73-77-79-80-81-84-88-88-92-93-96
21-10-2017 75095 45353 22-10-2017 03-05-07-09-15-17-23-25-28-28-34-37-44-45-53-55-55-55-59-74-76-78-79-84-87-90-97
12-09-2017 76795 64060 13-09-2017 04-06-12-18-24-24-24-34-38-39-40-57-57-59-60-60-62-69-69-73-82-88-89-95-95-99-99
06-05-2017 61795 26439 07-05-2017 04-05-18-20-27-27-29-37-39-39-43-47-53-57-62-66-67-72-75-77-81-83-86-87-94-95-98
12-03-2017 63995 51674 13-03-2017 02-09-19-20-21-28-32-39-39-40-40-41-43-47-47-58-61-65-66-68-70-72-74-78-86-93-99
03-04-2016 27895 57747 04-04-2016 00-11-12-15-16-20-27-32-35-37-37-40-43-47-50-51-55-58-64-65-71-73-74-75-83-87-99
06-12-2015 94295 85725 07-12-2015 03-03-09-21-22-25-28-31-34-40-42-43-45-47-48-50-55-57-61-62-63-71-80-83-84-86-92
03-08-2015 60895 63108 04-08-2015 05-05-06-08-19-23-25-25-33-35-47-50-52-60-61-67-68-71-72-77-80-82-88-90-91-98-98
07-06-2015 53295 86884 08-06-2015 04-05-05-18-19-20-21-21-24-35-35-36-37-39-41-48-52-63-69-76-76-76-77-80-83-84-90
14-05-2015 44195 14199 15-05-2015 01-03-03-07-08-12-19-26-27-28-36-38-44-49-50-52-60-61-63-65-72-73-73-85-86-87-99
01-03-2015 58195 23297 02-03-2015 04-08-09-09-16-19-19-22-27-47-49-52-52-57-58-61-68-69-81-83-83-88-89-94-94-97-99
10-01-2015 43895 89443 11-01-2015 03-04-07-10-18-20-21-25-25-28-28-39-43-54-54-58-60-61-72-77-85-86-86-90-92-92-93
12-03-2014 67195 47934 13-03-2014 00-08-09-09-15-15-17-30-32-34-45-46-47-51-52-52-57-58-66-68-69-72-78-84-90-93-99
12-02-2014 74795 47208 13-02-2014 00-02-04-08-08-10-22-23-23-24-26-26-28-33-52-58-59-62-63-69-78-80-84-88-94-96-96
16-10-2013 73595 56279 17-10-2013 00-07-09-11-16-22-22-25-25-31-33-34-39-42-45-54-57-61-64-68-70-79-79-82-82-91-99
02-07-2013 55195 91840 03-07-2013 02-09-10-12-17-17-29-40-48-54-55-61-63-63-66-68-69-74-78-81-86-88-90-92-93-96-97
03-06-2013 51795 78098 04-06-2013 02-04-06-09-11-19-27-36-36-41-43-54-55-55-64-69-70-74-81-83-85-88-95-95-95-96-98
16-04-2013 25895 64261 17-04-2013 08-26-27-28-29-30-35-38-40-48-49-50-52-54-61-62-72-75-75-79-81-81-84-86-87-88-97
20-12-2011 85495 70139 21-12-2011 11-12-13-16-17-19-38-39-41-42-43-44-45-55-55-67-67-67-68-70-73-77-86-92-96-97-99
28-05-2011 11595 54914 29-05-2011 03-08-09-14-15-30-36-37-37-38-38-42-43-45-45-50-51-51-56-60-60-63-66-67-81-92-94
13-04-2011 61495 82680 14-04-2011 09-11-13-17-19-22-29-32-33-34-34-35-39-40-44-47-52-52-59-60-68-79-79-80-94-97-97
02-04-2011 29995 61085 03-04-2011 00-10-10-16-20-22-23-31-37-38-38-42-42-43-44-48-53-56-59-65-71-78-81-85-90-95-96
23-12-2010 26395 34032 24-12-2010 04-12-15-15-26-29-31-32-34-36-37-48-61-62-66-67-68-69-72-73-76-87-87-87-88-95-97
26-10-2010 81395 61211 27-10-2010 03-10-10-11-16-18-19-22-26-30-31-33-38-42-53-56-61-65-68-73-74-77-78-79-79-90-99
16-07-2010 92395 47615 17-07-2010 05-08-09-15-23-26-28-28-36-37-39-41-49-51-56-57-61-68-71-79-80-81-83-85-95-99-99
21-05-2010 92095 65496 22-05-2010 12-14-16-22-29-29-30-30-32-37-38-40-45-49-59-62-68-72-77-77-86-88-89-96-97-97-98
14-04-2010 87595 60656 15-04-2010 00-00-01-02-05-06-09-10-12-12-16-16-16-20-22-25-27-37-42-50-56-56-59-74-75-89-98
09-01-2010 86595 48345 10-01-2010 01-07-08-16-19-22-26-30-31-33-36-39-43-44-45-47-57-58-58-65-68-70-71-88-89-90-97
20-12-2009 14895 76997 21-12-2009 00-02-02-04-09-17-17-17-19-20-22-27-27-32-38-53-60-62-70-74-78-78-80-88-89-90-97
28-06-2009 93395 47965 29-06-2009 09-13-14-18-26-32-35-37-38-41-44-51-57-57-60-63-65-68-74-79-82-82-83-89-94-95-99
13-04-2009 70695 56954 14-04-2009 03-08-11-13-20-22-24-31-33-37-38-41-45-48-51-54-55-57-58-59-60-71-75-75-78-79-87
24-08-2008 92495 55175 25-08-2008 11-17-19-20-22-26-27-45-49-55-56-60-64-64-73-73-75-76-77-79-82-84-84-85-87-91-97
08-08-2008 32895 96458 09-08-2008 04-06-08-10-10-11-16-18-22-22-24-29-38-51-51-52-54-55-58-62-63-66-67-67-71-85-86
28-06-2008 96695 52142 29-06-2008 07-07-08-17-25-28-38-38-38-41-42-42-42-46-49-56-61-62-64-74-81-86-88-91-93-93-98
12-02-2008 06095 35506 13-02-2008 04-05-06-09-16-17-24-33-38-39-46-52-59-64-67-70-80-80-83-85-86-90-93-93-95-98-99
18-11-2007 31195 41002 19-11-2007 02-04-05-06-11-14-23-37-38-44-51-55-55-57-63-64-67-71-73-74-78-87-89-92-92-95-95
21-10-2007 56695 71365 22-10-2007 00-02-13-30-31-45-46-48-50-54-61-63-65-70-71-75-81-81-81-82-84-86-88-89-94-95-98
19-10-2007 30795 57085 20-10-2007 02-10-22-24-28-34-38-43-44-48-50-52-56-58-62-64-66-72-75-82-83-84-85-85-91-97-97
14-03-2007 56895 57794 15-03-2007 07-15-19-21-21-23-26-29-30-33-34-36-50-53-60-63-65-68-70-73-76-83-85-94-94-97-99
29-06-2006 84695 59067 30-06-2006 07-07-08-09-21-28-29-33-34-36-40-47-54-59-64-66-67-71-84-86-87-91-91-94-97-97-98
07-11-2005 24795 84860 08-11-2005 07-07-10-12-16-18-20-25-29-31-35-42-43-55-56-60-60-61-67-68-70-77-77-83-86-97-99
03-09-2005 23095 64267 04-09-2005 00-06-07-08-09-13-14-20-24-27-27-28-37-45-46-60-61-67-67-74-75-75-81-81-84-84-85
13-08-2005 59595 92519 14-08-2005 02-02-13-15-19-20-28-29-30-38-43-46-48-48-49-55-60-68-68-73-75-76-77-81-83-98-99
15-04-2005 47795 77010 16-04-2005 00-01-07-10-11-12-12-14-15-26-30-30-33-34-44-51-53-55-59-62-63-65-69-77-79-93-98
22-01-2005 58495 94121 23-01-2005 10-11-13-21-22-22-27-28-32-39-43-47-50-57-57-63-66-67-75-76-78-78-79-83-87-97-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 95 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 95 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 95 thì hôm sau về con gì? Đề về 95 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 95 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 95 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 95 có nghĩa là như thế nào

Đề về 95 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 95 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc95, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 95 hoặc đề 95.

Khi đề về 95 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 95 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 95 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 95 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 5 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 95 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 95 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 95 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 95 người chơi chỉ cần lấy 9 + 5 = 95 như thế sẽ ra được số 95 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 95.

Khi mơ về số đề 95 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 95 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 95 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 95 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 95 đó. Đừng bỏ lỡ con số 95 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 95 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 95 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 53 – 54

Khi mơ thấy con số 95 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 95 bằng vàng là: 15 – 52

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 95 thì hãy đánh số đề con 95, 54 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 95 thì đánh con số 95, 65 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 95 đuổi theo mình thì quất ngay con số 25, 54 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 95 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 95 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 95 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 95 đánh con gì?

Đề về 95 mà đi kèm con lô 95 thì hôm sau bạn cứ cặp con 95, 53 mà đánh

Nếu đề 95 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 95, 55 về cùng nhau

Lô 95 mà xuất hiện cùng đề 95, đừng nên bỏ qua con 51, 54 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 95 về cùng lô tô con 54, chốt ngay bạch thủ 45

Đề 95 mà về cùng lô 57, ngày mai nổ con 53 chắc chắn, nếu 50 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 75, 59

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 95 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.