Đề về 96 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 96

Bộ số Bộ số Bộ số
37 - 3 Lần 52 - 2 Lần 98 - 2 Lần
41 - 2 Lần 68 - 2 Lần 62 - 2 Lần
21 - 2 Lần 18 - 1 Lần 05 - 1 Lần
14 - 1 Lần 17 - 1 Lần 63 - 1 Lần
70 - 1 Lần 61 - 1 Lần 99 - 1 Lần
50 - 1 Lần 86 - 1 Lần 08 - 1 Lần
60 - 1 Lần 73 - 1 Lần 90 - 1 Lần
56 - 1 Lần 67 - 1 Lần 06 - 1 Lần
54 - 1 Lần 29 - 1 Lần 77 - 1 Lần
97 - 1 Lần 78 - 1 Lần 33 - 1 Lần
74 - 1 Lần 13 - 1 Lần 07 - 1 Lần
91 - 1 Lần 85 - 1 Lần 27 - 1 Lần
19 - 1 Lần 92 - 1 Lần 49 - 1 Lần
09 - 1 Lần 66 - 1 Lần 47 - 1 Lần
58 - 1 Lần 87 - 1 Lần 43 - 1 Lần
48 - 1 Lần 75 - 1 Lần 35 - 1 Lần
80 - 1 Lần 93 - 1 Lần 64 - 1 Lần
04 - 1 Lần 24 - 1 Lần 96 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 96

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 11 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-07-2022 25496 27404 21-07-2022 02-04-04-04-06-11-16-20-31-31-31-36-39-40-46-47-54-64-65-83-84-85-86-90-91-93-96
07-07-2022 91796 66224 08-07-2022 08-10-13-14-18-19-24-27-29-32-43-44-46-50-50-59-60-61-69-69-72-74-80-87-90-93-98
06-07-2022 76796 91796 07-07-2022 00-07-12-20-27-29-29-31-35-35-38-41-52-54-55-56-67-71-75-76-78-78-79-83-93-95-96
18-02-2022 29996 92264 19-02-2022 00-02-02-03-03-10-10-14-24-27-29-31-34-37-40-41-41-43-50-50-60-61-64-67-71-72-82
15-02-2022 87296 89562 16-02-2022 01-07-07-09-09-10-24-32-40-48-49-54-59-60-62-63-66-67-70-83-91-92-93-98-98-98-99
24-07-2021 77196 82380 25-07-2021 03-05-08-09-14-19-25-34-35-42-43-52-52-56-56-56-59-71-73-73-80-80-94-95-96-98-99
31-03-2021 06996 50393 01-04-2021 01-01-02-03-05-07-11-18-19-22-23-29-29-36-37-52-54-61-65-72-77-77-82-87-93-96-98
22-11-2020 61596 00843 23-11-2020 00-01-06-09-19-23-25-27-36-40-43-45-47-48-52-58-61-73-74-76-77-77-78-78-91-93-98
27-08-2020 76496 17448 28-08-2020 04-13-16-20-21-23-25-27-32-37-38-39-45-45-48-54-54-60-64-69-69-75-82-86-88-88-92
05-08-2020 18296 25375 06-08-2020 02-09-18-19-24-27-28-29-31-35-45-47-51-55-60-63-65-66-68-68-70-75-75-81-86-86-90
25-03-2020 54296 94135 26-03-2020 03-04-06-06-10-12-13-34-35-36-38-38-48-54-55-58-64-72-76-80-82-93-93-93-95-95-95
11-02-2020 07696 19747 12-02-2020 19-22-29-38-43-44-47-47-48-49-49-54-55-59-61-62-64-64-65-68-71-77-80-81-96-97-97
10-01-2020 26396 33658 11-01-2020 06-07-08-09-12-12-15-21-24-30-35-37-44-51-58-76-77-78-78-80-81-85-89-90-91-94-94
30-11-2019 36896 57187 01-12-2019 08-15-18-20-21-23-26-27-32-32-34-48-57-59-61-61-61-62-69-78-80-80-82-87-89-90-98
20-09-2018 03096 31221 21-09-2018 00-02-03-04-10-12-13-13-17-21-23-29-41-48-49-51-52-54-55-59-67-69-69-72-83-84-90
23-06-2018 50296 46249 24-06-2018 01-04-05-11-14-15-16-22-27-29-36-37-39-49-59-72-77-78-81-82-87-88-89-91-92-95-97
05-10-2017 20996 58309 06-10-2017 00-00-09-13-15-20-20-22-26-28-31-38-46-49-50-66-70-72-73-78-79-82-83-91-93-97-98
28-09-2017 78296 56766 29-09-2017 01-03-05-07-07-12-16-17-18-22-25-29-31-35-38-52-57-62-66-68-68-70-72-76-77-90-99
25-06-2017 48396 70727 26-06-2017 15-15-18-20-27-28-32-35-36-40-41-41-49-49-52-54-54-59-62-64-69-77-82-84-86-91-95
25-01-2017 74696 40519 26-01-2017 03-09-11-11-13-13-19-19-20-24-27-42-43-44-48-49-52-54-62-66-73-78-82-86-88-93-97
04-01-2017 20896 86192 05-01-2017 01-04-14-14-18-19-26-27-28-29-30-36-38-46-49-60-68-69-72-74-75-76-76-81-85-90-92
24-11-2016 44896 66898 25-11-2016 12-13-15-17-18-21-22-26-27-34-41-45-58-59-63-67-67-68-70-70-71-79-81-84-90-96-98
16-06-2016 23096 98107 17-06-2016 07-17-17-17-17-36-37-40-51-53-56-59-59-60-62-62-65-66-68-72-74-80-81-81-84-97-98
02-05-2016 04196 12191 03-05-2016 00-01-11-23-25-27-28-28-29-33-40-40-42-46-47-49-49-50-53-66-66-69-69-73-87-91-97
24-03-2016 49896 85152 25-03-2016 01-02-05-16-27-32-34-44-47-52-53-56-57-60-62-64-65-67-68-71-72-73-73-85-89-92-95
06-03-2016 23296 82785 07-03-2016 06-13-14-15-19-20-22-24-32-35-43-43-45-45-48-51-55-67-71-73-81-83-85-86-91-94-99
29-12-2015 48196 59778 30-12-2015 03-08-18-22-24-32-34-43-50-51-53-54-56-56-57-61-61-62-65-71-78-86-91-91-92-92-93
25-11-2015 92396 60233 26-11-2015 00-01-11-16-26-30-32-33-34-34-37-67-70-70-74-74-75-79-80-80-81-82-86-92-92-93-95
30-07-2015 27896 21574 31-07-2015 03-10-12-13-13-18-20-26-35-43-45-50-51-58-62-63-66-69-72-73-74-80-81-81-90-94-97
12-04-2015 72096 49813 13-04-2015 03-08-13-15-17-17-31-31-37-38-40-40-43-43-45-45-47-51-52-57-62-74-80-84-90-93-95
08-12-2014 00396 53241 09-12-2014 02-07-09-22-30-30-30-34-35-37-41-42-44-48-49-51-55-58-59-60-63-72-79-88-95-98-99
19-11-2014 78196 94868 20-11-2014 00-03-03-04-07-18-18-20-23-24-26-31-38-40-40-48-52-55-56-56-68-77-78-78-83-84-88
04-11-2014 10896 38477 05-11-2014 06-09-13-14-16-25-28-29-32-32-32-39-40-43-48-53-55-65-74-77-77-77-81-85-86-89-97
01-10-2014 54396 45497 02-10-2014 09-10-12-13-18-19-21-21-25-28-33-37-42-44-46-47-50-63-70-74-74-89-89-90-91-97-98
03-07-2014 14696 77521 04-07-2014 02-10-14-21-27-33-38-40-42-43-43-50-54-64-68-70-81-81-82-83-83-84-87-88-95-96-98
23-05-2014 65996 39454 24-05-2014 00-03-09-20-20-38-40-52-54-54-61-62-65-66-70-73-76-76-82-83-88-92-92-93-95-95-99
21-05-2014 97696 06529 22-05-2014 02-07-13-13-18-21-21-24-29-40-43-47-52-54-56-59-64-67-77-80-87-89-90-92-94-95-96
17-02-2014 18696 91737 18-02-2014 01-08-14-29-29-36-37-39-45-46-54-55-55-56-58-58-59-63-64-72-74-76-77-82-87-87-90
28-08-2013 63396 80662 29-08-2013 00-02-09-16-25-33-36-38-43-45-51-56-56-57-62-78-79-81-81-89-92-93-93-93-94-95-99
02-05-2013 29696 73306 03-05-2013 03-06-11-19-24-24-24-31-33-38-39-43-49-55-57-63-63-64-65-75-76-86-86-87-89-90-95
02-11-2012 45396 33068 03-11-2012 04-04-12-12-22-27-28-38-46-46-59-59-61-62-67-68-74-74-75-76-76-76-80-86-90-91-92
04-07-2012 92296 88705 05-07-2012 05-11-12-16-17-22-26-33-36-41-42-46-46-50-60-60-65-77-78-79-80-81-83-86-91-92-95
25-05-2012 80696 88567 26-05-2012 05-08-10-11-11-17-17-17-19-32-33-45-48-49-50-64-66-67-67-70-87-87-93-93-94-96-98
18-10-2011 70196 29760 19-10-2011 07-10-10-15-16-20-25-26-26-34-41-48-50-50-53-57-59-60-64-64-68-73-74-76-86-91-98
17-08-2011 24396 51373 18-08-2011 01-06-20-20-24-35-38-46-56-57-58-59-61-63-68-72-73-73-77-79-79-84-85-89-91-94-97
14-07-2011 14996 55290 15-07-2011 07-15-16-19-19-29-30-48-49-54-55-56-58-65-69-70-71-72-73-78-78-81-83-86-90-90-95
20-05-2011 42696 78256 21-05-2011 00-07-12-15-17-19-20-21-23-24-26-30-32-40-42-46-47-56-63-72-76-80-81-90-92-97-97
03-11-2010 57496 81637 04-11-2010 03-06-07-13-21-22-24-26-33-33-34-35-37-38-40-43-57-57-64-76-76-80-90-90-92-97-99
23-07-2010 12996 16141 24-07-2010 00-05-07-17-27-32-40-41-51-56-57-57-61-62-64-64-65-73-75-76-81-85-86-90-91-96-98
22-05-2010 65496 25008 23-05-2010 08-08-09-13-19-19-19-20-21-24-35-39-40-41-44-57-57-61-65-66-74-75-81-82-87-95-97
28-01-2010 66996 22470 29-01-2010 05-06-10-11-15-17-19-25-27-28-40-43-48-53-56-57-57-59-61-67-70-76-77-84-89-91-95
18-09-2009 96996 93561 19-09-2009 05-08-08-09-10-17-20-22-25-41-45-52-54-56-57-59-59-61-65-71-73-74-78-80-81-97-99
21-07-2009 07396 32399 22-07-2009 01-05-11-35-38-42-46-53-53-54-54-58-58-64-67-77-77-82-82-83-85-88-96-97-97-99-99
30-06-2009 33096 92550 01-07-2009 06-08-12-15-15-16-20-20-26-31-33-40-45-46-50-55-55-56-63-67-68-68-71-83-85-85-88
22-06-2009 31796 78886 23-06-2009 01-02-04-05-08-15-18-18-22-24-28-32-38-42-43-48-49-49-53-57-59-61-62-67-86-87-87
01-04-2009 67696 02305 02-04-2009 02-05-07-27-30-32-34-36-38-42-46-51-51-53-56-63-71-79-80-80-85-86-86-87-96-96-98
04-03-2009 44496 38414 05-03-2009 05-06-14-18-22-23-30-36-43-45-45-45-46-53-53-57-58-59-65-67-71-71-72-74-84-93-98
05-01-2009 56496 97817 06-01-2009 01-02-17-18-20-24-27-30-39-42-49-55-55-57-58-62-69-71-82-85-88-90-94-94-96-99-99
13-11-2008 55196 59837 14-11-2008 04-05-12-17-24-25-27-28-31-35-37-45-47-48-48-60-64-64-70-72-75-77-78-82-84-85-85
06-10-2008 69196 49363 07-10-2008 16-20-26-29-33-35-35-47-54-59-63-63-64-66-67-69-69-69-69-72-87-91-94-95-96-98-99
01-08-2008 56696 69618 02-08-2008 02-08-11-14-15-17-17-18-23-24-33-35-36-46-49-51-51-52-62-63-73-76-78-79-87-94-97
24-07-2008 30496 90298 25-07-2008 01-06-06-11-12-17-25-27-30-31-35-36-45-48-51-51-53-64-70-70-71-81-84-85-86-93-98
11-08-2007 97796 16452 12-08-2007 02-05-08-09-12-12-23-24-27-27-41-43-43-52-59-64-65-65-74-77-78-81-84-88-96-98-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 96 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 96 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 96 thì hôm sau về con gì? Đề về 96 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 96 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 96 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 96 có nghĩa là như thế nào

Đề về 96 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 96 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc96, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 96 hoặc đề 96.

Khi đề về 96 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 96 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 96 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 96 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 96 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 96 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 96 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 96 người chơi chỉ cần lấy 9 + 6 = 96 như thế sẽ ra được số 96 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 96.

Khi mơ về số đề 96 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 96 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 96 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 96 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 96 đó. Đừng bỏ lỡ con số 96 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 96 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 96 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 63 – 64

Khi mơ thấy con số 96 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 96 bằng vàng là: 16 – 62

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 96 thì hãy đánh số đề con 96, 64 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 96 thì đánh con số 96, 66 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 96 đuổi theo mình thì quất ngay con số 26, 64 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 96 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 96 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 96 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 96 đánh con gì

Đề về 96 mà đi kèm con lô 96 thì hôm sau bạn cứ cặp con 96, 63 mà đánh

Nếu đề 96 mà đi cùng kép 66 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 96, 65 về cùng nhau

Lô 96 mà xuất hiện cùng đề 96, đừng nên bỏ qua con 61, 64 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 96 về cùng lô tô con 64, chốt ngay bạch thủ 46

Đề 96 mà về cùng lô 67, ngày mai nổ con 63 chắc chắn, nếu 60 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 76, 69

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 96 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.