Đề về 98 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 98

Bộ số Bộ số Bộ số
75 - 3 Lần 43 - 2 Lần 94 - 2 Lần
32 - 2 Lần 84 - 2 Lần 66 - 2 Lần
47 - 2 Lần 39 - 2 Lần 23 - 2 Lần
78 - 2 Lần 68 - 2 Lần 59 - 2 Lần
29 - 1 Lần 64 - 1 Lần 13 - 1 Lần
30 - 1 Lần 56 - 1 Lần 98 - 1 Lần
44 - 1 Lần 71 - 1 Lần 15 - 1 Lần
35 - 1 Lần 46 - 1 Lần 04 - 1 Lần
72 - 1 Lần 12 - 1 Lần 41 - 1 Lần
70 - 1 Lần 22 - 1 Lần 03 - 1 Lần
24 - 1 Lần 17 - 1 Lần 38 - 1 Lần
08 - 1 Lần 63 - 1 Lần 50 - 1 Lần
62 - 1 Lần 49 - 1 Lần 11 - 1 Lần
74 - 1 Lần 53 - 1 Lần 91 - 1 Lần
02 - 1 Lần 26 - 1 Lần 77 - 1 Lần
58 - 1 Lần 21 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 98

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-09-2022 62198 50221 20-09-2022 04-07-08-08-10-18-21-26-27-29-31-36-40-46-56-64-65-71-76-92-92-93-94-94-99-99-99
21-05-2022 85198 24547 22-05-2022 01-03-04-11-11-15-19-22-29-31-41-47-47-48-51-53-56-57-58-59-71-72-74-77-83-95-99
09-02-2022 35498 23768 10-02-2022 03-17-18-19-23-24-26-33-34-38-38-39-45-53-54-59-65-67-67-68-75-81-89-92-94-95-99
31-10-2021 54798 03858 01-11-2021 04-04-07-10-11-20-22-25-31-31-32-40-47-49-50-50-52-54-58-67-77-77-84-84-85-89-94
28-07-2021 50098 10326 29-07-2021 06-08-09-12-15-16-17-26-33-36-37-37-44-50-52-58-69-71-72-76-79-84-85-90-91-92-94
28-02-2021 30398 91577 01-03-2021 06-08-11-12-18-29-41-46-49-56-66-68-68-69-76-77-79-79-83-86-87-87-88-88-91-93-99
22-05-2020 27298 98991 23-05-2020 01-02-02-06-09-11-15-24-25-31-37-39-39-58-70-71-76-77-77-81-81-84-84-91-93-93-97
29-04-2020 97298 06702 30-04-2020 02-05-09-16-18-19-22-23-32-33-34-37-42-45-55-61-69-71-72-75-80-83-88-92-94-95-99
19-02-2020 90398 22204 20-02-2020 04-05-06-07-14-15-15-22-31-36-40-42-44-48-49-55-61-67-68-83-89-91-93-94-94-95-99
30-10-2019 40698 88962 31-10-2019 01-02-03-10-12-24-25-33-36-39-42-42-43-51-51-54-58-61-62-66-69-76-77-85-88-89-95
19-10-2019 29598 23749 20-10-2019 00-13-17-17-19-31-35-43-43-47-47-49-50-60-61-68-71-73-74-75-76-78-86-88-92-95-96
17-08-2019 84598 07111 18-08-2019 01-03-07-09-09-11-11-18-20-22-23-45-46-47-53-63-65-65-65-70-72-78-79-80-84-96-97
22-07-2019 12598 75074 23-07-2019 09-11-15-16-16-17-21-22-22-23-24-28-41-43-45-48-52-55-56-57-64-71-74-76-77-85-90
18-06-2019 86598 29853 19-06-2019 00-08-16-21-27-33-42-45-53-53-55-58-61-66-67-68-75-76-78-79-86-87-89-90-91-93-97
12-06-2019 34298 69759 13-06-2019 05-08-16-17-18-22-24-29-34-34-46-50-53-59-63-64-66-78-80-81-82-83-85-90-93-99-99
27-06-2018 31098 51594 28-06-2018 02-03-04-10-11-14-16-17-30-30-30-31-31-34-49-50-53-63-70-72-73-75-80-81-91-94-99
07-04-2018 91498 61763 08-04-2018 01-15-16-16-28-35-38-42-43-44-45-46-51-59-62-63-63-64-68-84-86-88-89-90-95-97-98
08-03-2018 00998 21423 09-03-2018 06-07-07-09-11-17-17-21-23-24-31-31-32-34-37-38-44-51-53-54-59-63-65-73-75-87-87
15-01-2018 85298 13766 16-01-2018 00-02-06-07-07-11-16-20-24-29-34-37-38-38-53-60-66-67-77-77-82-82-82-85-87-95-96
15-11-2017 27798 24750 16-11-2017 12-16-16-17-26-31-43-45-46-49-50-50-51-57-58-59-59-68-71-73-80-81-86-87-95-97-99
29-08-2017 83998 69303 30-08-2017 02-03-10-21-21-30-33-53-56-59-62-65-67-68-71-73-75-76-79-80-81-84-85-85-86-89-99
21-03-2017 15998 70175 22-03-2017 09-10-10-20-21-23-30-34-34-35-37-38-41-42-43-48-49-52-55-66-75-78-91-95-96-97-98
28-02-2017 83098 14824 01-03-2017 05-08-11-12-19-22-23-24-25-26-27-28-29-31-36-37-37-41-43-52-80-88-91-91-91-93-98
05-02-2017 22998 06859 06-02-2017 00-01-03-04-06-08-21-31-35-36-37-46-46-47-48-59-61-66-68-79-79-79-87-88-90-90-94
29-12-2016 14198 19617 30-12-2016 02-05-06-15-15-16-17-17-20-27-27-27-28-30-30-32-37-42-46-53-73-82-84-84-91-97-98
23-12-2016 10998 16938 24-12-2016 02-09-09-14-30-38-39-44-46-49-52-53-57-63-64-69-75-81-83-84-85-87-92-93-95-96-99
25-11-2016 66898 23808 26-11-2016 01-02-08-09-09-15-19-20-28-30-31-32-34-37-41-47-53-55-60-64-65-70-75-77-78-89-89
13-11-2016 04998 29639 14-11-2016 01-02-03-03-05-06-08-08-10-22-33-34-38-39-40-40-46-47-54-57-59-59-66-84-90-92-93
01-10-2016 23398 78904 02-10-2016 -00-04-06-09-10-21-22-36-38-42-61-64-66-67-67-72-75-80-80-82-88-89-91-91-96-98-98
14-07-2016 42398 49070 15-07-2016 00-01-03-12-16-20-22-24-27-28-33-39-45-47-50-55-61-65-70-72-73-74-80-80-84-87-98
03-06-2016 62998 25678 04-06-2016 01-03-04-04-12-14-27-28-30-30-34-35-37-40-41-61-62-75-75-78-78-79-81-91-95-96-97
07-05-2016 45898 78522 08-05-2016 02-04-04-05-12-21-22-24-25-31-32-35-39-41-42-54-55-57-59-61-66-68-72-76-79-87-87
27-12-2014 95598 69212 28-12-2014 01-01-03-04-08-12-14-22-24-24-24-25-29-34-35-36-37-45-49-58-60-64-69-73-74-87-97
05-06-2014 98598 08441 06-06-2014 00-07-15-15-16-19-24-41-44-47-49-51-59-61-66-67-68-69-70-71-73-78-80-81-87-96-99
20-01-2014 34098 18772 21-01-2014 06-08-11-12-12-13-18-38-39-41-47-47-49-51-51-71-72-78-79-80-81-86-88-89-91-91-99
17-11-2013 22598 38275 18-11-2013 01-03-04-11-19-23-26-29-32-33-37-49-52-57-57-59-68-71-75-78-80-83-84-84-91-91-99
22-08-2013 55798 05768 23-08-2013 00-03-17-26-34-37-39-50-51-56-59-60-61-64-64-65-65-68-71-72-81-83-84-86-94-98-99
11-08-2013 94198 81484 12-08-2013 01-17-20-20-25-31-39-44-47-47-54-55-60-60-67-71-75-83-84-85-86-89-92-95-96-99-99
04-06-2013 78098 86032 05-06-2013 00-03-18-18-29-32-35-38-40-43-45-53-54-62-67-68-72-75-80-87-92-93-95-95-96-98-98
30-03-2013 79398 28635 31-03-2013 00-02-03-08-13-15-17-31-31-35-35-44-52-53-61-62-71-72-72-79-83-84-85-85-90-91-94
06-03-2013 16998 29946 07-03-2013 19-30-31-32-32-35-37-38-41-43-44-46-46-48-53-54-55-58-62-65-65-74-84-84-87-87-94
01-02-2013 88498 39204 02-02-2013 04-05-07-11-14-15-16-17-25-29-33-44-64-71-73-79-80-83-85-86-87-87-87-88-97-97-98
31-12-2012 63998 04278 01-01-2013 00-07-07-08-15-18-23-29-33-52-55-56-58-60-61-62-63-63-64-66-71-71-78-91-95-99-99
17-09-2012 61498 57675 18-09-2012 01-03-07-19-21-23-23-26-30-31-38-41-41-66-67-71-71-72-73-75-79-82-83-90-93-93-96
26-08-2012 32198 41871 27-08-2012 02-03-06-06-09-12-19-20-36-39-44-45-51-55-59-65-67-70-71-72-77-79-88-89-92-95-95
01-01-2012 41998 45315 02-01-2012 00-06-07-08-09-14-14-15-19-23-24-25-31-34-54-55-56-58-60-61-69-69-75-75-79-83-89
24-05-2011 29698 84144 25-05-2011 00-12-14-22-27-29-37-38-42-44-51-51-60-60-61-65-65-73-74-77-90-90-93-95-97-97-99
15-03-2011 65398 24339 16-03-2011 10-11-15-18-19-20-22-26-28-30-39-47-51-55-61-64-66-69-70-74-80-83-83-88-95-97-98
22-02-2011 54198 54923 23-02-2011 09-09-19-20-23-24-30-34-37-38-40-40-40-41-43-43-47-57-60-62-67-68-70-73-89-90-92
31-01-2011 05598 39956 01-02-2011 03-03-09-09-11-13-18-22-23-25-29-30-34-36-56-59-62-63-65-68-72-72-76-91-93-93-99
24-11-2010 92598 37043 25-11-2010 09-10-10-19-24-24-30-43-43-52-55-56-60-63-65-69-72-72-75-80-83-84-85-87-87-93-96
19-05-2010 21498 71147 20-05-2010 00-13-19-25-28-28-38-47-47-50-50-55-60-60-61-65-66-79-79-80-81-85-87-88-89-91-97
18-05-2010 90598 21498 19-05-2010 07-11-14-14-15-16-23-23-26-29-33-44-45-48-56-56-60-63-71-77-77-77-80-80-93-96-98
15-07-2009 81098 60466 16-07-2009 05-06-08-20-23-29-31-32-33-37-39-39-44-44-51-57-58-60-62-62-63-66-68-77-79-84-96
01-02-2009 85898 33794 02-02-2009 03-03-07-08-12-12-19-36-37-38-41-51-56-64-68-68-68-69-76-82-86-87-89-92-92-93-94
26-09-2008 50798 64032 27-09-2008 04-04-08-09-11-12-13-14-16-20-22-23-26-26-32-49-51-63-64-66-76-77-77-81-81-95-95
11-09-2008 40698 15784 12-09-2008 04-06-06-11-14-20-21-21-39-42-46-50-52-52-58-59-61-63-68-70-73-73-74-75-84-91-93
25-07-2008 90298 77529 26-07-2008 01-10-14-15-17-25-29-33-34-45-52-53-56-58-59-60-65-67-69-70-73-76-79-82-86-89-97
02-05-2008 88698 86343 03-05-2008 03-04-04-15-28-36-40-43-43-44-45-50-60-64-65-70-74-75-81-84-86-86-86-89-89-90-95
23-01-2008 62698 11664 24-01-2008 02-03-05-09-14-14-25-27-29-39-41-43-44-44-53-54-57-64-64-67-72-77-81-85-86-93-95
19-01-2008 39798 81713 20-01-2008 00-04-05-06-11-13-13-17-17-20-25-30-33-34-38-39-39-50-52-53-54-55-65-78-83-85-95
17-01-2008 26998 47630 18-01-2008 02-03-07-10-26-29-30-37-37-40-43-47-49-51-54-70-76-77-80-80-81-84-89-92-93-95-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 98 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 98 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 98 thì hôm sau về con gì? Đề về 98 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 98 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 98 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 98 có nghĩa là như thế nào

Đề về 98 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 98 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc98, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 98 hoặc đề 98.

Khi đề về 98 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 98 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 98 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 98 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 98 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 98 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 98 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 98 người chơi chỉ cần lấy 9 + 8 = 98 như thế sẽ ra được số 98 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 98.

Khi mơ về số đề 98 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 98 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 98 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 98 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 98 đó. Đừng bỏ lỡ con số 98 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 98 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 98 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 83 – 84

Khi mơ thấy con số 98 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 98 bằng vàng là: 18 – 82

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 98 thì hãy đánh số đề con 98, 84 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 98 thì đánh con số 98, 87 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 98 đuổi theo mình thì quất ngay con số 28, 84 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 98 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 98 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 98 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 98 đánh con gì

Đề về 98 mà đi kèm con lô 98 thì hôm sau bạn cứ cặp con 98, 83 mà đánh

Nếu đề 98 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 98, 85 về cùng nhau

Lô 98 mà xuất hiện cùng đề 98, đừng nên bỏ qua con 81, 84 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 98 về cùng lô tô con 84, chốt ngay bạch thủ 48

Đề 98 mà về cùng lô 88, ngày mai nổ con 83 chắc chắn, nếu 80 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 87, 89

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 98 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.