Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/12/2022

ĐB 38522
Nhất 78852
Nhì 24895 21880
Ba 39485 23576 84647
62012 82227 09364
1292 5744 5801 5195
Năm 4902 2783 5067
3912 3989 6361
Sáu 165 953 792
Bảy 89 54 30 94
Đầu
0 01, 02
1 12, 12
2 22, 27
3 30
4 47, 44
5 52, 53, 54
6 64, 67, 61, 65
7 76
8 80, 85, 83, 89, 89
9 95, 92, 95, 92, 94
Đuôi
0 80, 30
1 01, 61
2 22, 52, 12, 92, 02, 12, 92
3 83, 53
4 64, 44, 54, 94
5 95, 85, 95, 65
6 76
7 47, 27, 67
8
9 89, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/12/2022

ĐB 85979
Nhất 67578
Nhì 85693 37767
Ba 89918 12526 46158
15673 55054 04465
4373 1431 3191 0987
Năm 0625 0865 0896
2031 7384 4830
Sáu 056 906 867
Bảy 17 04 81 79
Đầu
0 06, 04
1 18, 17
2 26, 25
3 31, 31, 30
4
5 58, 54, 56
6 67, 65, 65, 67
7 79, 78, 73, 73, 79
8 87, 84, 81
9 93, 91, 96
Đuôi
0 30
1 31, 91, 31, 81
2
3 93, 73, 73
4 54, 84, 04
5 65, 25, 65
6 26, 96, 56, 06
7 67, 87, 67, 17
8 78, 18, 58
9 79, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/12/2022

ĐB 84807
Nhất 10590
Nhì 38307 69793
Ba 36043 76178 78033
76510 11583 97318
4473 7652 2207 6470
Năm 4564 5870 5993
4683 1527 1686
Sáu 447 068 934
Bảy 56 01 58 94
Đầu
0 07, 07, 07, 01
1 10, 18
2 27
3 33, 34
4 43, 47
5 52, 56, 58
6 64, 68
7 78, 73, 70, 70
8 83, 83, 86
9 90, 93, 93, 94
Đuôi
0 90, 10, 70, 70
1 01
2 52
3 93, 43, 33, 83, 73, 93, 83
4 64, 34, 94
5
6 86, 56
7 07, 07, 07, 27, 47
8 78, 18, 68, 58
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/12/2022

ĐB 13454
Nhất 99442
Nhì 86182 23838
Ba 83464 48820 30683
55403 87940 69185
9528 9318 0371 6934
Năm 9092 0654 5542
1536 7600 1112
Sáu 360 056 159
Bảy 41 70 91 63
Đầu
0 03, 00
1 18, 12
2 20, 28
3 38, 34, 36
4 42, 40, 42, 41
5 54, 54, 56, 59
6 64, 60, 63
7 71, 70
8 82, 83, 85
9 92, 91
Đuôi
0 20, 40, 00, 60, 70
1 71, 41, 91
2 42, 82, 92, 42, 12
3 83, 03, 63
4 54, 64, 34, 54
5 85
6 36, 56
7
8 38, 28, 18
9 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/12/2022

ĐB 05028
Nhất 94007
Nhì 18783 39801
Ba 50296 49926 94188
85957 88720 36286
7781 9228 6483 6636
Năm 5841 9320 2564
5651 9661 6285
Sáu 517 782 277
Bảy 21 10 67 39
Đầu
0 07, 01
1 17, 10
2 28, 26, 20, 28, 20, 21
3 36, 39
4 41
5 57, 51
6 64, 61, 67
7 77
8 83, 88, 86, 81, 83, 85, 82
9 96
Đuôi
0 20, 20, 10
1 01, 81, 41, 51, 61, 21
2 82
3 83, 83
4 64
5 85
6 96, 26, 86, 36
7 07, 57, 17, 77, 67
8 28, 88, 28
9 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/12/2022

ĐB 10576
Nhất 48972
Nhì 03009 83557
Ba 87053 92528 52854
59290 49855 59580
4445 4301 8703 0762
Năm 2533 2480 0463
3518 3588 8849
Sáu 394 837 144
Bảy 61 55 93 46
Đầu
0 09, 01, 03
1 18
2 28
3 33, 37
4 45, 49, 44, 46
5 57, 53, 54, 55, 55
6 62, 63, 61
7 76, 72
8 80, 80, 88
9 90, 94, 93
Đuôi
0 90, 80, 80
1 01, 61
2 72, 62
3 53, 03, 33, 63, 93
4 54, 94, 44
5 55, 45, 55
6 76, 46
7 57, 37
8 28, 18, 88
9 09, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/12/2022

ĐB 24523
Nhất 03015
Nhì 99501 75640
Ba 90238 78005 60888
31380 35565 56202
1177 7621 7733 4261
Năm 2378 8893 3460
6591 5205 9778
Sáu 906 371 102
Bảy 61 22 44 16
Đầu
0 01, 05, 02, 05, 06, 02
1 15, 16
2 23, 21, 22
3 38, 33
4 40, 44
5
6 65, 61, 60, 61
7 77, 78, 78, 71
8 88, 80
9 93, 91
Đuôi
0 40, 80, 60
1 01, 21, 61, 91, 71, 61
2 02, 02, 22
3 23, 33, 93
4 44
5 15, 05, 65, 05
6 06, 16
7 77
8 38, 88, 78, 78
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/12/2022

ĐB 52770
Nhất 72632
Nhì 94230 01290
Ba 00944 60752 38682
13546 09037 56528
7236 6255 7117 5805
Năm 6024 4076 7706
6242 5151 5198
Sáu 515 311 771
Bảy 40 65 69 32
Đầu
0 05, 06
1 17, 15, 11
2 28, 24
3 32, 30, 37, 36, 32
4 44, 46, 42, 40
5 52, 55, 51
6 65, 69
7 70, 76, 71
8 82
9 90, 98
Đuôi
0 70, 30, 90, 40
1 51, 11, 71
2 32, 52, 82, 42, 32
3
4 44, 24
5 55, 05, 15, 65
6 46, 36, 76, 06
7 37, 17
8 28, 98
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/11/2022

ĐB 98112
Nhất 09152
Nhì 01989 05593
Ba 25161 95366 48674
94494 04644 96641
7013 7672 5579 4369
Năm 8490 1279 3981
7199 9982 5959
Sáu 036 860 858
Bảy 51 35 67 57
Đầu
0
1 12, 13
2
3 36, 35
4 44, 41
5 52, 59, 58, 51, 57
6 61, 66, 69, 60, 67
7 74, 72, 79, 79
8 89, 81, 82
9 93, 94, 90, 99
Đuôi
0 90, 60
1 61, 41, 81, 51
2 12, 52, 72, 82
3 93, 13
4 74, 94, 44
5 35
6 66, 36
7 67, 57
8 58
9 89, 79, 69, 79, 99, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/11/2022

ĐB 25380
Nhất 28733
Nhì 75482 90338
Ba 40071 62719 03871
39155 49381 54569
5221 4873 4295 6204
Năm 3664 7733 5955
6664 8443 9055
Sáu 167 970 412
Bảy 03 69 77 61
Đầu
0 04, 03
1 19, 12
2 21
3 33, 38, 33
4 43
5 55, 55, 55
6 69, 64, 64, 67, 69, 61
7 71, 71, 73, 70, 77
8 80, 82, 81
9 95
Đuôi
0 80, 70
1 71, 71, 81, 21, 61
2 82, 12
3 33, 73, 33, 43, 03
4 04, 64, 64
5 55, 95, 55, 55
6
7 67, 77
8 38
9 19, 69, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/11/2022

ĐB 65507
Nhất 90987
Nhì 23237 17499
Ba 96896 65083 98122
79833 61991 81641
3317 8046 3130 6290
Năm 8207 5400 1972
6506 6648 3190
Sáu 237 566 975
Bảy 00 38 53 46
Đầu
0 07, 07, 00, 06, 00
1 17
2 22
3 37, 33, 30, 37, 38
4 41, 46, 48, 46
5 53
6 66
7 72, 75
8 87, 83
9 99, 96, 91, 90, 90
Đuôi
0 30, 90, 00, 90, 00
1 91, 41
2 22, 72
3 83, 33, 53
4
5 75
6 96, 46, 06, 66, 46
7 07, 87, 37, 17, 07, 37
8 48, 38
9 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/11/2022

ĐB 67857
Nhất 24762
Nhì 15441 04864
Ba 08271 66428 62919
75365 85787 21002
0896 5072 9185 7394
Năm 3832 8408 2046
5486 7182 2401
Sáu 695 320 642
Bảy 42 55 21 80
Đầu
0 02, 08, 01
1 19
2 28, 20, 21
3 32
4 41, 46, 42, 42
5 57, 55
6 62, 64, 65
7 71, 72
8 87, 85, 86, 82, 80
9 96, 94, 95
Đuôi
0 20, 80
1 41, 71, 01, 21
2 62, 02, 72, 32, 82, 42, 42
3
4 64, 94
5 65, 85, 95, 55
6 96, 46, 86
7 57, 87
8 28, 08
9 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/11/2022

ĐB 67896
Nhất 70731
Nhì 69176 18124
Ba 27982 04161 91683
18192 79476 78208
5183 4837 8723 9821
Năm 9572 8397 0675
4046 1647 9982
Sáu 454 824 291
Bảy 83 44 66 03
Đầu
0 08, 03
1
2 24, 23, 21, 24
3 31, 37
4 46, 47, 44
5 54
6 61, 66
7 76, 76, 72, 75
8 82, 83, 83, 82, 83
9 96, 92, 97, 91
Đuôi
0
1 31, 61, 21, 91
2 82, 92, 72, 82
3 83, 83, 23, 83, 03
4 24, 54, 24, 44
5 75
6 96, 76, 76, 46, 66
7 37, 97, 47
8 08
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/11/2022

ĐB 36819
Nhất 77300
Nhì 94639 60023
Ba 65992 78939 86794
32055 87711 60182
2846 6365 7000 8638
Năm 5530 0550 4271
9426 9812 8324
Sáu 268 190 185
Bảy 96 56 66 83
Đầu
0 00, 00
1 19, 11, 12
2 23, 26, 24
3 39, 39, 38, 30
4 46
5 55, 50, 56
6 65, 68, 66
7 71
8 82, 85, 83
9 92, 94, 90, 96
Đuôi
0 00, 00, 30, 50, 90
1 11, 71
2 92, 82, 12
3 23, 83
4 94, 24
5 55, 65, 85
6 46, 26, 96, 56, 66
7
8 38, 68
9 19, 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/11/2022

ĐB 75996
Nhất 04902
Nhì 25318 92214
Ba 52253 61070 38643
84891 18913 13077
6533 5487 5262 6897
Năm 0336 4573 1078
5865 1877 6361
Sáu 858 380 829
Bảy 07 87 48 81
Đầu
0 02, 07
1 18, 14, 13
2 29
3 33, 36
4 43, 48
5 53, 58
6 62, 65, 61
7 70, 77, 73, 78, 77
8 87, 80, 87, 81
9 96, 91, 97
Đuôi
0 70, 80
1 91, 61, 81
2 02, 62
3 53, 43, 13, 33, 73
4 14
5 65
6 96, 36
7 77, 87, 97, 77, 07, 87
8 18, 78, 58, 48
9 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/11/2022

ĐB 47779
Nhất 09473
Nhì 42006 45431
Ba 31134 17715 99814
97168 20064 33491
2355 6851 3041 5929
Năm 1848 3824 2063
8535 2813 2684
Sáu 378 794 832
Bảy 75 68 73 03
Đầu
0 06, 03
1 15, 14, 13
2 29, 24
3 31, 34, 35, 32
4 41, 48
5 55, 51
6 68, 64, 63, 68
7 79, 73, 78, 75, 73
8 84
9 91, 94
Đuôi
0
1 31, 91, 51, 41
2 32
3 73, 63, 13, 73, 03
4 34, 14, 64, 24, 84, 94
5 15, 55, 35, 75
6 06
7
8 68, 48, 78, 68
9 79, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/11/2022

ĐB 30529
Nhất 00774
Nhì 71339 87590
Ba 94856 44576 54746
62290 56551 40367
5453 6915 0626 5872
Năm 0190 8930 5221
2743 9398 0212
Sáu 212 976 516
Bảy 50 13 41 49
Đầu
0
1 15, 12, 12, 16, 13
2 29, 26, 21
3 39, 30
4 46, 43, 41, 49
5 56, 51, 53, 50
6 67
7 74, 76, 72, 76
8
9 90, 90, 90, 98
Đuôi
0 90, 90, 90, 30, 50
1 51, 21, 41
2 72, 12, 12
3 53, 43, 13
4 74
5 15
6 56, 76, 46, 26, 76, 16
7 67
8 98
9 29, 39, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/11/2022

ĐB 52091
Nhất 32734
Nhì 23946 43525
Ba 86711 73926 59382
58525 08199 09891
7508 4247 6600 5785
Năm 7051 9777 2130
6304 7143 3659
Sáu 753 767 938
Bảy 96 25 69 47
Đầu
0 08, 00, 04
1 11
2 25, 26, 25, 25
3 34, 30, 38
4 46, 47, 43, 47
5 51, 59, 53
6 67, 69
7 77
8 82, 85
9 91, 99, 91, 96
Đuôi
0 00, 30
1 91, 11, 91, 51
2 82
3 43, 53
4 34, 04
5 25, 25, 85, 25
6 46, 26, 96
7 47, 77, 67, 47
8 08, 38
9 99, 59, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/11/2022

ĐB 80770
Nhất 74803
Nhì 88570 42720
Ba 53876 08026 67336
03704 43408 16903
2018 8532 3564 2072
Năm 8409 7739 0074
9074 0573 6822
Sáu 820 944 037
Bảy 52 33 61 24
Đầu
0 03, 04, 08, 03, 09
1 18
2 20, 26, 22, 20, 24
3 36, 32, 39, 37, 33
4 44
5 52
6 64, 61
7 70, 70, 76, 72, 74, 74, 73
8
9
Đuôi
0 70, 70, 20, 20
1 61
2 32, 72, 22, 52
3 03, 03, 73, 33
4 04, 64, 74, 74, 44, 24
5
6 76, 26, 36
7 37
8 08, 18
9 09, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/11/2022

ĐB 66534
Nhất 56931
Nhì 14753 52934
Ba 50362 71673 07004
46603 14867 67353
2669 3510 5939 0452
Năm 7103 3066 7100
3883 3329 8520
Sáu 876 769 784
Bảy 04 50 54 98
Đầu
0 04, 03, 03, 00, 04
1 10
2 29, 20
3 34, 31, 34, 39
4
5 53, 53, 52, 50, 54
6 62, 67, 69, 66, 69
7 73, 76
8 83, 84
9 98
Đuôi
0 10, 00, 20, 50
1 31
2 62, 52
3 53, 73, 03, 53, 03, 83
4 34, 34, 04, 84, 04, 54
5
6 66, 76
7 67
8 98
9 69, 39, 29, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/11/2022

ĐB 32592
Nhất 64258
Nhì 75381 94816
Ba 00970 60920 56970
50040 80887 68639
3223 8450 4979 5322
Năm 9176 3207 7231
1657 8080 5058
Sáu 353 184 451
Bảy 43 12 84 07
Đầu
0 07, 07
1 16, 12
2 20, 23, 22
3 39, 31
4 40, 43
5 58, 50, 57, 58, 53, 51
6
7 70, 70, 79, 76
8 81, 87, 80, 84, 84
9 92
Đuôi
0 70, 20, 70, 40, 50, 80
1 81, 31, 51
2 92, 22, 12
3 23, 53, 43
4 84, 84
5
6 16, 76
7 87, 07, 57, 07
8 58, 58
9 39, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/11/2022

ĐB 05776
Nhất 49100
Nhì 70349 63260
Ba 03748 53195 55751
50581 47510 45326
7831 5315 1200 5855
Năm 6879 2316 2395
2324 0407 8819
Sáu 108 898 166
Bảy 97 50 75 99
Đầu
0 00, 00, 07, 08
1 10, 15, 16, 19
2 26, 24
3 31
4 49, 48
5 51, 55, 50
6 60, 66
7 76, 79, 75
8 81
9 95, 95, 98, 97, 99
Đuôi
0 00, 60, 10, 00, 50
1 51, 81, 31
2
3
4 24
5 95, 15, 55, 95, 75
6 76, 26, 16, 66
7 07, 97
8 48, 08, 98
9 49, 79, 19, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/11/2022

ĐB 50578
Nhất 44533
Nhì 51589 19352
Ba 36731 00455 82986
67951 88182 08371
7155 6673 4983 4003
Năm 1039 7182 0280
4445 6725 1225
Sáu 031 657 500
Bảy 94 53 70 58
Đầu
0 03, 00
1
2 25, 25
3 33, 31, 39, 31
4 45
5 52, 55, 51, 55, 57, 53, 58
6
7 78, 71, 73, 70
8 89, 86, 82, 83, 82, 80
9 94
Đuôi
0 80, 00, 70
1 31, 51, 71, 31
2 52, 82, 82
3 33, 73, 83, 03, 53
4 94
5 55, 55, 45, 25, 25
6 86
7 57
8 78, 58
9 89, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/11/2022

ĐB 91006
Nhất 22362
Nhì 00497 25741
Ba 83780 71776 83219
79310 25559 28409
6094 4114 4358 4970
Năm 2704 2016 1614
0178 3411 3799
Sáu 574 202 404
Bảy 02 57 50 82
Đầu
0 06, 09, 04, 02, 04, 02
1 19, 10, 14, 16, 14, 11
2
3
4 41
5 59, 58, 57, 50
6 62
7 76, 70, 78, 74
8 80, 82
9 97, 94, 99
Đuôi
0 80, 10, 70, 50
1 41, 11
2 62, 02, 02, 82
3
4 94, 14, 04, 14, 74, 04
5
6 06, 76, 16
7 97, 57
8 58, 78
9 19, 59, 09, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/11/2022

ĐB 12834
Nhất 95078
Nhì 64989 79753
Ba 09206 10621 79349
82053 44176 51792
6421 8306 4577 6605
Năm 4788 8183 3490
4452 9313 4353
Sáu 814 440 471
Bảy 56 67 31 42
Đầu
0 06, 06, 05
1 13, 14
2 21, 21
3 34, 31
4 49, 40, 42
5 53, 53, 52, 53, 56
6 67
7 78, 76, 77, 71
8 89, 88, 83
9 92, 90
Đuôi
0 90, 40
1 21, 21, 71, 31
2 92, 52, 42
3 53, 53, 83, 13, 53
4 34, 14
5 05
6 06, 76, 06, 56
7 77, 67
8 78, 88
9 89, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/11/2022

ĐB 96305
Nhất 67959
Nhì 20646 33331
Ba 93051 86138 60171
34010 77612 40721
7922 7402 4996 9753
Năm 9028 0798 6142
5181 3005 0430
Sáu 913 266 605
Bảy 20 21 36 01
Đầu
0 05, 02, 05, 05, 01
1 10, 12, 13
2 21, 22, 28, 20, 21
3 31, 38, 30, 36
4 46, 42
5 59, 51, 53
6 66
7 71
8 81
9 96, 98
Đuôi
0 10, 30, 20
1 31, 51, 71, 21, 81, 21, 01
2 12, 22, 02, 42
3 53, 13
4
5 05, 05, 05
6 46, 96, 66, 36
7
8 38, 28, 98
9 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/11/2022

ĐB 78611
Nhất 11566
Nhì 68739 54972
Ba 63820 44793 97595
72343 76328 33810
1422 0776 2262 7727
Năm 1365 6036 4279
6699 2617 9526
Sáu 807 235 100
Bảy 61 73 32 91
Đầu
0 07, 00
1 11, 10, 17
2 20, 28, 22, 27, 26
3 39, 36, 35, 32
4 43
5
6 66, 62, 65, 61
7 72, 76, 79, 73
8
9 93, 95, 99, 91
Đuôi
0 20, 10, 00
1 11, 61, 91
2 72, 22, 62, 32
3 93, 43, 73
4
5 95, 65, 35
6 66, 76, 36, 26
7 27, 17, 07
8 28
9 39, 79, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/11/2022

ĐB 81736
Nhất 23276
Nhì 53754 98359
Ba 17284 59613 66887
69623 90479 15921
1913 9442 8514 1457
Năm 3561 5865 5275
6154 6603 9713
Sáu 570 440 936
Bảy 08 89 92 12
Đầu
0 03, 08
1 13, 13, 14, 13, 12
2 23, 21
3 36, 36
4 42, 40
5 54, 59, 57, 54
6 61, 65
7 76, 79, 75, 70
8 84, 87, 89
9 92
Đuôi
0 70, 40
1 21, 61
2 42, 92, 12
3 13, 23, 13, 03, 13
4 54, 84, 14, 54
5 65, 75
6 36, 76, 36
7 87, 57
8 08
9 59, 79, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/11/2022

ĐB 71610
Nhất 89551
Nhì 25825 57592
Ba 04061 27766 63457
55406 80996 71332
4220 8664 4267 0323
Năm 1489 4707 5990
1175 9767 6607
Sáu 536 385 828
Bảy 32 64 98 25
Đầu
0 06, 07, 07
1 10
2 25, 20, 23, 28, 25
3 32, 36, 32
4
5 51, 57
6 61, 66, 64, 67, 67, 64
7 75
8 89, 85
9 92, 96, 90, 98
Đuôi
0 10, 20, 90
1 51, 61
2 92, 32, 32
3 23
4 64, 64
5 25, 75, 85, 25
6 66, 06, 96, 36
7 57, 67, 07, 67, 07
8 28, 98
9 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/11/2022

ĐB 57765
Nhất 69270
Nhì 33523 02685
Ba 84523 77290 28378
00860 06188 76005
0445 9065 6142 8859
Năm 8856 4721 1409
3307 7321 9251
Sáu 866 778 530
Bảy 17 42 90 34
Đầu
0 05, 09, 07
1 17
2 23, 23, 21, 21
3 30, 34
4 45, 42, 42
5 59, 56, 51
6 65, 60, 65, 66
7 70, 78, 78
8 85, 88
9 90, 90
Đuôi
0 70, 90, 60, 30, 90
1 21, 21, 51
2 42, 42
3 23, 23
4 34
5 65, 85, 05, 45, 65
6 56, 66
7 07, 17
8 78, 88, 78
9 59, 09

Hiện nay xuất hiện rất hình thức để người chơi lựa chọn tham gia cá cược xổ số. Có thể nói đây là cách thức để anh em thử vận may đồng thời tìm cho mình con số may mắn nhất. Để nâng cao khả năng trúng giải, chúng tôi đã thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày – Ketqua.net 30 ngày để anh em có thể dễ dàng phân tích, tổng hợp. 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày là gì?

Ketqua.net 30 ngày - Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất 1

Kết quả Xổ số miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê chi tiết, đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS kiến thiết miền Bắc. Thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm cho mình những con số may mắn, liệt kê xác suất các số rơi vào các giải. 

Vậy, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là việc mà những anh em chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho các anh em lô thủ.

Lý do nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 30 ngày?

Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày hiện nay được áp dụng phổ biến, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có bề dày kinh nghiệm. Phương pháp này mang đến cho anh em cược thủ vô số lợi ích như: 

Biết được con số may mắn

Đối với các lô thủ, những số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được sử dụng để khám phá và tìm hiểu về xổ số hàng ngày. Với số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia giúp anh em đưa ra quyết định chính xác hơn và lên chiến lược chọn bộ số trúng thưởng của riêng mình mà không chỉ dựa vào may mắn.

Ví dụ: Thông qua bảng thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, anh em có thể biết được nhóm số nào được xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện là khi nào? Anh em cũng có thể biết được một cặp số xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, tuần, năm, theo chu kỳ.

Tự tin hơn khi đặt cược

Lô đề không chỉ dựa vào may mắn, nếu như anh em cứ chơi mà không có phương pháp khoa học thì cơ hội chiến thắng gần như là không có. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thống kê Ketqua.net 30 ngày – Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất để anh em chốt số và tự tin hơn nạp tiền. 

Khi nào thì sử dụng bảng Ketqua.net 30 ngày – Thông kê XSMB 30 ngày?

Ketqua.net 30 ngày - Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất 2

Thời điểm sử dụng số liệu thống kê ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của kết quả dự báo. Do vậy, anh em nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian sau: 

 • Khi muốn thống kê lô gan cụ thể để chốt hạ trong kỳ tới. 
 • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số hay về nhất để đưa ra cách đánh cụ thể. 

Xem Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số uy tín ở đâu?

Không thể phủ nhận việc sử dụng thống kê lô đề mang lại nhiều lợi ích giúp cược thủ nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin khác liên quan mà mình cần. Không những giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà còn giúp bạn có cơ sở để đưa ra quyết định hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ trúng thưởng cho mình. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để các cược thủ cập nhật một cách chính xác nhất và nhanh nhất hàng ngày. Hôm nay, chúng tôi đặc biệt giới thiệu với anh em một trang web uy tín để tham khảo Ketqua.net 30 ngày – Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là Danhlode.org. Trang web có những ưu điểm nổi bật mà anh em không thể bỏ lỡ. 

 • Các thông tin được công bố đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em soi cầu hiệu quả, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về lô đề giúp cược thủ nâng cao kiến thức. 
 • Thống kê Ketqua.net 30 ngày – Bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày đầy đủ nhất, hỗ trợ bạn dễ dàng có được toàn bộ số liệu mà không cần mất nhiều thời gian thống kê lại. 
 • Thao tác cực kỳ đơn giản, dễ dàng tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề nhanh chóng. 
 • Bên cạnh bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày  – Ketqua.net 30 ngày thì chúng tôi còn có đầy đủ thông tin về lô kép, lô gan, tần suất xuất hiện của các con số. 

Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền bắc 30 ngày tại Danhlode.org 

Ketqua.net 30 ngày - Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất 3

Để có thể nhanh chóng cập nhật các thông tin mới nhất, chi tiết nhất trong bảng thống kê XSMB 30 ngày – Ketqua.net 30 ngày, anh em làm theo hướng dẫn sau: 

 • Bước 1: Anh em truy cập vào trang Danhlode.org
 • Bước 2: Khi trang chủ hiện ra, trên thanh công cụ chọn mục “Kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó, chọn mục “Thống kê XSMB 30 ngày”, tức thì kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để anh em tham khảo. 

Các thuật ngữ thường gặp trong thống kê xổ số 

Để có thể soi cầu dễ dàng và tìm ra con số may mắn, những thuật ngữ sau đây sẽ giúp anh em: 

 • Thống kê lô tô: Là bảng thống kê chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, những giải xuất hiện, vào ngày nào và con số xuất hiện giải nào hôm nay…
 • Gan cực đại: là khoảng thời gian lớn nhất mà các con số, bộ số,… không xuất hiện trong khoảng thời gian lâu. 
 • Tần suất: Số lần các bộ số xuất hiện được tổng hợp và tính toán cụ thể vào một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Đây là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất chi tiết nhất. 

Qua những thông tin mà bài viết chia sẻ, hy vọng có các anh em cược thủ đã có thêm những thông tin hữu ích về Ketqua.net 30 ngày – kết quả Xổ số miền bắc 30 ngày. Chúc anh em luôn thuận lợi và may mắn trong quá trình lựa chọn cũng như tìm ra cho mình một con số cực đẹp để tăng khả năng thắng lớn.